Assertief en simultaan tolken in de rechtbank

Werken als gerechtstolk brengt je in een interessant parket. Je hebt te maken met meerdere partijen met uiteenlopende belangen: de rechter wil een snelle afhandeling, de verdachte wil het graag goed snappen maar begrijpt niet altijd alle terminologie, de advocaat verwacht dat je ter plekke alles correct vertaalt. Liefst simultaan en zonder onderbrekingen... Er wordt veel van je verlangd! Maar wat doe je als jouw positie als tolk in het gedrang komt?

Wat doe je als jouw tolkopdracht bij de rechtbank niet goed uitpakt? Ben je zo assertief dat je aangeeft dat je zo niet kunt werken? En zo ja, hoe doe je dat dan? Maar misschien nog wel belangrijker: wat had je preventief kunnen doen om het probleem te voorkomen?

Ook uitdagend: hoe ga je om met een verdachte die door de rechter heen praat? Of met een rechter die niet jouw gehele vertolking wil beluisteren? Of als een officier van justitie niet doorheeft dat hij te snel praat? Interrumpeer je of tolk je onvolledig? 

Soms kan een tolk zich als een marionet voelen, waar aan verschillende touwtjes tegelijk wordt getrokken... terwijl je zelf jouw gedragscode op de juiste manier wil handhaven en zo volledig alles wil tolken. Tolken die weleens bij de rechtbank getolkt hebben, weten dat je behoorlijk sterk in je schoenen moet staan om de tolkdienst tot een goed einde te brengen. Daar is assertiviteit voor nodig maar er zijn ook bepaalde handigheidjes die je kunnen helpen. 

Wij bieden je tijdens deze trainingsdag heel veel handvatten, tips en ervaringen. En onder het motto ‘voorkomen is beter dan’, leer je ook hoe je kunt voorkómen dat je in lastige situaties komt. Bijvoorbeeld door vooraf te regelen dat er een fluisterset klaartstaat bij de rechtbank of door even de ruimte te vragen voordat de zitting begint. We gaan tijdens de training ook met een fluisterset oefenen, zodat je weet hoe de techniek werkt en hoe het voelt om simultaan te tolken via een speakertje. 

De training is gericht op tolken die nog niet of nauwelijks voor de rechtbank hebben getolkt maar ook op tolken die vervelende ervaringen hebben opgedaan bij de rechtbank en deze situaties willen bespreken met collega's. Het is een praktische training met ruimte om dilemma’s en discussies met vakgenoten te bespreken, om aangereikte tips uit te proberen en misschien zelfs een beetje uit je conmfortzone te treden. Het resultaat? Je staat voortaan een stuk steviger in jouw schoenen!

 

Lesschema

Ochtend:

 • Kennismaken en bespreken van jouw leerwensen.
 • Communiceren op drie niveaus: inhoud, stem, lichaam.
 • Assertief communiceren: wat en hoe?
 • Hoe ver ga je in jouw rol als gerechtstolk?
 • Wat zijn lastige situaties en hoe voorkom je ze?

Middag:

 • Tolksituaties bespreken, intervisie en oefenen. 
 • Oefenen met een fluisterset.
 • Onderbreken en navragen.

Leerdoelen

Na de training zijn deelnemers op de hoogte over:

 • hoe ze tijdens een zitting assertief en adequaat kunnen reageren op rechter en rechtbankmedewerkers;
 • waar ze op bedacht moeten zijn als ze opgeroepen worden voor een zitting;
 • hoe handig een fluisterset is en hoe deze te gebruiken;
 • de veelvoorkomende situaties en dilemma's m.b.t. gedragscode tijdens zittingen.

Relevantie

Rechtbanktolken staan dikwijls voor onmogelijk lijkende situaties; enerzijds wat het bijstaan van verdachten/gedaagden betreft en anderzijds tegenover de medewerkers van de rechtspraak. Intervisiesessies, theorie over de gedragscode en de simulatie van situaties kunnen tolken helpen om in dergelijke situaties stevig in de schoenen te staan, te weten wat wél en niet kan volgens de gedragscode en hoe ze bepaalde dilemma's op een adequate en efficiënte manier kunnen aanpakken.

Voertaal

Nederlands en misschien sommige werktalen van de deelnemers.

Instapniveau

Beginnende en ervaren tolken (alle talen).

Leesopdracht

In Mijn KTV vind je een aantal teksten die je kunt lezen voorbereiding op de training.

Marijke Roelofsen groeide op in Portugal en studeerde aan de Universiteit Groningen. Na de SIGV-gerechtstolkenopleiding startte zij in 2002 haar werkzaamheden als zelfstandig beëdigd tolk Portugees. De grote toestroom van vluchtelingen uit Angola zorgde voor meerdere jaren fulltime tolken in de asielketen. Daarnaast breidde Marijke haar werkzaamheden uit met tolkdiensten voor het notariaat, politie, rechtbanken, bedrijven en particulieren. Vanuit haar passie voor communicatie en mensenwerk volgde zij de opleiding tot mediator, Eigen Krachtcoördinator en intervisiefacilitator. Haar tolk-, training- en bemiddelingservaring combineert zij in dynamische tolkvaardighedentrainingen waarbij iedere cursist op zijn eigen ontwikkelingsniveau de volgende leerstappen aangereikt krijgt.

Hans van der Veen is sinds 1993 als zzp-er full-time werkzaam als tolk vertaler Portugees en tolk Frans. Ook als tolk Portugees voor notarissen. Daarnaast is hij verbonden aan de opleiding SIGV (opleiding gerechtstolk en juridisch vertalen) als docent tolkvaardigheid en juridisch vertalen Portugees en docent tolkvaardigheid Frans.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE Nijkerk

Routebeschrijving

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Maximaal 12 deelnemers.
 • Ontvangst en registratie vanaf 9.00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.
 • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht je het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij je deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.

"Alles wat ik op dit moment nodig had om met nog meer vertrouwen te tolken bij de rechtbank." (Aleksandra)

 

Datum: 6 sep. 2024
 • PE 6
 • van 09:30 tot 17:00
 • 245,- (excl. BTW)
 • Nijkerk