'Het meisje, die? Goede redenen voor foute taal'

Taalfouten wekken ergernis op. Toch zijn afwijkingen van de geschreven norm zelden zomaar slordig. Vaak hebben zij hun eigen systematiek en logica. Onderwerp van dit webinar zijn zinnen van het type "het meisje, die", een van de bekendste taalergernissen. Een taalkundige excursie door het woordgeslacht in het Nederlands en andere talen leidt tot meer inzicht en een genuanceerder oordeel bij het vertalen.

Correct taalgebruik is van groot belang in onze geletterde samenleving. Toch is het verhelderend om af en toe kritisch onder de loep te nemen waar onze opvattingen over goed en fout eigenlijk op gebaseerd zijn. In dit webinar kijken wij naar een van de bekendste taalproblemen: verwijswoorden zoals het beroemde “meisje, die”. Door velen wordt dit, persoonlijk of professioneel, als een van de top tien taalergernissen beschouwd. Veel minder vaak wordt de vraag gesteld hoe dit taalgebruik eigenlijk tot stand komt. 

 

Dit webinar biedt een korte reis door het Nederlandse woordgeslacht en levert verrassende inzichten op. Door “het meisje, die” naast andere zinnen te zetten die hetzelfde probleem bevatten maar veel minder ergernis opwekken, worden deelnemers tot reflectie over hun eigen oordeel uitgenodigd. Een blik naar het verleden van het Nederlands en naar de buurtaal Duits helpt de situatie in het hedendaagse Nederlands te begrijpen. Tot slot leert de kennis over andere talen in de wereld dat taalgebruik zoals “het meisje, die” niet simpelweg slordig is maar zijn eigen logica en oorzaken heeft. 

 

Doel van de cursus zijn meer begrip en nuance in de omgang met ‘foute taal’, in het bijzonder het fenomeen woordgeslacht in het gesproken en geschreven Nederlands. Dit zorgt voor een beter afgewogen oordeel in de vertaalpraktijk.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer:

  • een beter inzicht in het fenomeen woordgeslacht en voornaamwoordelijke verwijzing;
  • een groter vermogen tot reflectie over goed en fout taalgebruik; en
  • de vaardigheid om bij de vertaling van verwijswoorden afgewogen en natuurlijke keuzes te maken.

Relevantie

Verwijswoorden zijn een bekende uitdaging bij het vertalen. Dit komt enerzijds door verschillen tussen bron- en doeltaal met betrekking tot het woordgeslacht, anderzijds door bijzonderheden in de grammatica van het Nederlands. Deze bijzonderheden komen in dit webinar aan de orde. Kennis en inzicht op dit gebied stelt de deelnemer in staat om betere vertaalkeuzes te maken.

Voertaal

Nederlands

Dr. Jenny Audring, geboren in Berlijn (Duitsland), werkt als taalkundige aan de Universiteit Leiden. Het woordgeslacht in het Nederlands en andere talen behoort tot haar onderzoeksspecialismes. Over dit onderwerp verzorgt zij regelmatig publiekslezingen en workshops.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je dat kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom. 

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je
1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

NB: je kunt het evaluatieformulier na afloop van elk webinar invullen en opslaan. Pas na afloop van het laatste webinar stuur je het evaluatieformulier in.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 24 jun. 2024
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 75,- (excl. BTW)
  • Online