Vertalen tot in de puntjes: over leestekens in vertalingen

Tijdens het vertalen gaat alle aandacht naar de terminologie, grammatica, de toon en stijl van de tekst. De kleinste bouwsteentjes van teksten, de leestekens, glippen al eens door de mazen van het net. Maar zij kunnen een tekst helemaal af maken, of net rommelig laten lijken. Een goede kennis van de regels en conventies rond leestekens in het Nederlands én de brontaal is dus onontbeerlijk.
In dit webinar nemen we de lastigste leestekens onder de loep, te beginnen bij de komma. Ook de dubbelepunt en de puntkomma komen aan bod. We bekijken niet alleen de regels die in het Nederlands gelden, maar halen er ook het Engels, Frans en Duits bij en gaan na wanneer en hoe de leestekens bij een vertaling naar het Nederlands ook 'vertaald' moeten worden. We schenken ook wat aandacht aan een speciaal leestekengebruik: emoji's en punten in chatberichten.

Dit webinar draait om de interpunctie in het Nederlands. We frissen om te beginnen enkele regels en conventies op waar veel mensen het lastig mee hebben. Daarnaast bekijken we op welke punten het Engels, Frans en Duits afwijkt van het Nederlands en wanneer we interpunctie dus moeten ‘vertalen’.

Interpunctie is een aspect van taal waar in opleidingen doorgaans weinig aandacht voor is. Toch spelen ze een belangrijke rol in de structuur van teksten en zinnen. Daarom is het belangrijk dat ook vertalers de interpunctieregels grondig onder de knie hebben. In dit webinar hebben we vooral aandacht voor de leestekens waar redacteuren en correctoren het meeste werk aan hebben, zoals de komma, de puntkomma en de aanhalingstekens.

Maar we besteden ook aandacht aan de interpunctieregels in het Engels, Frans en Duits, met name wanneer die anders zijn dan in het Nederlands. Als een vertaler hier geen rekening mee houdt en de interpunctie uit de doeltaal blindelings overneemt, kan het resultaat er toch nog ‘vertaald’ uitzien, ook als de terminologie en de grammatica kloppen. Een professioneel vertaalde tekst is letterlijk tot in de puntjes vertaald.

Eerst krijgen de deelnemers een algemene inleiding over wat de officiële spellingregels zeggen over leestekens en wat de betekenis is van conventies in schrijfwijzers en huisstijlen. Daarna leren ze aan de hand van de duidelijke en sprekende voorbeeldzinnen die ze te zien krijgen de Nederlandse interpunctieregels correct toe te passen en het afwijkende leestekengebruik in het Engels, Duits en Frans correct te vertalen in het Nederlands. 

Leerdoelen

Na afloop van dit webinar kan de deelnemer:

- de interpunctieregels in het Nederlands correct toepassen;
- weten waar de interpunctieregels in het Engels, Frans en Duits anders zijn dan in het Nederlands;
- de correcte Nederlandse versie als de interpunctie in Engelse, Franse of Duitse bronteksten anders is.

Relevantie

Met een goede kennis van de interpunctieregels in het Nederlands kunnen vertalers hun teksten tot in de puntjes afwerken. 

Met een goede kennis van de interpunctieregels in de brontalen Engels, Frans en Duits kunnen vertalers extra aandacht aan de interpunctie in hun vertaling besteden, met name wanneer die regels in de brontaal anders zijn dan in het Nederlands.

Voertaal

Nederlands

Miet Ooms is vertaler Engels/Duits naar het (Belgisch-)Nederlands en expert in taalvariatie. Ze onderzoekt de verschillen tussen het Nederlands in België en het Nederlands in Nederland, brengt die in kaart en beschrijft ze. Daarnaast ontwikkelt ze strategieën om in de dagelijkse schrijf- en vertaalpraktijk met die verschillen om te gaan. Hierover heeft ze het boek ‘Buurtaal. Praktische gids voor het Nederlands in België en Nederland’ geschreven, dat in 2020 is verschenen. In 2022 verscheen haar boek 'Tot in de puntjes ... Praktische leestekengids.' Daarin doet ze op een laagdrempelige manier de interpunctieregels in het Nederlands uit de doeken en brengt ze de verschillen met het Engels, Frans en Duits onder de aandacht.

Op haar website taalverhalen.be publiceert ze geregeld nieuwe taalkaarten en beschrijvingen.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie
Contacturen
1,50
Voorbereiding
 
Totaal
1,50

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het webinar een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je dit kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom.

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je
1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

'De inhoud en het niveau waren ruim voldoende. Miet heeft duidelijk verstand van zaken en weet dit ook helder over te brengen. Ze heeft de leestekens en situaties behandeld die veel voorkomen. Daarom erg nuttig.'

'De informatie werd duidelijk en rustig overgebracht met veel voorbeelden en toelichtingen. De inhoud is voor ons als vertalers heel nuttig en noodzakelijk. Vooral om je kennis van de Nederlandse taal op te frissen en te actualiseren.'

'Ik vond de inhoud goed, to the point zonder afdwalen/uitweiden. Verder was het niveau hoog, het is duidelijk dat Miet veel verstand van zaken heeft.'

'Ik vond het een goede mengeling tussen praktijkvoorbeelden en theoretische achtergrond. Ook de verschillen tussen de talen kwamen duidelijk naar voren.'

Leestekens
Datum: 24 sep. 2024
  • PE 1.5
  • van 20:00 tot 21:30
  • 65,- (excl. BTW)
  • Online