Tolken bij kinderpardon- en gezinsherenigingsprocedures (opname)

In dit webinar wordt ingegaan op kinderpardon- en gezinsherenigingsprocedures. In de praktijk is gebleken dat er bij tolken onduidelijkheid bestaat over dit type procedures. Daardoor kan het lastig zijn om daarbij als tolk op te treden. Tijdens deze sessie wordt ingegaan op de belangrijkste juridische criteria, veelvoorkomende casusposities en de rol van de tolk. 

Het kinderpardon is een ge­ne­raal par­don voor jeug­di­ge im­mi­gran­ten aan wie eer­der een ver­blijfs­ver­gun­ning is ge­wei­gerd, maar die niet­te­min al ge­rui­me tijd in het land ver­blij­ven. Het op­nieuw bij el­kaar bren­gen van de le­den van een ge­zin die door om­stan­dig­he­den (voor­al mi­gra­tie) van el­kaar ge­schei­den wa­ren, wordt bedoeld met gezinshereniging.

Dit webinar is opgezet vanuit de gedachte dat er in de tolkpraktijk behoefte bestaat aan meer kennis over kinderpardon- en gezinsherenigingsprocedures.

Gebleken is dat tolken, vanwege gebrek aan kennis en ervaring, problemen ervaren bij het tolken rondom dergelijke procedures. Tijdens dit webinar komen de belangrijkste begrippen en criteria in kinderpardon- en gezinsherenigingsprocedures aan bod; de spreker gaat in op belangrijke problemen die in de praktijk voorkomen en bespreekt daarbij ook de rol van de tolk. Doordat deelnemers hierover worden geïnformeerd, ontwikkelen deelnemers hun vaardigheden voor het tolken in kinderpardon- en gezinsherenigingsprocedures.

Het doel is om de tolk vaardigheden aan te leren om de relevante criteria en problemen voor het voetlicht te brengen. Door beter inzicht te hebben in de inhoud van de procedures en de problemen die daarbij spelen, krijgt de tolk meerwaarde. De tolk is dan immers beter in staat te begrijpen waar het in dit soort procedures om gaat en kan dit vervolgens correct vertalen.

Leerdoelen:

Kennis verschaffen over de inhoud en problemen die spelen bij kinderpardon- en gezinsherenigingsprocedures, zodat tolken bij dit soort procedures sneller begrijpen waar het om gaat en zodoende snel en correct kunnen tolken.
 

Mr. Jorg Werner is advocaat bij Hagg en Van Koesveld Advocaten in Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in regulier migratierecht, met name in gezinsmigratiezaken. Voordat Werner advocaat werd werkte hij als migratierechtjurist bij kinderrechtenorganisatie Defence for Children. In die hoedanigheid heeft hij zich veel beziggehouden met de positie van in Nederland gewortelde kinderen en het kinderpardon. Naast zijn rol als advocaat doceert Werner bij OSR juridische opleidingen en publiceert hij regelmatig in juridische vaktijdschriften.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Details van deze opname:

U ontvangt na aankoop van de opname een link waarmee u gedurende 7 dagen de opname kunt openen en afspelen.

Duur: 1 uur en 57 minuten
Beschikbaarheid: 7 dagen na aankoop
Documentatie: PowerPoint/handout in PDF
Certificaat van deelname: ja, per e-mail

Hoe werkt het?

Om een opname te bekijken, heeft u een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) nodig. 
Bij opnames is het beeld van de spreker niet zichtbaar, alleen de presentatie. U ontvangt deze presentatie ook per e-mail als handout, zodat u desgewenst aantekeningen kunt maken.


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor opnames en webinars.

"Ik heb van het webinar kennis opgedaan op het gebied van kinderpardon en van de maatschappelijke en politieke discussie die als gevolg daarvan was ontstaan. Daarnaast heb ik verschillende vormen van gezinshereniging geleerd en een aantal begrippen en criteria met betrekking tot kinderpardon- en gezinshereniging eigengemaakt. Als Tolk werk ik vaak met asielzoekers en daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen en de procedures met betrekking tot het kinderpardon en gezinshereniging."

"Ik werk vaak voor asieladvocaten en de jurisprudentie die werd aangehaald wordt vaak gebruikt in beroepsprocedures. Het is zinvol om dit eens uitgelegd te krijgen. Ik werk ook voor de IND, ook tijdens zittingen voor gezinshereniging, nu begrijp ik de werkwijze van de IND beter. De uitleg van de regels van gezinshereniging zijn mij nu helder, kan ze duidelijk naar klanten uitleggen."

"Het was zeer nuttig om er inhoudelijk meer over te weten te komen. Ik vond het nuttig om bijvoorbeeld meer te weten over de Schadenota van Kalverboer & Zijlstra, de twee regelingen van RLVK: tijdelijke en definitieve regeling en de gezinsmigratie."

"Alle informatie was zeer nuttig. Het is voor een tolk handig om te weten hoe de procedures verlopen en wat de beleidsregels/regelgeving hierin zijn/is. Deze informatie is handig voor tolken wanneer wij moeten tolken bij advocaten, bij de IND, bij de rechtbank enz. Ook heeft de spreker aan het eind nog aangegeven welke termen handig zijn om te weten voor tolken."

"Ik heb veel voor Nidos, advocaten en VluchtelingWerk getolkt en heb hierin veel situaties gehad die gaan over het kinderpardon of over gezinshereniging. Door deze webinar heb ik me nog meer kunnen verdiepen in het kinderpardon doordat er veel achtergrondinformatie en voorgeschiedenis is verteld. Dit gat mij helpen om de talkopdracht gemakkelijker uit te voeren. Het onderwerp is actueel en er is nog dagelijks veel discussie over in de media."

"Alle delen van het webinar waren zinvol: een helder verhaal. Voor mij als tolk Braziliaans-Portugees zijn met name de regels / toelatingseisen voor verblijf bij partner (Braziliaans - Nederlandse relaties) relevant - daarnaast is de discussie rondom het kinderpardon zeer actueel - migratie binnen de EU (Portugal - Nederland) is ook iets dat in mijn dagelijkse praktijk voorkomt."

Direct beschikbaar
  • PE 2
  • 45,- (excl. BTW)
  • Online