Transcriberen en tolken van tapgesprekken

Nederland wordt omschreven als kampioen als het gaat om het aftappen van telefoons: in haast elke grote strafzaak lopen er wel telefoontaps. Dat betekent ook dat er grote hoeveelheden gesprekken moeten worden afgeluisterd, getranscribeerd en vertaald. In dit webinar wordt de deelnemer meegenomen in de wereld van de telefoontaps. Wat zijn de kwetsbaarheden bij het taptolken? Hoe komt het dat we soms niet allemaal hetzelfde horen? En wat gebeurt er met het tapverslag nadat het is ingeleverd?

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

 • Wanneer wordt er een tap geplaatst?
 • Wat zijn de (technische) kenmerken van een getapt telefoongesprek?
 • Welke processen spelen een rol bij transcriberen en taptolken?
 • Hoe wordt een tapverslag gebruikt in de verdere rechtsgang?

Het transcriberen of taptolken van gesprekken vergt veel van onze hersenen en gaat weleens gepaard met fouten – door de snelheid, door de techniek of simpelweg door de gebrekkige audiokwaliteit. Door te oefenen met geluidsmateriaal ervaart de deelnemer dat geluidsbestanden niet altijd een eenduidig beeld geven. Audio kan daarom misleidend zijn, zeker in combinatie met achtergrondinformatie. Door dit bewustzijn zijn deelnemers in staat om maatregelen te nemen om zo objectief mogelijk te kunnen transcriberen en taptolken – en weet de deelnemer ook wanneer het níet mogelijk is om een objectief transcript af te leveren.

Tijdens het webinar werken we met geluidsbestanden. Dat werkt het best wanneer je een (goede) koptelefoon draagt. Tijdens het webinar ga je actief aan de slag en kun je reageren en vragen stellen via de chat.

Leerdoelen

Na afloop:

 • weet de deelnemer in welke context tapverslagen worden gebruikt;
 • weet de deelnemer wat de aard en omvang van telefoontaps in Nederland is;
 • weet de deelnemer welke technische aspecten een rol spelen bij deze audio;
 • kan de deelnemer kritisch reflecteren op de audiokwaliteit en de geschiktheid voor gebruik;
 • kan de deelnemer onzekerheid herkennen en aangeven;
 • is de deelnemer zich bewust van de impact van een tapverslag op de uitkomst van een zaak.

Relevantie

Deze cursus is relevant voor taptolken, (schrijf)tolken en (andere) mensen die gesprekken omzetten naar geschreven taal. In het bijzonder is de training gericht op de strafrechtelijke context. Deelnemers worden aan het denken gezet en raken bekend met (technische) aspecten die tapgesprekken minder eenduidig maken dan audio-opnames van een andere aard. Door zich bewust te zijn van kwetsbaarheden en deelnemers specifiek te trainen op de forensische aspecten, kunnen ze zich verder specialiseren en zijn ze in staat om de juiste maatregelen te nemen. Dit zorgt tot kwalitatief betere tapverslagen.

Voertaal

Nederlands

Meike de Boer heeft een achtergrond in de criminologie, rechtspsychologie en forensische linguïstiek. Ze houdt zich bezig met een diversiteit aan onderwerpen op het gebied van taal en recht, maar is vooral geïnteresseerd in onderwerpen die de rechtsgang eerlijker maken. Zo onderzocht ze meerdere strafdossiers van mogelijk onterecht veroordeelden en deed ze onderzoek naar onder meer (on)eerlijke verhoortechnieken, de accuratesse van processen-verbaal, en bias in forensische transcripties. Momenteel werkt ze binnen het veld forensische fonetiek aan kennisvergroting over de taalkundige elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij (eerlijke) forensische sprekervergelijkingen. Meike ziet het als haar persoonlijke missie om haar wetenschappelijke kennis te verspreiden onder het algemene publiek. Ze is dan ook regelmatig te vinden op wetenschapsbeurzen voor kinderen of volwassenen. Meer informatie over haar projecten is te vinden op https://linguaforensica.com 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolk in strafzaken
2,00
Verhoortolk
2,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Schrijftolken
Nummer activiteit
34140
Categorie
 
Contacturen
2,000
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je dit kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom. 

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat (en puntenbijschrijving door de stichting RTGS) is het vereist dat je
1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  

NB: Tijdens dit webinar wordt met geluidsbestanden gewerkt. Dat werkt het best wanneer je een (goede) koptelefoon draagt

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

'Ik beoordeel de inhoud en het niveau als zeer goed, verhelderend en een zeer duidelijke spreekster. Prettig om naar te luisteren en to the point.'

'In het webinar zijn zaken zoals de wettelijke basis waarop bijvoorbeeld tappen is toegestaan, de verschillende regels met betrekking tot de telecommunicatienetwerken, en de praktische zaken van het werk uitvoerig behandeld.'

'Alles was helder uitgelegd en waar nodig extra toegelicht met voorbeelden, alle vragen van deelnemers werden zo goed als direct beantwoord. Top!'

'Ik vond het inhoudelijk een sterk webinar. Meike weet duidelijk waar ze het over heeft en heeft een duidelijke boodschap. Het niveau was goed'

taptolken
Datum: 14 nov. 2024
 • PE 2
 • van 20:00 tot 22:00
 • 75,- (excl. BTW)
 • Online