Ggz-tolkvaardighedentraining III

Hulpverleners voeren hun gesprekken vanuit theoretische kaders, zij formuleren hun interventies op specifieke wijze. Ggz-patiënten reageren op hun eigen wijze, waarbij hun ziektebeeld een rol speelt. Wanneer een tolk inzicht heeft in de kaders en ziektebeelden voorkomt dat weerstand en interne ruis tijdens het tolken. Tijdens deze derde trainingsdag gaan we verder met het trainen van tolkvaardigheden, ditmaal gerelateerd aan wat in de webinars over persoonlijkheids- en angststoornissen is besproken, en wordt de psychologische gespreksvoering die passend is bij de casuïstiek uitgediept met nadruk op hoe interventies worden verwoord.

De leidraad van de trainingsdag is casuïstiek van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis of psychose. Aan de hand van dat wat zich voordoet tijdens de rollenspellen, richten we ons enerzijds op de woorden in het therapeutisch proces en anderzijds op bewustwording van de effecten van de aangenomen tolkhouding.

Aan de hand van het equivalentiemodel dat Hanneke Bot voor haar promotieonderzoek opstelde, worden therapeutische interventies nader beschouwd. Er wordt geoefend met het opstellen van vertalingen in de eigen taal van karakteristieke therapeutische interventies; de moeilijkheden die daarbij optreden, en hoe deze te hanteren, worden besproken.

Door middel van observatie en feedback onderzoeken we mogelijke tolkhoudingen tijdens de gespreksvoering van behandelaars met patiënten die lijden aan genoemde stoornissen. We oefenen diverse tolkhoudingen, leren flexibel te zijn in de opstelling en alertheid te ontwikkelen op de effecten van de aangenomen houding. Tevens zal gefocust worden op tactisch assertief of juist passief gedrag van de tolk, altijd met het doel om het gesprek zoveel mogelijk het gesprek tussen behandelaar en patiënt te laten zijn en als tolk zo min mogelijk ruis te veroorzaken.

Leerdoelen:

  • Je hebt inzicht in de specifieke manier van verwoorden van psychologische interventies (taal- en tolkvaardigheden) bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en psychoses;
  • Je begrijpt de therapeutische, psychologische en psychiatrische taal die hierbij hoort (taal: specialistische terminologie)
  • Je hebt zicht op de verschillende interventies die hulpverleners verwoorden en de bijhorende vertaalstrategieën in uw eigen taal;
  • Je integreert het geleerde van de afgelopen webinars in tolksituaties waarin de nadruk ligt op flexibiliteit in tolkhouding binnen de professionele grenzen;

Werkvormen

Er wordt gedurende de hele dag gewerkt met verschillende werkvormen: presentaties, rollenspelen met voorbeelden van gespreksvoering en oefeningen. Van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht, zoals het inbrengen van eigen ervaringen en het deelnemen aan oefeningen.

Tijdens de oefensessies van deze training zijn een psychotherapeut en een trainingsacteur betrokken. De trainingsacteur spreekt ook gebarentaal, zodat ook gebarentolken realistische situaties kunnen trainen.

Leesopdracht

Voor lesdag drie is er geen voorbereidende leesopdracht.

Ruth Roelofsen 

Ruth Roelofsen is als psychiater werkzaam bij het HagaZiekenhuis te Den Haag. Als NVGP-groepstherapeut geeft zij groepstherapie onderwijs aan artsen in opleiding tot psychiater. Daarnaast is ze nog actief lid van de Nederlandse Vereniging van psychiatrie waar ze deel uitmaakt van de kwaliteitscommissie. Haar aandachtsgebieden qua expertise zijn: angststoornissen, psychotrauma, persoonlijkheidsproblematiek, ziekenhuispsychiatrie (interactie van psychiatrie met somatiek), groepstherapie, schematherapie en opleiding.

Zij is gedrag- en neurowetenschapper, geregistreerd volwassenenpsychiater (NvVP), groepstherapeut (NVGP) en schematherapeut.

Marijke Roelofsen 

Marijke Roelofsen groeide op in Portugal en studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit Groningen. Na de SIGV-gerechtstolkenopleiding startte zij in 2002 haar werkzaamheden als zelfstandig beëdigd tolk Portugees. De grote toestroom van vluchtelingen uit Angola zorgde voor meerdere jaren fulltime tolken in de asielketen in de meest brede zin: COA, MOA (huidig GZA), Centrum ’45, IND, rechtbanken en advocatuur. Gedurende deze periode deed zijn ruime tolkervaring op bij maatschappelijk werk, de ggz en traumabehandelingen. 

Daarnaast breidde Marijke haar werkzaamheden uit met tolkdiensten voor het notariaat, politie, rechtbanken, bedrijven en particulieren. Het meeste plezier ondervindt zij bij het tolken voor publieke of private delegaties en het simultaan tolken van congressen. Vanuit haar passie voor communicatie en mensenwerk volgde zij de opleiding tot mediator, Eigen Krachtcoördinator en intervisiefacilitator. 
In 2009 richtte zij samen met een aantal collega’s de Taalkring Portugees op en in 2010 KTV Kennisnet samen met haar compagnon Sandra Florindo. Haar tolk-, training- en bemiddelingservaring combineert zij in dynamische tolkvaardighedentrainingen waarbij iedere cursist op zijn eigen ontwikkelingsniveau de volgende leerstappen aangereikt krijgt.

Berdine Segers

“Als dochter van dove ouders groeide in op met Nederlandse gebarentaal als moedertaal. Ik ben mij van kinds af aan bewust hoe belangrijk communicatie is. Tussen dove mensen en horende mensen maar ook tussen horende en doven mensen onderling. En dat de inhoud niet het belangrijkste is in een gesprek, want non-verbale communicatie kan veel meer overbrengen dan gesproken woorden.

Na een opleiding in welzijnswerk, de toneelschool en meer dan 10 jaar gewerkt te hebben als actrice in oa. het Land van Ooit, theatergroepen voor kinderen en theaterprojecten voor volwassenen, heb ik in 2001 een post hbo-opleiding trainingsacteren gevolgd. Het voelde als een verliefdheid. Na afloop ben ik meteen voor aan de slag gegaan.

Ik ben nu 18,5 jaar aan het werk als actrice in trainingen, assessments en coachingstrajecten en kan met overtuiging zeggen dat ik me geen leuker beroep kan voorstellen.

In mijn werk kan ik mijn kennis over communicatie op een praktische wijze combineren met talent voor natuurlijk acteren. Door mijn plezier om met mensen te werken en de manier waarop ik mensen uitnodig om met mij te oefenen verlaag ik vaak de drempel. Ik ben ook maar een gewoon mens!”

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Deze cursus is alleen te boeken via inschrijving voor het Totaalpakket: Ggz voor tolken, tolken in de Ggz.


Dagprogramma:

09:00 uur          Aankomst, koffie en thee
09:30 uur          Start van de training 
11:00 uur          Pauze
11:20 uur          Vervolg training 
12:50 uur          Lunchpauze
13:30 uur          Vervolg van de training 
15:15 uur          Pauze
15:30 uur          Vervolg van de training 
17:00 uur          Einde


LOCATIE TRAININGSDAGEN

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

Catering en lesmateriaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Psychologische gespreksvoering
Datum: 29 nov. 2024
  • PE 6
  • van 09:30 tot 17:00
  • 0,- (excl. BTW)
  • Nijkerk