Crimmigratie: versmelting van migratie- en criminaliteitsbeleid (opname)

Criminaliteit wordt steeds internationaler en allerlei verbindingen tussen migratie en criminaliteit stellen overheid voor lastige keuzes en dilemma's. De ontwikkeling van crimmigratie (kort gezegd de samensmelting van strafrecht en migratiebeleid), achtergronden en verschijningsvormen komen aan bod in dit webinar. Actuele problematiek komt aan bod tegen de achtergrond van criminologisch en juridisch onderzoek.

Criminaliteit wordt steeds internationaler en allerlei verbindingen tussen migratie en criminaliteit stellen overheid voor lastige keuzes en dilemma’s. Tegelijkertijd zijn net als in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wetgeving en beleid in Nederland de laatste jaren in toenemende mate gericht op de voorkoming van misdaad en het versterken van de maatschappelijke veiligheid. Het net van sociale controle wordt steeds verder uitgebreid met nieuwe straf- en bestuursrechtelijke controlebevoegdheden, waarbij ook een proces van crimmigratie optreedt: migratiebeleid en criminaliteitsbeleid raken steeds sterker vervlochten. De ontwikkeling van crimmigratie, achtergronden en verschijningsvormen komen aan bod in dit webinar.

Opbouw:

·           Wat is crimmigratie? (zowel in juridische zin als breder bekeken)

·           Ontwikkelingen in wetgeving en beleid

·           In hoeverre hangen migratie en criminaliteit samen?

·           Ontwikkelingen in de criminaliteit  en beeldvorming

·           Asielrecht en crimmigratie

·           Dilemma’s en kanttekeningen

Lesschema

Dit webinar geeft een beeld van migratieontwikkelingen en overheidsbeleid waarna dieper wordt ingegaan op dilemma's en beeldvorming. De deelnemer wordt uitgenodigd hierover actief mee te denken.  

Leerdoelen

De deelnemer heeft een actueel inzicht in migratie-ontwikkelingen en de verbinding met criminaliteit, begrijpt wat bedoeld wordt met het proces van crimmigratie, kan reflecteren op de voor- en nadelen en kan concrete beleidsdilemma's herkennen 

Relevantie

Dit webinar biedt een bredere context van maatschappelijke ontwikkelingen en verdieping in het nadenken over de manier waarop de overheid daarmee omgaat. Het biedt achtergrondkennis en reflectie.  

Voertaal

Nederlands 

Instapniveau

Specifieke voorkennis is niet nodig 

Leesopdracht

In uw KTV-account vindt u - naast de hand-out - een artikel dat u kunt doornemen voordat u de opname gaat beluisteren.

Joanne van der Leun is hoogleraar Criminologie aan de Universiteit Leiden en decaan van de rechtenfaculteit. Haar interesses in onderzoek en onderwijs liggen op het gebied van vraagstukken rondom criminaliteit en migratie. Concrete onderzoeksthema’s betreffen de verhouding tussen burgers en politie, ‘etnisch profileren’ door politie en vreemdelingentoezicht in de praktijk en de aanpak van mensenhandel. 
 
Van 2013 - 2021 was ze lid van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) van het Ministerie voor 
Veiligheid en Justitie. Joanne vindt het thema van groot belang, maar is ook van mening dat er soms te snelle conclusies worden getrokken in het debat over migratie en criminaliteit en over zaken als etnisch profileren. 
 
Blog: http://leidenlawblog.nl/contributors/joanne-van-der-leun
 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Details van deze opname:

U ontvangt na aankoop van de opname een link waarmee u gedurende 7 dagen de opname kunt openen en afspelen.

Duur: 1 uur, 49 minuten
Beschikbaarheid: 7 dagen na aankoop
Documentatie: PowerPoint als hand-out in PDF
Aantal PE: 2
Certificaat van deelname: ja, per e-mail

 

Hoe werkt het?

Om een opname te bekijken, heeft u een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) nodig. 
Bij opnames is het beeld van de spreker niet zichtbaar, alleen de presentatie. U ontvangt deze presentatie ook per e-mail als handout, zodat u desgewenst aantekeningen kunt maken.
 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor opnames en webinars.

'Zeer goed onderbouwd met onderzoeksresultaten en ook goed geplaatst in de Nederlandse politieke context.'

'Erg goed, actueel onderwerp en niveau hoog, gegeven door een hoogleraar die veel onderzoek heeft gedaan op dit gebied.'

'De spreekster beschikt over veel kennis van zaken en was duidelijk en rustig in haar spreken.
Het begrip crimmigratie en de consequenties hiervan werden goed uitgelegd.'

'Joanne weet waar ze het over heeft en weet hier duidelijke uitleg over te geven. Ze gaat goed in op de vragen van de deelnemers. hierdoor is de webinar goed te volgen.'

'De inhoud van het webinar was interessant en het niveau was hoog. Het webinar gaf interessante achtergrondinformatie, zoals statistieken en achtergrondartikelen.'

'Zeer informatief, goede opbouw. Mevrouw van der Leun weet in twee uur een goed overzicht te geven van dit complexe onderwerp en heeft op alle vragen een helder antwoord. De webinar geeft zin om meer over de materie te leren.  De webinar zet aan tot nadenken.'

Crimmigratie: versmelting van migratie- en criminaliteitsbeleid
  • PE 2
  • 45,- (excl. BTW)
  • Online