Grammatica NGT voor tolken

In maart 2021 is het proefschrift van Ulrika Klomp verschenen: een uitgebreide beschrijving van de grammatica van de Nederlandse Gebarentaal. In haar boek heeft ze eerder onderzoek samengevat en geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit het Corpus Nederlandse Gebarentaal, een bron van natuurlijke taaldata. Daarnaast heeft ze origineel onderzoek gedaan. In deze nascholing vertelt ze over haar onderzoek, licht zij bepaalde grammaticale aspecten van NGT toe, en geeft ze handvatten hoe dit boek als naslagwerk gebruikt zou kunnen worden.

In deze nascholing staat het onderzoek naar de grammatica van NGT centraal. Zowel methodologieën als onderzoeksresultaten komen aan bod.

Opbouw:

1. Introductie
Inleiding waarin het project, waar dit boek onderdeel van was, wordt toegelicht en wordt ingegaan op de gevolgde werkwijze.

2. Voorbeelden van onderzoek en taaldata uit alle lagen van de grammatica (fonologie, morfologie, syntax)
In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op de verschillende methodologieën die gebruikt kunnen worden, en hoe resultaten van oud en nieuw onderzoek elkaar kunnen tegenspreken. Ook worden verschillende grammaticale onderdelen uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit het Corpus Nederlandse Gebarentaal.

3. Toelichting methode en resultaten van corpusonderzoek naar voorwaardelijke bijzinnen
Om dieper op de materie in te kunnen gaan wordt één deelonderzoek (onderzoek naar voorwaardelijke bijzinnen) uitgebreid besproken. Hierbij komt ook ter sprake wat variatie in de grammatica betekent.

4. Structuur van het boek en wat je er wel en niet mee kan
Praktische afsluiting waarbij wordt uitgelegd hoe het boek eventueel als naslagwerk gebruikt kan worden. 

Leerdoelen

- Kennis van de opbouw en totstandkoming van deze descriptieve grammatica

- Weten hoe dit boek eventueel als naslagwerk gebruikt kan worden

- Begrijpen dat verschillende onderzoeksmethodologieën tot verschillende resulaten kunnen leiden

- Kennis van de variatie in de grammatica van NGT in het algemeen, en van voorwaardelijke bijzinnen specifiek

Relevantie

Tijdens de opleiding tolk/leraar Nederlandse Gebarentaal hebben studenten NGT zich de belangrijkste aspecten van het lexicon en de grammatica van NGT eigen gemaakt. Maar in de tolkpraktijk komen ze waarschijnlijk regelmatig met klanten in aanraking die net wat anders gebaren dan ze gewend zijn. Door het volgen van dit webinar vergroten tolken NGT hun kennis over de grammatica van NGT.

Leesopdracht

Het is erg nuttig om alvast de samenvatting van het proefschrift te lezen. Het gehele proefschrift is gratis  hier te downloaden.

Dr. Ulrika Klomp is in maart 2021 gepromoveerd op de grammatica van de Nederlandse Gebarentaal. Zij werkt momenteel als onderzoeker bij het SignLab aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze bezig is met de uitbreiding van een database van NGT-gebaren. Daarnaast is zij één dag in de week werkzaam bij haar eigen bedrijf als docent gebarentaal.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT
Nummer activiteit
33488
Categorie
 
Contacturen
2,000
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je dit kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom. 

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat (en puntenbijschrijving door de stichting RTGS) is het vereist dat je
1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  

NB: Tijdens dit webinar wordt met geluidsbestanden gewerkt. Dat werkt het best wanneer je een (goede) koptelefoon draagt. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

'Heel erg goed! Ulrika weet de luisteraar te enthousiasmeren, en de aandacht vast te houden. Ze heeft een hele brede kennis en is ook in staat dit helder en duidelijk aan de luisteraars over te brengen. Het niveau ligt best hoog, het is natuurlijk taalwetenschappelijk, maar ik kon het toch prima volgen.'

'Ik vond het een interessant webinar, taalwetenschap is een onderwerp dat mij altijd weet te boeien. Het niveau vond ik goed, de spreker had een fijne manier van spreken en haar uitleg was goed te volgen.'

'Mw. U. Klomp weet (logischerwijs) veel van dit onderwerp en kan er enthousiast over vertellen. Leuk om te zien hoe ze zich zo heeft verdiept in dit onderwerp. Ik vond het een fijne vertaling/toelichting van haar proefschrift.'

'- Zeer deskundige spreekster.
- Onder de indruk van de grondigheid en breedte van haar onderzoek.
- Interessante update over de huidige stand van kennis over grammaticale aspecten van NGT.'

'Zeer prettig om naar te luisteren. Deskundige spreekster. En webinar was goed opgebouwd. Eerst goede duidelijk inleiding hoe het onderzoek tot stand gekomen was en vervolgens een uiteenzetting van aantal onderwerpen.'

'Zeer goed. De inhoud was erg leerzaam en ik vond het erg prettig dat de inhoud van vrij hoog niveau was. Daardoor moet je echt goed opletten en meedoen om alles te kunnen blijven volgen. Dit maakte het ook echt heel leerzaam.'

Datum: 2 okt. 2024
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 75,- (excl. BTW)
  • Online