EFFORT - Een onderzoek naar specialisatieniveaus voor vertalers

Binnen de vertaal- en tolkwereld is er een steeds grotere behoefte aan specialistische kennis. Als taalprofessional kun je met aantoonbare specialistische kennis directe klanten binnenhengelen, hogere tarieven stellen en de dreiging van automatisering enigszins op afstand houden. Maar wanneer ben je specialist? En hoe kun je je specialisme aantoonbaar maken en efficiënt vermarkten?

Bij het inmiddels afgeronde Erasmus+-project European Framework for Translation ('EFFORT') is alle aandacht gericht op de verschillende competentieniveaus van vertalers: van absolute beginneling tot hyperspecialist. 

Veel taalprofessionals geven aan het begin van hun loopbaan al aan dat ze een specialisme hebben. Maar je hebt ‘specialisme’ en ‘specialisme’. Om een onderscheid te kunnen maken tussen beginnend specialisten en hyperspecialisten hebben de leden van het EFFORT-project gesleuteld aan een raamwerk, geschoeid op de leest van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (of ERK). Dat raamwerk hebben ze uitgewerkt voor vijf verschillende domeinen (juridisch, financieel-economisch, technisch, wetenschappelijk en literair vertalen).

Tijdens deze bijeenkomst informeren we je uitgebreid over het EFFORT-project. Daarbij zullen we op een laagdrempelige manier de achtergronden bij dit project en de resultaten van het project uit de doeken doen. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst gaan we dieper in op het praktische nut van het onderzoek en van specialiseren in algemene zin. Kan een formeel kader specialisten helpen om zich te onderscheiden van minder gekwalificeerde taalprofessionals? Wat kan je als beginnend taalprofessional doen om je specialisering in een stroomversnelling te brengen?

Leerdoelen

Na het volgen van het webinar heeft de deelnemer:

 

  • kennis van competentieonderzoek;
  • inzicht in de ontwikkeling van specialismen; en
  • inzicht in strategieën om specialisme te promoten.

Relevantie

Specialistische kennis wordt door technologisering alleen maar belangrijker voor taalprofessionals. 

Voertaal

Nederlands

Gys-Walt van Egdom is doctor in de Taal- en Letterkunde en is MA Vertalen. Hij is als docent-onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij verricht onderzoek naar vertaalkwaliteit, vertaalethiek, vertaalprocessen, mens-computerinteractie, creativiteit en professionaliteit in vertaling.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je dit kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom. 

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je
1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  

NB: Tijdens dit webinar wordt met geluidsbestanden gewerkt. Dat werkt het best wanneer je een (goede) koptelefoon draagt. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 21 nov. 2024
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 25,- (excl. BTW)
  • Online