Arbeidsrecht: procedures en terminologie uitgelegd (korte online module)

Tolken en vertalers komen in de beroepspraktijk (veelvuldig) in aanraking met diverse aspecten van het Nederlands arbeidsrecht; anderstalige mensen die worden geconfronteerd met een ontslag schakelen al snel een tolk in. De gesprekken op het terrein van het arbeidsrecht en daarmee verband houdende correspondentie en stukken, zoals het aangaan van een arbeidsovereenkomst, het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst, het geconfronteerd worden met een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, of een aanvraag bij het UWV tot opzegging van het dienstverband, vragen expertise van de tolk en vertaler.

Je kunt deze module op elk gewenst moment starten. Bij aankoop van deze online lesmodule, worden de opnames en documentatie gelijk aan jouw KTV-account toegevoegd. Je hebt 6 maanden de tijd om de module af te ronden.

Het is van belang dat tolken en vertalers bekend zijn met de meest voorkomende begrippen uit de arbeidsrechtpraktijk en bekend zijn met de (onderscheidende) betekenis van deze begrippen zodat zij bij het tolken en/of vertalen deze begrippen herkennen, begrijpen en op de juiste wijze kunnen toepassen.

Inhoud van deze module

6 onlinelezingen:

 1. Wat is arbeidsrecht?
 2. Ontslagrecht
 3. De zieke werknemer
 4. Ontslag van de zieke werknemer
 5. Aansprakelijkheid op de werkvloer
 6. Privacy op de werkvloer

Bij alle lezingen hoort een uitgebreide begrippenlijst in de Nederlandse taal. Je kunt de uitdaging aangaan om deze naar een andere taal te vertalen en bij KTV in te leveren (zie voorbereiding). Dit is een goede manier om je extra in alle onderwerpen te verdiepen en jouw lexicon over arbeidsrecht op orde te hebben. De lijsten bestaan uit begrippen die in de lezingen voorkomen. De lijsten zijn uiteraard niet uitputtend; indien gewenst kun je zelf termen toevoegen. Je kunt voor de zelf toegevoegde en vertaalde termen geen extra pe-punten registreren. 

Leerdoelen

Na afloop van deze module hebben deelnemers een goed beeld van kernbegrippen en hun plek en toepassingsbereik binnen het Nederlands arbeidsrecht; in het bijzonder hebben deelnemers meer kennis vergaard over:

- de inhoud en mogelijkheden/beperkingen van een arbeidsovereenkomst;
- de bijzondere bedingen;
- de ontbinding van een arbeidsovereenkomst; en
- de rol van UWV bij een beëindiging van een overeenkomst.

Relevantie

Tolken en vertalers worden regelmatig ingezet bij arbeidsgeschillen. Een (in arbeidsgeschillen) gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat zal specifiek jargon gebruiken die een tolk/vertaler zal moeten begrijpen en omzetten naar zijn/haar vreemde taal. Voor een soepel verloop van de procedure is het uitermate belangrijk dat een tolk/vertaler op hoogte is van de actualiteiten alsook de terminologie van het arbeidsrecht.

Voertaal

Nederlands

Leesopdracht

Bij deze module ontvang je een pakket met voorbeelddocumenten. Op basis hiervan kun je eventueel de begrippenlijst die bij de module wordt verstrekt, verder aanvullen met lastige/moeilijke termen.

Vertaalopdracht

Optioneel:

 • Indien je de vertaalopdracht niet gaat maken, stuur dan een bericht naar e-administratie@ktv-kennisnet.nl om dit te melden.
 • Bestuderen en vreemdtalige equivalenten zoeken van aangeleverde Nederlandstalige begrippenlijsten. De vertaalopdracht bestaat uit 6 lijsten, in totaal 422 begrippen (1,6 pe). Graag de 6 vertaalde begrippenlijsten in één keer uploaden (in het Excel-document is een kolom voor vertaling opgenomen) in jouw KTV-account.
 • Losse vertaallijsten worden niet gearchiveerd ten behoeve van pe-registratie. Je hebt 6 maanden de tijd om de vertaalde begrippenlijsten in te sturen.

 • Werk je met twee vreemde talen en wil je in beide talen de begrippenlijsten vertalen en inleveren, dan boek je deze uitbreiding van de module via deze pagina. Je ontvangt dan een extra certificaat met 1,5 pe-punten.

Ga naar de map Cursussen in jouw KTV-account. Hier zie je diverse pictogrammen staan: Documentatie, Evaluatie en Cursusinformatie. Hier bevindt zich alle nodige informatie voor jouw opdrachten en voorbereiding. In de documentatiemap tref je ook het Instructieblad aan. Lees dit eerst rustig door.

Rolf Bindels is als advocaat gespecialiseerd in het Arbeidsrecht en daarnaast als docent Arbeidsrecht verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie
Contacturen
5,50
Voorbereiding
 
Leesopdracht
2,25
Vertaalopdracht
1,50
Totaal
9,25
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
categorie 2, zie opmerking
Categorie
 
Contacturen
5,500
Totaal
5,50

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Voor RTGS:

Deze online lesmodule is door Stichting RTGS goedgekeurd in categorie 2. 

Tolken NGT en schrijftolken kunnen deze nascholing indienen bij RTGS door een overige activiteit aan te maken en daarbij ‘individuele aanvraag’ te kiezen. Vervolgens vul je daar de benodigde informatie in én upload je het certificaat dat je vindt in je KTV-account bij ‘bewijs’. 

NB: Er worden alleen nascholingspunten verstrekt voor de uren van de module, niet voor eventuele lees- of vertaalopdrachten.

Details over de reeks opnames:
Na aankoop van deze module worden de 6 opnames aan de map 'Opnames' in jouw KTV-account toegevoegd. Je kunt de opnames gedurende 6 maanden afspelen via een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen). Je ziet de spreker en de presentatie in beeld. De hand-outs van deze presentaties bevinden zich in de map 'Cursussen > Documentatie' van jouw KTV-account. 

Tip! Print de hand-out van de presentatie uit voordat je de opname afspeelt. Zo kun je gemakkelijk aantekeningen maken en heb je een referentie om jouw evaluatieformulier in te vullen.

Duur: 5,5 uur
Beschikbaarheid opnames: 6 maanden na beschikbaarstelling van de opnames

NB: Je mag maximaal drie maanden verlengen. Je kunt dit in één keer boeken, maar je kunt ook drie keer één maand verlengen. Klik hier voor meer informatie over deze mogelijkheid. Bij het boeken van meerdere verlengingen geldt dat deze aaneengesloten moeten plaatsvinden, en iedere verlenging moet aangevraagd worden binnen de koppelingstermijn van de opnames.


Details 
over de documentatie:
Na aankoop van deze module wordt de documentatie van de lesmodule beschikbaar in de map ‘Cursussen > Documentatie’ in jouw KTV-account.  De documentatie bestaat uit 6 hand-outs van de lezingen, een Excel-begrippenlijst, een reader met voorbeelddocumenten en een instructieblad. Deze documentatie blijft voor altijd gekoppeld aan jouw account.

Inleveren vertaalde lijsten: 6 maanden na beschikbaarstelling opnames. Een eventueel bijgeboekte verlenging is ook van toepassing op het inleveren van de begrippenlijsten. Indien je de lijsten niet gaat vertalen, stuur dan een bericht naar e-administratie@ktv-kennisnet.nl om dit te melden.


Certificaat van deelname:
Je ontvangt een certificaat van deelname per e-mail na het bekijken van de laatste opname, het inleveren van de vertaalopdracht (facultatief) en het invullen van het evaluatieformulier. 


Het evaluatieformulier
In de map ‘Cursussen’ van jouw KTV-account tref je ook het evaluatieformulier aan.

Tip 1! Bekijk vooraf het evaluatieformulier, zodat je weet wat er verwacht wordt.

Tip 2! Het is aanbevolen om na iedere lezing een stukje van jouw formulier in te vullen. Je weet dan nog waar het webinar over ging, wat je ervan vond en wat je is opgevallen. Het is belangrijk dat KTV aan de beschrijvingen en formuleringen op jouw evaluatieformulier kan zien dat je daadwerkelijk de inhoud van de lezingen hebt beluisterd en begrepen. Je kunt het formulier tussentijds opslaan en bij de afronding van de module definitief opsturen.

Uit jouw evaluatieformulier moet per lezing blijken:

 • Wat je geleerd hebt;
 • Wat je van de spreker vond;
 • Waar het over ging (in jouw eigen woorden);
 • Hoe de presentatie was opgebouwd;
 • Een aantal voorbeelden die de spreker noemde ter illustratie;
 • In welke mate de inhoud relevant was voor jouw tolk- of vertaalpraktijk.

 

'De spreker is gewoonweg fantastisch!!!  Zeer klaar en duidelijk. De aangehaalde onderwerpen werden verduidelijkt met relevante voorbeelden. Overzichtelijke toepassing van de desbetreffende wetsartikels. De op eerste zicht "droge" materie werd ineens zeer levendig en ontzettend boeiend dat ik er meer wil van weten en leren.'

'De presentatie viel bij mij in goede aarde. Rolf weet op gestructureerde wijze op hoog tempo veel informatie over te dragen.  Zijn voorbeelden zetten je aan het denken, verduidelijken het thema en houden je,  op soms humoristische wijze, bij de les.  Ik heb me geen moment verveeld!'

'De heer Bindels is een zeer aangename spreker. Heel fijn om naar te luisteren. Hij kan boeiend vertellen van de eerste tot en met de laatste minuut en geeft heldere voorbeelden en uitleg.'

Direct beschikbaar
 • PE 9.25
 • 245,- (excl. BTW)
 • Online