Psychiatrische behandeling van anderstaligen: de invloed van cultuur

Tijdens dit webinar wordt stilgestaan bij aandachtspunten voor tolken en hulpverleners tijdens psychiatrische diagnostiek en behandeling van patiënten die een andere cultuur hebben en/of een andere taal spreken. Door je tijdens de tolkdienst hiervan bewust te zijn, kan je een grote meerwaarde hebben voor de communicatie tussen de psychiater en patiënt.

NB: dit webinar is toegankelijk voor zowel gesproken taaltolken, als tolken NGT en schrijftolken, maar je moet zelf de vertaalslag maken naar jouw werktaal.

"In de zorg is het essentieel om nieuwsgierig te zijn naar iemands opvattingen over zijn ziek-zijn en hoe hij zich een gezond leven voorstelt. Hulpverlener en patiënt zoeken samen naar een behandeling die hen beiden past. In sommige takken van de gezondheidszorg zal die nieuwsgierigheid verder moeten gaan dan in andere. In de ggz kan iemands migratiegeschiedenis heel belangrijk zijn, net als de vraag of iemand zich in Nederland thuis voelt, of zich gediscrimineerd voelt als buitenlander. Nieuwsgierigheid is ook nodig naar de vraag of en hoe de mens in onze spreekkamer zich aanpast aan de sociale normen, waarden, plichten en rechten waarmee hij wordt geconfronteerd." - Hanneke Bot

Interessante citaten om je gedachten eens naar uit te laten gaan in de aanloop naar dit webinar!


Het webinar begint met een inleiding over psychiatrische diagnostiek en behandeling, over de culturele aspecten die daar invloed op hebben en over de rol van stressoren bij migratie en acculturatie. De begrippen 'verklaringsmodel' en 'idioms of distress' worden geïntroduceerd en uitgelegd.

Daarna staan verschillende praktische aspecten centraal. Daarbij komen onder meer aan de orde:

  • het belang van woordelijke vertaling;
  • de waarde van toelichting in geval van zegswijzen of niet rechtstreeks vertaalbare begrippen;
  • de mogelijkheid van gebruik van observaties van de tolk door de hulpverlener;
  • de mogelijkheid van het geven van (ongevraagde) adviezen door de tolk in geval van specifieke culturele gewoonten en gebruiken die voor de hulpverlener mogelijk onbekend zijn; en
  • hoe als tolk om te gaan met eigen ervaringen als die raken aan het gespreksonderwerp.

Ondanks dat er tolken ingezet worden binnen de zorg lijkt het of behandeling specifiek binnen de GGZ onvoldoende succesvol is. Zowel voor de cliënt, therapeut als de tolk is de wisselwerking in de behandeling ingewikkeld vanwege verschillende culturele en inhoudelijke aspecten. Tolken kunnen vanuit hun eigen culturele bagage en expertise nog beter leren bijdragen aan de behandeling. Het gaat niet alleen om het letterlijk vertalen wat gezegd en gecommuniceerd wordt, maar ook om het begrijpen en verstaan van elkaar, het ondersteunen bij het ruimte geven aan de cliënt om zich zoveel mogelijk te kunnen uiten.

Leesopdracht

Tolken die de Engelse taal machtig zijn, wordt geadviseerd om voorafgaand het volgende artikel te lezen:

  • Leanza, Y., Miklavcic, A., Boivin, I., & Rosenberg, E. (2014). Working with interpreters. In Cultural consultation: Encountering the other in mental health care (pp. 89-114). International and cultural psychology. New York, NY, US: Springer Science + Business Media.

Je treft dit artikel aan in Mijn KTV > Cursussen > Documentatie

Geert Smid

Bijzonder hoogleraar Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld, Universiteit voor Humanistiek. Psychiater, plaatsvervangend opleider, psychotraumatherapeut NtVP, supervisor NVP verbonden aan ARQ Centrum '45 / ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Hij publiceerde over het vóórkomen, diagnostiek en behandeling van PTSS en traumatische rouw alsmede over stress sensibilisatie. Zijn huidige onderzoek over PTSS en traumatische rouw richt zich op betekenisgeving, epidemiologische en culturele aspecten, diagnose, preventie en behandeling. 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
34436
Categorie
 
Contacturen
2,000
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je dit kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom.

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kun je géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én nascholingspunten van de stichting RTGS is het vereist dat je

1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

'Deze training was op zeer hoog niveau en verstaanbaar voor alle deelnemers. Informatie die uitgedeeld waren, zijn goed te volgen geweest en makkelijk te begrijpen. Ben zeer tevreden dat ik deel heb genomen aan deze training!!'

'Ik vond dit webinar voor alle tolken in de GGZ heel geschikt. Vooral omdat zeker de helft van het webinar was ingeruimd om het onderwerp SAMENWERKING TUSSEN HULPVERLENER TE BEHANDELEN.'

'Ik ben super blij dit seminar te hebben gevolgd. Eigenlijk zou het bij elke tolkenopleiding aan bod moeten komen omdat het juist van tolken vraagt, hun mening te geven, wat in de deontologische code verder niet is toegestaan. Ik zal me nu veel opener opstellen in het volgende gesprek omdat ik nu weet dat mijn mening telt. Dat was mij niet bewust.'

'Geert weet zijn kennis goed uit te dragen. Hij heeft alles goed en duidelijk verwoord en alles zo verteld dat het voor iedereen goed te volgen is, met of zonder kennis van de psychiatrie. Door vragen te stellen blijf je zelf actief meedenken.'

'De spreker had kennis van zaken en gaf een duidelijke rustige uitleg. Zeer prettig om te volgen.'

'De workshopleider had veel verstand van de materie.
Hij zette alles duidelijk en puntsgewijs uiteen op de PowerPoint en hij vertelde hierbij veel praktijkvoorbeelden.'

'Meneer Smid zit bomvol hele fijne bruikbare informatie, ik ben blij dat ik dit vanavond te horen heb gekregen.'

Interculturele
Datum: 10 dec. 2024
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 75,- (excl. BTW)
  • Online