Ggz-tolkvaardighedentraining II

De behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS) vraagt veel van cliënten en behandelaren, maar ook van tolken. Tijdens de behandeling kunnen de emoties hoog oplopen. Voor tolken is het goed om te weten waaruit de klachten en de behandeling van PTSS bestaan, en hoe zij het therapeutisch proces zo goed mogelijk kunnen faciliteren. Deze training is bedoeld om uw kennis en zelfvertrouwen hierover te vergroten.

De trainingsdag is verdeeld in drie blokken: klachten, behandeling en tolken. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen.

In het eerste blok wordt aan de hand van casuïstiek en beeldmateriaal uitleg gegeven over de gebeurtenissen die kunnen leiden tot een (complexe) posttraumatische stressstoornis, en over de klachten die horen bij deze diagnose.
In het tweede blok worden de inhoud en rationale van een aantal verschillende behandelvormen voor PTSS (stabilisatie, EMDR, NET en exposure) uitgelegd en geïllustreerd aan de hand van rollenspellen.
In het derde blok worden specifieke uitdagingen die zich kunnen voordoen bij het tolken binnen een PTSS-behandeling (zoals achterdocht van patiënten of het aanhoren van belastende verhalen en emoties) besproken en geoefend.  Professionele grenzen spelen hierin een rol. Een actieve deelname wordt op prijs gesteld, zoals het inbrengen van eigen ervaringen en tips en het deelnemen aan rollenspelen. Aan de hand van specifieke vragen en doelen van de deelnemers kan het programma enigszins aangepast worden.

Leerdoelen:

  • Je kent de klachten behorend bij (complexe) posttraumatische stressstoornis.
  • Je kent verschillende protocollen voor de behandeling van (complexe) posttraumatische stressstoornis (stabilisatie, EMDR, NET en exposure).
  • Je kunt professioneel en met zelfvertrouwen invulling geven aan uw rol als tolk tijdens deze behandelingen.
  • Je reflecteert op de juiste vertaling/vertolking van de begrippen uit de webinars en zoekt samen met collega’s naar mogelijke equivalenten/ gebaren.

Leesopdracht

De volgende leesopdracht bevindt zich in Mijn KTV>[Cursusnaam]>Documentatie:

  • Hoofdstuk 11: Trauma - en  stressorgerelateerde stoornissen uit het lesboek Psychiatrie; van diagnose tot behandeling, zesde druk, 2019 van Ron van Deth 

Voor deze voorbereidingsopdracht kun je u pe-punten registreren. Meer hierover lees je onder het tabje ‘Punten’.

Nienke Smit

Nienke Smit werkt sinds ruim 4 jaar als klinisch psycholoog in de kliniek van Arq Centrum'45. Hier behandelt zij getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen. Zij werkt zowel met individuen, gezinnen en groepen. Om haar werk goed te kunnen doen maakt zij veelvuldig gebruik van telefonische en persoonlijke tolken. Naast haar studies in de psychologie heeft Nienke een master opleiding gedaan gericht op humanitaire hulpverlening in conflictgebieden (Humanitarian Action).

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
1,00
Totaal
7,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Deze cursus is alleen te boeken via inschrijving voor het Totaalpakket: Ggz voor tolken, tolken in de Ggz.


Dagprogramma:

09:00 uur          Aankomst, koffie en thee
09:30 uur          Start van de training 
11:00 uur          Pauze
11:20 uur          Vervolg training 
12:50 uur          Lunchpauze
13:30 uur          Vervolg van de training 
15:15 uur          Pauze
15:30 uur          Vervolg van de training 
17:00 uur          Einde


LOCATIE TRAININGSDAGEN

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving


Catering en studiemap zijn bij de prijs inbegrepen.

PTSS
Datum: 13 nov. 2024
  • PE 7
  • van 09:30 tot 17:00
  • 0,- (excl. BTW)
  • Nijkerk