Individueel leertraject Nederlands (focus: spreekvaardigheid) - 10 lessen

Intake + 10 onlinelessen

Dit leertraject is gericht op het verbeteren van de verstaanbaarheid en gespreksvaardigheid van tolken van wie de Nederlandse taal niet de moedertaal is. Het traject bestaat uit 10 online lessen (plus een intake). Tijdens dit traject verbetert de deelnemer zijn spreekvaardigheid en de manier waarop hij overkomt en ook zijn luistervaardigheid. Onmisbare elementen voor het beroep van tolk.

De training bestaat uit 10 lessen en een intakegesprek. Tijdens de intake beoordeelt de docente op welke aspecten van de taalbeheersing de deelnemer zich kan ontwikkelen. Aan de hand hiervan wordt een leerplan voor de volgende 10 sessies aangeboden.

Verbeterpunten kunnen zijn:

 • klemtoon en ritme op zinsniveau
 • luistervaardigheid
 • woordenschat
 • register en non verbale aspecten
 • luisteren naar verschil lange en korte klinkers/ - tweeklanken
 • uitspraak moeilijke combinaties
 • klinkerbotsing
 • intonatie
 • uitspraak
 • articulatie medeklinkercombinaties
 • woordkeuze
 • zinsopbouw (nadruk op verkeerde inversie)
 • herformuleren, samenvatten en navragen

 
In het leertraject zal gebruik gemaakt worden van individuele luister-, lees-, schrijf- en spreekoefeningen. Bij de beoordeling van de spraak zal gebruik gemaakt worden van audio-opnames. 

Relevantie

Tijdens deze training verbetert de deelnemer zijn spreekvaardigheid en de manier waarop hij overkomt, maar ook zijn luistervaardigheid. Dit zijn onmisbare elementen in het beroep van tolk.

Voertaal

Nederlands

Instapniveau

De cursus is bedoeld voor iedereen die zijn of haar spreekvaardigheid of verstaanbaarheid wil verbeteren.

Leesopdracht

De huiswerkopdrachten en materialen verschillen per persoon. Je hoeft dus niets aan te schaffen, tenzij de docente je tijdens de cursus iets voorschrijft.

 

Schrijfopdracht

Aanvullende opdracht (optioneel)

Je mag binnen 10 dagen na afronding van jouw leertraject maximaal 1000 woorden met een synoniem (en eventueel een vertaling) inleveren bij huiswerk@ktv-kennisnet.nl. Voor iedere 250 woorden plus synoniemen (en eventuele vertaling) mag je 1 pe-punt registreren in jouw Wbtv-account. KTV archiveert jouw huiswerk, maar je bent zelf ook verantwoordelijk voor het archiveren van jouw (vertaalde) woordenlijsten. 

Lilian Walker

Lilian studeerde in 1990 af als logopedist, aan de Hogeschool van Amsterdam en deed veelzijdige ervaring op. Ze heeft o.a. met volwassenen gewerkt met neurologisch letsel, waardoor taal-en (uit)spraak problemen veroorzaakt werden, ze heeft (klinische) lessen gegeven aan (para) medici, verpleegkundigen, studenten en docenten NT2.

Ze volgde de nodige cursussen op het gebied van communicatie. Sinds 2008 werkt zij  met volwassenen die Nederlands als tweede taal willen leren en daarbij problemen ondervinden op het gebied van verstaanbaarheid, uitspraak, een te sterk accent, klemtoon, zinsaccenten etc. Naast het werken met anderstaligen werkt zij ook met volwassenen die Nederlands als moedertaal hebben maar graag hun verstaanbaarheid willen vergroten of hun accent (Amsterdams, Brabants, Limburgs etc.) willen verminderen ten behoeve van hun werk of opleiding.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie
Contacturen
10,00
Voorbereiding
 
Schrijfopdracht
4,50
Totaal
14,50

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Ten behoeve van de onderbouwing van de pe-punten wordt het leerplan van de deelnemer gedeeld met KTV. Door inschrijving geeft de cursist hier automatisch toestemming voor.
 

Nadat je je hebt ingeschreven worden jouw naam, mailadres en telefoonnummer aan de docent doorgegeven. Als je een intake Nederlands bij KTV hebt afgelegd, zullen wij het resultaat en verslag ook doorsturen aan de docent zodat zij zo goed mogelijk inzicht heeft in jouw verbeterpunten.

De docente neemt vervolgens contact met je op via een mailbericht en jullie maken een afspraak voor het intakegesprek. Dit is geen intake zoals bij KTV, maar een communicatieonderzoek waarbij alle aspecten van de Nederlandse uitspraak aan bod komen. Aan de hand van dit eerste gesprek zal de docent een leerplan en lesschema voor je opstellen. 

Praktische informatie

 • Individuele sessies via Teams. Je dient een Teams-account te hebben of aan te maken (dit is gratis).
 • Voor de sessies via Teams heb je een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en een microfoon nodig.
 • Dit programma is een goede voorbereiding voor het geval je voornemens bent deel te nemen aan een tolktoets.

KTV verbindt taal en beroep met als doel hindernissen weg te nemen die taal bij de uitoefening van het beroep kan opwerpen. Want wanneer taal geen obstakel vormt voor het overbrengen van informatie, komt de inhoud van de informatie volledig tot zijn recht.

De scholingsactiviteiten van KTV Kennisnet worden speciaal ontwikkeld t.b.v. tolken en vertalers, maar kunnen en mogen door iedere burger worden bijgewoond, mits hij de voertaal van de activiteit op voldoende niveau beheerst en minimaal over hbo-denkniveau beschikt. In het geval van deze cursus is de entree-eis Nederlands op ERK-niveau B2.

De inhoud van de scholingsactiviteiten – welke doorgaans op academisch niveau wordt aangeboden - is geschikt voor iedereen die de aangeboden kennis en vaardigheden van meerwaarde acht voor zijn of haar ontwikkeling en arbeidsmarktpositie. De inhoud van het scholingsaanbod van KTV is sterk gericht op de taal- en communicatiesector, zo ook deze cursus. Op hoog niveau de Nederlandse taal beheersen zorgt absoluut voor een betere arbeidsmarktpositie binnen het bedrijfsleven. 

Ook mensen die niet werkzaam zijn binnen de taalsector en hun taalbeheersing op een hoog niveau willen brengen, kunnen bij KTV terecht. KTV biedt taalcursussen van ERK-niveau B2 tot C2 en vreemde taalopleidingen vanaf niveau B2. Oftewel: je kunt pas bij KTV terecht als je een taal al behoorlijk goed beheerst. Dit aanbod vormt een exclusieve niche op de Nederlandse markt en is van grote meerwaarde voor de positie van hoogopgeleide statushouders en arbeidsmigranten binnen de Nederlandse arbeidsmarkt.

KTV Kennisnet is door het Bureau Wbtv geaccrediteerd als opleidingsinstelling. Dit betekent dat tolken en vertalers die ingeschreven staan in het Register voor beëdigde tolken en vertalers, permanente educatiepunten kunnen vergaren door het volgen van KTV-scholingsactiviteiten. Maar het betekent niet dat er geen mensen aan KTV-cursussen kunnen deelnemen die niet in aanmerking komen voor deze punten. 

"Ik heb veel van de cursus opgestoken, namelijk: duidelijk en rustig praten. Intonatie, articulatie en uitspraak heb ik verbeterd. Dit vind ik belangrijk om als tolk aan de slag te gaan. Daarnaast heb ik de zinsbouw en leesvaardigheid opgefrist. Ik heb een aantal handige tips van de docent gekregen om te blijven oefenen na afloop van de cursus. Vooral de uitspraak en intonatie vereisten veel oefenen. Ik merk dat mijn uitspraak flink verbeterd is. Ik ben vertrouwd geraakt met het articuleren, dankzij de ervaren docent die meteen voelt waar de cursist moeite mee heeft en gelijkt ingrijpt. Deze cursus is echt nuttig voor degene die zijn uitspraak wil verbeteren."

"Voorafgaand aan deze training was ik onzeker over het communiceren in het Nederlands (zacht of onduidelijk spreken of soms niets durven zeggen). Mijn intonatie, tempo en uitspraak is verbeterd. Mijn communicatie in het Nederlands verloopt soepeler. Ik heb veel tips gekregen voor de uitbreiding van mijn woordenschat. Dit gaat ook om de passieve woordenschat, woorden die ik al begrijp ook al gebruik ik deze woorden zelf nog niet. Ik heb nu veel meer zelfvertrouwen en durf vaker Nederlands te spreken. Bedankt!" - Monika Miroslaw, tolk Pools.

"Ik heb mijn uitspraak flink verbeterd. Dat is zeer belangrijk voor een tolk. Niet alles is mogelijk om te veranderen op mijn leeftijd, maar het inzicht die je krijgt is ook zeer waardevol. De training is praktisch ingericht, je bent in principe continu aan het oefenen. Maar er is voldoende ruimte om de theorie daarachter te bespreken. Wij waren online bezig via Skype. Eigenlijk ging het, denk ik, zelfs beter dan offline. Je let meer op de beweging van je mond en je kan met elkaar chatten. Voor het beroep tolk is deze training onontbeerlijk, de verstaanbaarheid van de tolk is zeer belangrijk." - Alla Suzdaltseva, tolk Russisch

In overleg
 • PE 14.5
 • 950,- (excl. BTW)
 • Online