Politie: werkgebieden, wetgeving en terminologie

Deze online lesmodule over politiezaken is bedoeld voor tolken en vertalers die zich willen verdiepen in de diverse werkgebieden van de politie. Door middel van deze online module van 12 opgenomen lezingen krijgt de deelnemer een goed inzicht in een breed scala aan politiewerkzaamheden en de wetgeving die hieraan ten grondslag ligt. 

Je kunt de module starten op elk gewenst moment. Bij aankoop van deze lesmodule, worden de opnames en documentatie onmiddellijk aan jouw KTV-account toegevoegd. Je hebt 12 maanden de tijd om de opnames te bekijken en - indien je dat wilt - de vertaling van de begrippenlijsten in te leveren.

Deze online lesmodule geeft je een geweldige inkijk in de wereld van de politie. Van etnisch profileren tot verkeersongevallen, van drugs tot zedenzaken, van wapens tot mensenhandel, om maar een paar van de thema's te noemen. Uiteraard wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de digitale wereld en de criminaliteit die in hierin plaatsvindt. Ook aan interceptie wordt ruim aandacht besteed, wat voor taptolken uiteraard van groot belang is. 

Dat alles en nog veel meer wordt uitgelegd door verschillende rechercheurs, een hulpofficier van justitie, een ervaren taptolk en een gedreven onderzoeker. Ieder vanuit zijn eigen gezichtspunt maar altijd gericht op de toehoorders: tolken en vertalers die werkzaam (willen) zijn voor de politie. Door deze module te volgen krijg je ruim inzicht in de wereld van de politie! Ben je al tolk of vertaler in strafzaken? Dan is dit een uitgelezen kans om in één keer 25 specialisatiepunten in het strafrecht te vergaren.

Inhoud

12 online lezingen:

1. Politiediscriminatie in Nederland
2. Afbreukrisico’s digitale gegevensdragers & internetgebruik
3. Opsporing via sociale media en veiligheidsrisico's
4. Drugs & (internationale) drugshandel
5. Vuurwapens en munitie
6. Mensenhandel & mensensmokkel
7. Forensische onderzoeken
8. Jeugd- en zedenpolitie
9. Verkeersongevallenanalyse
10. Financieel economische criminaliteit en witwassen
11. Fraudewetgeving en -vormen
12. Taptolken


Bij iedere lezing hoort een uitgebreide begrippenlijst in de Nederlandse taal (behalve nummer 12). Je kunt de uitdaging aangaan om deze naar jouw werktaal te vertalen en bij KTV in te leveren (zie voorbereiding). Een goede manier om je extra in alle onderwerpen te verdiepen en jouw lexicon voor tolk- of vertaalwerk in de politiesector op orde te hebben. De lijsten bestaan uit begrippen die in de lezingen voorkomen. De lijsten zijn uiteraard niet uitputtend; indien gewenst kun je zelf termen toevoegen. Je kunt voor de zelf toegevoegde en vertaalde termen geen extra pe-punten registreren. 

 

Belangrijk!

Lees voordat je begint het instructieblad (te vinden in Mijn KTV > Cursussen)

Leerdoelen

- De tolk/vertaler heeft inzicht gekregen in de diverse werkgebieden van de politie.

- De tolk/vertaler heeft inzicht gekregen in het brede scala aan politiewerkzaamheden en de wetgeving die hieraan ten grondslag ligt.

- Door het bestuderen van de begrippenlijsten krijgt de tolk/vertaler inzicht in de begrippen die veelvuldig in de wereld van de politie gebruikt worden en kan deze ook op een adequate manier toepassen.

- Door het zoeken naar equivalente uitdrukkingen in de doeltaal krijgt de tolk/vertaler inzicht in de terminologie die gangbaar is in de wereld van de politie zoals gebruikt wordt in de doeltaal. Bovendien krijgt de tolk/vertaler hierdoor meer inzicht in en kennis van de bronnen waar de juiste informatie in de doeltaal te vinden is.

Vertaalopdracht

Ga naar de map Cursussen in jouw KTV-account. Hier zie je diverse pictogrammen staan: Documentatie, Evaluatie en Cursusinformatie. Hier bevindt zich alle nodige informatie voor jouw opdrachten en voorbereiding. In de documentatiemap tref je ook het Instructieblad aan. Lees dit eerst rustig door.

 

Evaluatie

Tip! Bekijk vooraf het evaluatieformulier, zodat je weet wat er verwacht wordt.
Tip! Print de hand-out van de presentatie uit voordat je de opname afspeelt. Zo kun je gemakkelijk aantekeningen maken en heb je een referentie om jouw evaluatieformulier in te vullen.
Uit jouw evaluatieformulier moet blijken:

 

 • Wat je geleerd hebt;
 • Wat je van de spreker vond;
 • Waar het over ging (in jouw eigen woorden);
 • Hoe de presentatie was opgebouwd;
 • Een aantal voorbeelden die de spreker noemde ter illustratie;
 • In welke mate de inhoud relevant was voor jouw tolk- of vertaalpraktijk.

Onderwerp

Spreker

1. Politiediscriminatie in Nederland

Sinan Çankaya 

2. Afbreukrisico’s digitale gegevensdragers & internetgebruik

Rik van der Velde

3. Opsporing via sociale media en veiligheidsrisico's

Rik van der Velde

4. Drugs & (internationale) drugshandel

Wouter den Brave 

5. Vuurwapens en munitie

Wouter den Brave 

6. Mensenhandel & mensensmokkel

Gert Buist 

7. Forensische onderzoeken

Wouter den Brave 

8. Jeugd- en zedenpolitie

Wouter den Brave 

9. Verkeersongevallenanalyse

Wouter den Brave 

10. Financieel economische criminaliteit en witwassen

Marcel de Munck 

11. Fraudewetgeving en -vormen

Marcel de Munck 

12. Taptolken

Abdes El-Ajjouri

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
20,00
Voorbereiding
 
Vertaalopdracht
5,00
Totaal
25,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolken in strafzaken
25,00
Vertalen in strafzaken
25,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
categorie 2, zie opmerking
Categorie
 
Contacturen
20,000
Totaal
20,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Let op!

 • Er worden geen deelcertificaten verstrekt voor het bekijken van één of meerdere opnames. Je dient alle opnames volledig te beluisteren (KTV-ontvangt hier een automatisch logboek van).
 • Je kunt aangeven dat je de lijsten niet gaat vertalen. In dat geval registreer je in jouw Wbtv-account slechts het aantal punten dat correspondeert met de contacturen.
 • De evaluatie dient dusdanig te geschieden dat uit de inhoud van de evaluatie blijkt dat de deelnemer daadwerkelijk heeft geluisterd, de inhoud heeft begrepen en een mening heeft gevormd.
 • Indien je de begrippenlijsten in twee vreemde talen wilt vertalen, boek je dit via deze pagina. Je ontvangt hiervoor dan een apart certificaat.

Voor RTGS:

Deze online lesmodule is door Stichting RTGS goedgekeurd in categorie 2. 

Tolken NGT en schrijftolken kunnen deze nascholing indienen bij RTGS door een overige activiteit aan te maken en daarbij ‘individuele aanvraag’ te kiezen. Vervolgens vul je daar de benodigde informatie in én upload je het certificaat dat je vindt in je KTV-account bij ‘bewijs’. 

NB: Er worden alleen nascholingspunten verstrekt voor de uren van de module, niet voor eventuele lees- of vertaalopdrachten.

Details over de reeks opnames:
Na aankoop van deze module  worden de 12 opnames aan de map 'Opnames' in jouw KTV-account toegevoegd. Je kunt de opnames gedurende 12 maanden afspelen via een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen). Je ziet de spreker en de presentatie in beeld. Deze presentatie bevindt zich in de map 'Cursussen' van jouw KTV-account. 
Tip! Print de hand-out van de presentatie uit voordat je de opname afspeelt. Zo kun je gemakkelijk aantekeningen maken en heb je een referentie om jouw evaluatieformulier in te vullen.

Duur: 20 uur
Beschikbaarheid opnames: 12 maanden na beschikbaarstelling van de opnames
NB: Je mag maximaal drie maanden verlengen. Je kunt dit in één keer boeken, maar je kunt ook drie keer één maand verlengen. Klik hier voor meer informatie over deze mogelijkheid. Bij het boeken van meerdere verlengingen geldt dat deze aaneengesloten moeten plaatsvinden, en iedere verlenging moet aangevraagd worden binnen de koppelingstermijn van de opnames.


Details
over de documentatie:
Na aankoop van deze module wordt de documentatie van de lesmodule beschikbaar in de map ‘Cursussen > Documentatie’ in uw KTV-account.  De documentatie bestaat uit 12 hand-outs van de lezingen, een Excel-begrippenlijst en een instructieblad. Deze documentatie blijft voor altijd gekoppeld aan jouw account.

Inleveren vertaalde lijsten: 12 maanden na beschikbaarstelling opnames. Een eventueel bijgeboekte verlenging is ook van toepassing op het inleveren van de begrippenlijsten.


Certificaat van deelname:
Je ontvangt een certificaat van deelname per e-mail na het bekijken van de laatste opname, het inleveren van de vertaalopdracht (facultatief) en het invullen van het evaluatieformulier. 


Het evaluatieformulier
In de map ‘Cursussen’ van jouw KTV-account tref je ook het evaluatieformulier aan. Het is aanbevolen om na ieder webinar een stukje van jouw formulier in te vullen. Je weet dan nog waar het webinar over ging, wat je ervan vond en wat je is opgevallen. Het is belangrijk dat KTV aan de beschrijvingen en formuleringen op jouw evaluatieformulier kan zien dat je daadwerkelijk de inhoud van de lezingen hebt beluisterd en begrepen. Je kunt het formulier tussentijds opslaan en bij de afronding van de module definitief opsturen.

 

KTV verbindt taal en beroep met als doel hindernissen weg te nemen die taal bij de uitoefening van het beroep kan opwerpen. Want wanneer taal geen obstakel vormt voor het overbrengen van informatie, komt de inhoud van de informatie volledig tot zijn recht.

De scholingsactiviteiten van KTV Kennisnet kunnen en mogen door iedere burger worden bijgewoond, mits hij de voertaal van de activiteit op voldoende niveau beheerst en minimaal over hbo-denkniveau beschikt. De inhoud van de scholingsactiviteiten – welke doorgaans op academisch niveau wordt aangeboden - is geschikt voor iedereen die de aangeboden kennis en vaardigheden van meerwaarde acht voor zijn of haar ontwikkeling en arbeidsmarktpositie. De inhoud van het scholingsaanbod van KTV is sterk gericht op de taal- en communicatiesector, maar omdat taalvaardigheid op hoog niveau de kennis van vakjargon impliceert, behelst een groot deel van het scholingsaanbod ook specifieke vakkennis uit diverse andere sectoren.

Zo ook deze specifieke cursus welke geheel focust op het Nederlandse politiebestel. Deze module omvat informatie die zeer relevant is voor mensen die een baan ambiëren bij een van de partners van de Nederlandse strafrechtketen.

Ook mensen die bezig zijn om hun taalbeheersing op een hoog niveau te brengen en in hun werk te maken krijgen met politie, gedetineerden, Bureau HALT, etc, kunnen veel baat hebben bij deze cursus.

KTV Kennisnet is door het Bureau Wbtv geaccrediteerd als opleidingsinstelling. Dit betekent dat tolken en vertalers die ingeschreven staan in het Register voor beëdigde tolken en vertalers, permanente educatiepunten kunnen vergaren door het volgen van KTV-scholingsactiviteiten.

Politie
 • PE 25
 • 500,- (excl. BTW)
 • Online