Intonatie als tolktechniek

Gespreksvoerders waarvoor je tolkt, verstaan elkaar niet en zijn volledig op jouw vertolking aangewezen. Hiervoor is vertrouwen nodig. Intonatie en zinsaccent hebben hier een zeer groot aandeel in: wanneer jouw vertolking klinkt als de bronboodschap ontstaat er vertrouwen bij de gespreksvoerders. Wanneer je als tolk moet onderbreken, is ook jouw intonatie en spreekstijl van groot belang. Tijdens deze training verbeter je jouw intonatie en leer je de boodschap zo te tolken dat iedereen vertrouwt dat je precies tolkt wat er gezegd is én jouw tolkinterventies in één keer begrijpt. 

Een veel gehoorde klacht van tolkgebruikers is: ik zeg drie dingen en ik hoor de tolk er maar één zeggen. Natuurlijk weet hij niet precies wat je tolkte, maar hij voelt het wel. Het gevoel dat je alles tolkt zoals de gespreksvoerder het zei, is essentieel om het vertrouwen van jouw klanten te winnen en het tolkgesprek soepel te laten verlopen. En dit proces stopt hier niet: doordat het vertrouwen van de gespreksvoerders toeneemt, ontstaat er een betere gespreksdynamiek en verloopt het tempo van het gesprek op meer natuurlijke wijze. Een ander bijkomend voordeel van een goede intonatie is dat wanneer je als tolk moet interveniëren of om opheldering of herhaling wilt vragen, je dit met een andere toon en spreekstijl kunt doen. Hierdoor is het direct duidelijk dat het een interventie van jouw zijde betreft en geen vertolking. 

Het is een kwestie van finesse. Kunnen schakelen in spreekstijl en kunnen spelen met toon, tempo en volume bieden een echte meerwaarde aan jouw tolkstijl. Het maakt dat je als tolk meer onzichtbaar wordt doordat je opgaat in de gesprekssfeer. Denken dat 'neutraal zijn' iets te maken heeft met neutraal spreken is een verkeerde veronderstelling. Want juist een monotone spraak bij het tolken, maakt dat je meer op de voorgrond treedt en meer présence krijgt in het tolkgesprek.

Lesschema

De rode draad van de workshop is het horen van spreekklanken en het reproduceren ervan. We beginnen met korte zinnen en bouwen de boodschap dan steeds verder uit naar langere stukken en tenslotte naar hele gesprekken. 

 • Intonatie en emotie oefenen
  • Horen 
  • Produceren
 • Intentie oefenen
  • Horen
  • Reproduceren
 • Schakelen in spreekstijl
  • Tolken / interveniëren
  • Tolkinterventies in de 3de persoon ("De tolk verzoekt je...")
  • Gespreksvoerder A / Gespreksvoerder B

Tijdens de workshop worden gesprekssituaties in scène gezet. De deelnemers gaan ervaren wat het effect is van intonatie en spreekstijl en welk effect dat op het vertrouwen en de dynamiek binnen het gesprek heeft. 

Leerdoelen

Door middel van gestructureerde feedbackoefeningen zullen de oefeningen worden nabesproken. We luisteren naar toon, tempo en volume maar ook naar emoties en intenties in de bronboodschap en in de vertolking. Ook zal er tijdens de oefeningen aandacht zijn voor assertiviteit en de toon die bij tolkinterventies past. 

Deze interactieve werkmethodes leveren groot inzicht in de mogelijkheden en flexibiliteit waarover een tolk beschikt tijdens zijn werkzaamheden als gesprekstolk. Rondom de feedbackrondes en de overige oefeningen is er voldoende ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen.

Relevantie

Een tolk die zich weet te verplaatsen in de gespreksvoerders en weet aan te sluiten bij de spreekstijlen binnen het gesprek, trekt een gesprek minder naar zich toe. Hierdoor blijft de eigen dynamiek en het gevoel van de gespreksvoerders behouden en drukt de tolk geen stempel op de gesprekssfeer.  

Voertaal

Nederlands en eventueel andere talen wanneer er tolken met dezelfde talencombinaties deelnemen.

Instapniveau

Ervaren professionele gesprekstolken.

Marijke Roelofsen groeide op in Portugal en studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit Groningen. Na de SIGV-gerechtstolkenopleiding startte zij in 2002 haar werkzaamheden als zelfstandig beëdigd tolk Portugees. De grote toestroom van vluchtelingen uit Angola zorgde voor meerdere jaren fulltime tolken in de asielketen. Daarnaast breidde Marijke haar werkzaamheden uit met tolkdiensten voor het notariaat, politie, rechtbanken, bedrijven en particulieren. Het meeste plezier ondervindt zij bij het tolken voor publieke of private delegaties en het simultaan tolken van congressen. Vanuit haar passie voor communicatie en mensenwerk volgde zij de opleiding tot mediator, Eigen Krachtcoördinator en intervisiefacilitator. 

In 2009 richtte zij samen met een aantal collega’s de Taalkring Portugees op en in 2010 KTV Kennisnet samen met haar compagnon Sandra Florindo. Haar tolk-, training- en bemiddelingservaring combineert zij in dynamische tolkvaardighedentrainingen waarbij iedere cursist op zijn eigen ontwikkelingsniveau de volgende leerstappen aangereikt krijgt.

 

Berdine Segers. "Na een opleiding in welzijnswerk, de toneelschool en meer dan 10 jaar gewerkt te hebben als actrice in oa. het Land van Ooit, theatergroepen voor kinderen en theaterprojecten voor volwassenen, heb ik in 2001 een post hbo-opleiding voor trainingsacteren gevolgd. Het voelde als een verliefdheid. Na afloop ben ik meteen aan de slag gegaan. 

Ik ben nu 18,5 jaar aan het werk als actrice in trainingen, assessments en coachingstrajecten en kan met overtuiging zeggen dat ik me geen leuker beroep kan voorstellen. In mijn werk kan ik mijn kennis over communicatie op een praktische wijze combineren met talent voor natuurlijk acteren. Door mijn plezier om met mensen te werken en de manier waarop ik mensen uitnodig om met mij te oefenen verlaag ik vaak de drempel. Ik ben ook maar een gewoon mens!”

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Schrijfopdracht
0,50
Totaal
6,50

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 
PRAKTISCHE INFORMATIE
 • Maximaal 12 deelnemers
 • Catering bij de prijs inbegrepen.
 • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.
 • Deelnemers ontvangen op de trainingsdag een syllabus 
 • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht je het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij je deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.
 
PRIJSVOORDEEL
Vanaf jouw derde aanmelding voor een trainingsdag binnen één kalenderjaar, krijg je automatisch 30 euro korting bij elke nieuwe aanmelding. Dit kortingssysteem geldt alleen voor trainingen op locatie, niet online.
Intonatie
Datum: 8 nov. 2024
 • PE 6.5
 • van 09:30 tot 17:00
 • 245,- (excl. BTW)
 • Nijkerk