Het of de blog? Rundvlees of rundsvlees? Over lidwoorden en woordvorming

Taal is veel meer dan een verzameling woorden. Zelfstandige naamwoorden hebben lidwoorden, we zetten ze in het meervoud, we maken nieuwe woorden door ze aan elkaar te plakken of van een uitgang te voorzien. Ook dan doen Vlamingen en Nederlanders soms andere dingen, maar daar zijn we ons minder van bewust. Het gevolg is dat we die verschillen niet als noord-zuidverschillen zien, maar als fouten. In dit webinar bekijken we waar er verschillen kunnen opduiken, hoe we die zelf kunnen onderzoeken en hoe we kunnen voorkomen dat we een variant gebruiken die in de ogen van de lezer ‘fout’ is.

Dit webinar is onderdeel van de webinarserie 'Buurtaal: 5 keer Belgisch- en Nederlands-Nederlands', die op 6 november start/is gestart.

De taaladviseur van de Vlaamse openbare omroep VRT krijgt soms klachten over presentatoren die het woord rundsvlees in de mond nemen. Dat is fout, het moet rundvlees zijn, zeggen de klagers boos. Toch is rundsvlees het gewone woord in België en rundvlees in Nederland. Dit voorbeeld laat zien dat de taalverschillen tussen België en Nederland niet beperkt blijven tot de woordenschat. Ook bij de lidwoorden, in de meervoudsvorming en de woordvorming maken Belgen en Nederlanders soms andere keuzes. We gaan er zelf minder bewust mee om, maar ‘afwijkingen’ vallen wel meteen op. Dat wringt, het voelt fout aan. Daarom is het belangrijk dat we er ons wel bewust van zijn en dat we kunnen inschatten waar de verschillen zitten. Zo kunnen we voorkomen dat we zelf in de ogen van onze lezers of klanten fouten maken.

In dit webinar gaan we na in welke gevallen Belgen en Nederlanders soms andere keuzes maken en welke indruk die op ons maken. Vinden we ze fout of is het gewoon een kwestie van voorkeur? We bekijken ook enkele tools waarmee we zelf het onderscheid tussen een andere keuze en een ‘echte fout’ kunnen maken.

Dit webinar is onderdeel van de webinarserie 'Buurtaal: 5 keer Belgisch- en Nederlands-Nederlands', die op 6 november start/is gestart.

Leerdoelen

  • De deelnemer leert bij welke woordvormingsprocédés Belgen en Nederlanders soms verschillende keuzes maken.
  • De deelnemer leert de tools kennen die hij bij twijfel kan inzetten om de keuzes of voorkeuren van Belgen en Nederlanders te achterhalen.
  • De deelnemer leert welke strategie hij bij dit soort verschillen het beste toepast voor welk doelpubliek.

Relevantie

Als je correspondeert met of voor een bepaalde markt (België, Nederland of het hele Nederlandse taalgebied) zorg je dat je jouw taalgebruik daaraan aanpast. Een onverwachte keuze voor een bepaald lidwoord, een meervoud, een uitgang stoort de lezer. In zijn ogen heb je een fout gemaakt, en kom je niet professioneel over. In dit webinar leer je waar in de woordvorming die verschillen zitten en leer je tools kennen waarmee je ze zelf kunt opsporen. Natuurlijk krijg je ook strategieën aangereikt om in de praktijk met die verschillen om te gaan.

Schrijfopdracht

Er is bij dit webinar een korte voorbereidingsopdracht; deze opdracht is beschikbaar in Mijn KTV > Cursussen > de betreffende cursus > Documentatie.
De docent verzoekt je jouw uitwerking van deze opdracht uiterlijk 2 dagen voor aanvang van het webinar te uploaden via Mijn KTV > Cursussen > de betreffende cursus > Huiswerk.

Miet Ooms is vertaler Engels/Duits naar het (Belgisch-)Nederlands en expert in taalvariatie. Ze onderzoekt de verschillen tussen het Nederlands in België en het Nederlands in Nederland, brengt die in kaart en beschrijft ze. Daarnaast ontwikkelt ze strategieën om in de dagelijkse schrijf- en vertaalpraktijk met die verschillen om te gaan. Hierover heeft ze het boek ‘Buurtaal. Praktische gids voor het Nederlands in België en Nederland’ geschreven, dat dit najaar is verschenen. Op haar website taalverhalen.be publiceert ze geregeld nieuwe taalkaarten en beschrijvingen.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Culturele competentie
Contacturen
1,50
Voorbereiding
 
Totaal
1,50

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het webinar een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je dit kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom.

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je

1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 20 nov. 2024
  • PE 1.5
  • van 20:00 tot 21:30
  • 60,- (excl. BTW)
  • Online