Politie: werkgebieden, wetgeving en terminologie

Deze online lesmodule over politiezaken is bedoeld voor tolken en vertalers die zich willen verdiepen in de diverse werkgebieden van de politie. Door middel van deze zelfstudiemodule van 12 opgenomen lezingen krijgt de deelnemer een goed inzicht in een breed scala aan politiewerkzaamheden en de wetgeving die hieraan ten grondslag ligt. 

U kunt de module starten op elk gewenst moment. Bij aankoop van deze lesmodule, worden de opnames en documentatie onmiddellijk aan uw KTV-account toegevoegd. U heeft 12 maanden de tijd om de opnames te bekijken en - indien u dat wilt - de vertaling van de begrippenlijsten in te leveren.

Programma

Deze online lesmodule geeft u een geweldige inkijk in de wereld van de politie. Van etnisch profileren tot verkeersongevallen, van drugs tot zedenzaken, van wapens tot mensenhandel, om maar een paar van de thema's te noemen. Uiteraard wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de digitale wereld en de criminaliteit die in hierin plaatsvindt. Ook aan interceptie wordt ruim aandacht besteed, wat voor taptolken uiteraard van groot belang is. 

Dat alles en nog veel meer wordt uitgelegd door verschillende rechercheurs, een hulpofficier van justitie, een ervaren taptolk en een gedreven onderzoeker. Ieder vanuit zijn eigen gezichtspunt maar altijd gericht op de toehoorders: tolken en vertalers die werkzaam (willen) zijn voor de politie. Door deze module te volgen krijgt u ruim inzicht in de wereld van de politie! Bent u al tolk of vertaler in strafzaken? Dan is dit een uitgelezen kans om in één keer 25 specialisatiepunten in het strafrecht te vergaren.

Inhoud

12 online lezingen:

1. Politiediscriminatie in Nederland
2. Afbreukrisico’s digitale gegevensdragers & internetgebruik
3. Opsporing via sociale media en veiligheidsrisico's
4. Drugs & (internationale) drugshandel
5. Vuurwapens en munitie
6. Mensenhandel & mensensmokkel
7. Forensische onderzoeken
8. Jeugd- en zedenpolitie
9. Verkeersongevallenanalyse
10. Financieel economische criminaliteit en witwassen
11. Fraudewetgeving en -vormen
12. Taptolken


Bij iedere lezing hoort een uitgebreide begrippenlijst in de Nederlandse taal (behalve nummer 12). U kunt de uitdaging aangaan om deze naar uw werktaal te vertalen en bij KTV in te leveren (zie voorbereiding). Een goede manier om u extra in alle onderwerpen te verdiepen en uw lexicon voor tolk- of vertaalwerk in de politiesector op orde te hebben. De lijsten bestaan uit begrippen die in de lezingen voorkomen. De lijsten zijn uiteraard niet uitputtend; indien gewenst kunt u zelf termen toevoegen. U kunt voor de zelf toegevoegde en vertaalde termen geen extra pe-punten registreren. 

 

Belangrijk!

Leest u voordat u begint het instructieblad (te vinden in Mijn KTV > Cursussen)

Leerdoelen

- De tolk/vertaler heeft inzicht gekregen in de diverse werkgebieden van de politie.

- De tolk/vertaler heeft inzicht gekregen in het brede scala aan politiewerkzaamheden en de wetgeving die hieraan ten grondslag ligt.

- Door het bestuderen van de begrippenlijsten krijgt de tolk/vertaler inzicht in de begrippen die veelvuldig in de wereld van de politie gebruikt worden en kan deze ook op een adequate manier toepassen.

- Door het zoeken naar equivalente uitdrukkingen in de doeltaal krijgt de tolk/vertaler inzicht in de terminologie die gangbaar is in de wereld van de politie zoals gebruikt wordt in de doeltaal. Bovendien krijgt de tolk/vertaler hierdoor meer inzicht in en kennis van de bronnen waar de juiste informatie in de doeltaal te vinden is.

Vertaalopdracht

Ga naar de map Cursussen in uw KTV-account. Hier ziet u diverse pictogrammen staan: Documentatie, Evaluatie en Cursusinformatie. Hier bevindt zich alle nodige informatie voor uw opdrachten en voorbereiding. In de documentatiemap treft u ook het Instructieblad aan. Leest u dit eerst rustig door.


Vertaalopdracht (optioneel)

Bestuderen en vreemdtalige equivalenten zoeken van aangeleverde Nederlandstalige begrippenlijsten. De vertaalopdracht bestaat uit 11 lijsten, in totaal 1250 begrippen. Graag de 11 vertaalde begrippenlijsten (in het Excel-document is een kolom voor vertaling opgenomen) in één keer uploaden in uw KTV-account.

Losse vertaallijsten worden niet gearchiveerd ten behoeve van pe-registratie (5 pe). U heeft 12 maanden de tijd om de vertaalde begrippenlijsten in te sturen.

Werkt u met twee vreemde talen en wilt u in beide talen de begrippenlijsten vertalen en inleveren, dan boekt u deze uitbreiding van de module via deze pagina. U ontvangt dan een extra certificaat met 5 pe-punten.

Indien u de vertaalopdracht niet gaat maken, stuurt u dan een bericht naar e-administratie@ktv-kennisnet.nl om dit te melden.

De mogelijkheid bestaat om (tegen betaling) revisie en feedback op de door u vertaalde begrippenlijsten te krijgen. Klik hier voor meer informatie.

Evaluatie

Tip! Bekijk vooraf het evaluatieformulier, zodat u weet wat er verwacht wordt.
Tip! Print de hand-out van de presentatie uit voordat u de opname afspeelt. Zo kunt u gemakkelijk aantekeningen maken en heeft u een referentie om uw evaluatieformulier in te vullen.
Uit uw evaluatieformulier moet per lezing blijken:

 • wat u geleerd heeft;
 • wat u van de spreker vond;
 • waar het over ging (in uw eigen woorden);
 • hoe de presentatie was opgebouwd;
 • een aantal voorbeelden die de spreker noemde ter illustratie;
 • in welke mate de inhoud relevant was voor uw tolk- of vertaalpraktijk.

Onderwerp

Spreker

1. Politiediscriminatie in Nederland

Sinan Çankaya 

2. Afbreukrisico’s digitale gegevensdragers & internetgebruik

Rik van der Velde

3. Opsporing via sociale media en veiligheidsrisico's

Rik van der Velde

4. Drugs & (internationale) drugshandel

Wouter den Brave 

5. Vuurwapens en munitie

Wouter den Brave 

6. Mensenhandel & mensensmokkel

Gert Buist 

7. Forensische onderzoeken

Wouter den Brave 

8. Jeugd- en zedenpolitie

Wouter den Brave 

9. Verkeersongevallenanalyse

Wouter den Brave 

10. Financieel economische criminaliteit en witwassen

Marcel de Munck 

11. Fraudewetgeving en -vormen

Marcel de Munck 

12. Taptolken

Abdes El-Ajjouri

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
20,00
Voorbereiding
 
Vertaalopdracht
5,00
Totaal
25,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolken in strafzaken
25,00
Vertalen in strafzaken
25,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Let op!

 • Er worden geen deelcertificaten verstrekt voor het bekijken van één of meerdere opnames. U dient alle opnames volledig te beluisteren (KTV-ontvangt hier een automatisch logboek van).
 • U kunt aangeven dat u de lijsten niet gaat vertalen. In dat geval registreert u in uw Wbtv-account slechts het aantal punten dat correspondeert met de contacturen.
 • De evaluatie dient dusdanig te geschieden dat uit de inhoud van de evaluatie blijkt dat de deelnemer daadwerkelijk heeft geluisterd, de inhoud heeft begrepen en een mening heeft gevormd.
 • Indien u de begrippenlijsten in twee vreemde talen wilt vertalen, boekt u dit via deze pagina. U ontvangt dan een apart certificaat met 5 extra pe-punten.

Details over de reeks opnames:
Na aankoop van deze module  worden de 12 opnames aan de map 'Opnames' in uw KTV-account toegevoegd. U kunt de opnames gedurende 12 maanden afspelen via een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen). U ziet de spreker en de presentatie in beeld. Deze presentatie bevindt zich in de map 'Cursussen' van uw KTV-account. 
Tip! Print de hand-out van de presentatie uit voordat u de opname afspeelt. Zo kunt u gemakkelijk aantekeningen maken en heeft u een referentie om uw evaluatieformulier in te vullen.

Duur: 20 uur
Beschikbaarheid opnames: 12 maanden na beschikbaarstelling van de opnames
NB: U mag maximaal drie maanden verlengen. U kunt dit in één keer boeken, maar u kunt ook drie keer één maand verlengen. Klik hier voor meer informatie over deze mogelijkheid. Bij het boeken van meerdere verlengingen geldt dat deze aaneengesloten moeten plaatsvinden, en iedere verlenging moet aangevraagd worden binnen de koppelingstermijn van de opnames.


Details
over de documentatie:
Na aankoop van deze module wordt de documentatie van de lesmodule beschikbaar in de map ‘Cursussen > Documentatie’ in uw KTV-account.  De documentatie bestaat uit 12 hand-outs van de lezingen, een Excel-begrippenlijst en een instructieblad. Deze documentatie blijft voor altijd gekoppeld aan uw account.

Inleveren vertaalde lijsten: 12 maanden na beschikbaarstelling opnames. Een eventueel bijgeboekte verlenging is ook van toepassing op het inleveren van de begrippenlijsten.


Certificaat van deelname:
U ontvangt een certificaat van deelname per e-mail na het bekijken van de laatste opname, het inleveren van de vertaalopdracht (facultatief) en het invullen van het evaluatieformulier. 


Het evaluatieformulier
In de map ‘Cursussen’ van uw KTV-account treft u ook het evaluatieformulier aan.

Tip! Het is aanbevolen om na ieder webinar een stukje van uw formulier in te vullen. U weet dan nog waar het webinar over ging, wat u ervan vond en wat u is opgevallen. Het is belangrijk dat KTV aan de beschrijvingen en formuleringen op uit uw evaluatieformulier kan zien dat u daadwerkelijk de inhoud van de lezingen heeft beluisterd en begrepen. U kunt het formulier tussentijds opslaan en bij de afronding van de module definitief opsturen.

 

STAP-subsidie

Voor deze bijscholingsactiviteit kun je STAP-budget aanvragen. Via de knop ‘STAP aanvragen’ vraag je een aanmeldbewijs aan. Dit heb je nodig om de STAP-subsidie aan te vragen bij UWV (via www.uwv.nl/stap). Op deze webpagina lees je alle informatie over de STAP-subsidie en kun je de veelgestelde vragen doornemen. Het belangrijkste is in ieder geval dat je op de eerste dag van de volgende aanvraagperiode vóór 10:00 uur achter jouw computer zit met je aanmeldbewijs en je DigiD. Veel succes!

Politie
 • PE 25
 • 500,- (excl. BTW)
 • Online