De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de praktijk (opname)

Vanaf 25 mei 2018 gelden in Europa strikte privacyregels (AVG). Hoe moet je daar als ondernemer, die beschikt over persoonsgegevens van klanten, in de praktijk mee omgaan?

Hoeveel data verzamelt jouw bedrijf? Meer dan je denkt: persoonsgegevens van jouw collega's of medewerkers, voor het opstellen van offertes, voor marketingdoeleinden, voor het verzenden van producten, en ga zo maar door. Cybercriminaliteit is een groeiend risico. Een risico dat complex is en veel schade kan toebrengen. Vanaf 25 mei 2018 gelden er strengere privacyregels (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Ieder bedrijf moet hieraan voldoen. Dit is geen eenmalige check, maar een doorlopend proces. 

In dit webinar wordt, op een heel praktische wijze, uitleg gegeven over de nieuwe privacyregels die vanaf 25 mei 2018 zullen gelden voor de landen in de Europese Unie. Tijdens dit webinar komt aan de orde welke (nieuwe) rechten de Europese burger op grond van de AVG krijgt en op welke wijze bedrijven en instellingen deze rechten van de burger moeten respecteren en in de bedrijfsvoering moet verankeren. De spreker zal onder andere stilstaan bij de eisen die de AVG stelt aan bedrijven en instellingen en zullen praktische tips en adviezen worden aangereikt om aan deze eisen te voldoen.

Leerdoelen:

Na afloop van de opname is de deelnemer zich bewust van de eisen die, in het kader van de AVG, voor zijn bedrijf zullen gelden en zal de deelnemer in staat zijn de eerste belangrijke stappen op weg naar het AVG-proof maken van zijn bedrijf te kunnen nemen.
 

Het Nederlands Instituut voor Fraude en Integriteitbeheersing (NIFIB) is opgericht door Henk van Opstal. Henk heeft 40 jaar ervaring in risk- management. Tijdens deze lange carrière heeft Henk een groot netwerk van specialisten om zich heen verzameld, die graag met hem samenwerken. Deze verzamelde kennis en ervaring wordt nu door NIFIB ingezet om ZZP' ers en MKB'ers te helpen met het in kaart brengen van hun bedrijfsrisico's en daar waar nodig met praktische tips en hulp die risico's af te wenden.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude, Zakelijke competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Details van deze opname:

Je ontvangt na aankoop van de opname een link waarmee je gedurende 7 dagen de opname kunt openen en afspelen.

Duur: 1 uur en 59 minuten
Beschikbaarheid: 7 dagen na aankoop
Documentatie: PowerPoint/handout in PDF
Aantal PE: 2
Certificaat van deelname: ja, per e-mail

Hoe werkt het?

Om een opname te bekijken, heb je een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) nodig. 
Bij opnames is het beeld van de spreker niet zichtbaar, alleen de presentatie. Je ontvangt deze presentatie ook per e-mail als hand-out, zodat je desgewenst aantekeningen kunt maken.


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor opnames en webinars.

"Ik heb nu een eenvoudig en helder beeld gekregen wat ik moet doen om te voldoen aan de AVG. Zie nu ook de voordelen ervan. Gesterkt in mijn overtuiging dat je er nuchter tegenover moet blijven staan: "het moet wel werkbaar blijven"."

"Duidelijke introductie en daarna was er meer dan genoeg tijd voor vragen, die ook goed werden beantwoord."

"Heldere uitleg, goede reactie op vragen."

"Ik ben nu op de hoogte van de belangrijkste punten. Het is me duidelijk dat ook ik als eenpitter nog wat werk moet gaan verzetten."

"De specifieke vragen van collega's en de antwoorden daarop waren verhelderend voor mij."

"Dat het een goed overzicht gaf van de belangrijkste punten waar wij als vertalers/zzp'ers op moeten letten met AVG-proof maken van ons bedrijf. Dat er veel tijd en aandacht was voor de vele vragen. Dat nuttige info voor iedereen nog even speciaal werd doorgegeven door Sandra."

 "Helder, duidelijke uitleg!"

Direct beschikbaar
  • PE 2
  • 45,- (excl. BTW)
  • Online