Online lesmodule Politieverhoren

Een verhoortolk wordt opgeroepen en verondersteld alles te tolken wat hij/zij hoort. Maar hoe weet je wat je te wachten staat in een verhoorkamer? Welke verhoormethoden en processen kun je verwachten? Ben jij geïnteresseerd in politiewerk of werk je al veel voor de politie? Wil je je graag specialiseren en goed voorbereid naar alle tolkdiensten en, in het bijzonder, verhoren gaan? Wil je een woordenlijst van 1400 begrippen ontvangen en deze eventueel vertalen naar jouw werktaal? Ga dan aan de slag met deze lesmodule. Onmisbaar voor iedere tolk die tolkdiensten binnen de politie uitvoert.

Je kunt de module starten op elk gewenst moment. Bij aankoop van deze online module, worden er veertien opnames en begrippenlijsten aan jouw KTV-account toegevoegd. Je hebt 12 maanden de tijd om de module af te ronden.

In deze online lesmodule bespreekt Meike de Boer, onafhankelijk forensisch taal- en spraakonderzoeker, op heldere wijze de belangrijkste facetten uit het boek 'Handleiding Verhoor' en focust op verhoren van aangevers, getuigen en verdachten bij de politie gedurende het opsporingsonderzoek. Voor mensen die mogelijk bij verhoren gaan tolken is het goed om te weten welke vaardigheden in de toolbox van een verhoorder zitten, en welke vragen of opmerkingen verhoorders kunnen maken tijdens een verhoorsituatie.

De veertien lezingen zijn speciaal voor tolken opgenomen: er wordt aandacht besteed aan situaties in de verhoorkamer, de verhoortechnieken, de communicatie, de misverstanden en de vastlegging hiervan in processen-verbaal. Er wordt in alle lezingen een parallel met tolken getrokken en terminologie wordt uitgebreid toegelicht. 

Inhoud

Deze online lesmodule bevat 15 online lezingen over politieverhoren (incl. een introductieopname door de docent) en 14 uitgebreide begrippenlijsten in de Nederlandse taal. De module is uitermate geschikt voor tolken die op professionele wijze binnen de politie hun diensten willen aanbieden. 

Opbouw lessen

Introductieopname docent & module
Les 1: Inleiding politieverhoren
Les 2: Waarneming en geheugen
Les 3: Communicatie en gedrag
Les 4: Objectiviteit en tunnelvisie
Les 5: Aangifteverhoor
Les 6: Getuigenverhoor
Les 7: Introductie verdachtenverhoor
Les 8: Verhoormethoden verdachtenverhoor
Les 9: Het proces-verbaal
Les 10: Audiovisuele registratie (AVR)
Les 11: De advocaat bij het verhoor
Les 12: Verhoor van kinderen
Les 13: Verhoor van anderstaligen
Les 14: Verhoor van kwetsbare volwassenen

Bij alle lezingen hoort een uitgebreide begrippenlijst in de Nederlandse taal. Je kunt de uitdaging aangaan om deze naar jouw werktaal te vertalen en bij KTV in te leveren (zie voorbereiding). Een goede manier om je extra in alle onderwerpen te verdiepen en jouw lexicon voor jouw tolkwerk in de politiewereld op orde te hebben. De lijsten bestaan uit begrippen die in de lezingen voorkomen. De lezingen en de lijsten zijn uiteraard niet uitputtend; indien gewenst kun je zelf termen toevoegen. Je kunt voor de zelf toegevoegde en vertaalde termen geen extra pe-punten registreren.

Leerdoelen

 • De tolk vergroot de kennis van de verschillende politieverhoorprocessen en verhoortechnieken;
 • De tolk kent de terminologie en heeft kennis over soorten verhoren, verhoormethoden, processen-verbaal en communicatie in de verhoorkamer;
 • De tolk krijgt inzicht en kennis over beleidsmatige aspecten en werkprocessen binnen de politie in het kader van verhoren;
 • De tolk breidt zijn/haar benodigde competenties uit over verhoor, zowel in houding/gedrag als het begrijpen van de toegepaste verhoortechnieken door rechercheurs;
 • Door het bestuderen van de begrippenlijsten heeft de tolk inzicht gekregen in de begrippen die veelvuldig binnen verhoorkamers gebruikt worden en kan deze ook op een adequate manier toepassen;
 • Door het doorlezen van de 'Handleiding Verhoor' kan de tolk zoeken naar gehanteerde afkortingen en de informatie over verschillende juridische en praktische aspecten van een verhoor.

Relevantie

Er gelden wettelijke en beleidsmatige regels wanneer een persoon moet worden verhoord die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst. Voor de opsporing en forensische toepassing is de betekenis van vragen en antwoorden essentieel. Daarom is het relevant dat een tolk begrijpt hoe het proces van politieverhoren verloopt en welke tactieken er worden gebruikt. Een gespecialiseerde (politie)tolk, die kennis heeft van deze verhoortechnieken verdient immer aanbeveling.

Voertaal

Nederlands.

Instapniveau

Alle tolken zijn welkom om deze module te boeken! Tolken die al voor de politie werken, zullen in deze module een prachtige verdieping vinden en meer inzicht krijgen in politieverhoren en -technieken. De kennis wordt op HBO+-niveau overgedragen.

Leesopdracht

Ga naar de map Cursussen in jouw KTV-account. Hier zie je diverse pictogrammen staan: Documentatie, Evaluatie en Cursusinformatie. Onder Documentatie vind je alle informatie die je nodig hebt om de module te volgen. In die map tref je het leesmateriaal en het instructieblad aan. Lees dit eerst rustig door.

Literatuur:

Je kunt kiezen tussen twee varianten:

Variant A: Je volgt de cursus zonder de Handleiding Verhoor te lezen. Je leest alleen de opgegeven literatuur.

Variant B: Je volgt de cursus aangevuld met de Handleiding Verhoor. Je legt hierover een extra toets af aan het einde van de module en ontvangt extra pe-punten

De Handleiding Verhoor dien je zelf aan te schaffen via SDU of te bestellen via de boekhandel: Adri van Amelsvoort & Imke Rispens (2021). Handleiding Verhoor (achtste, herziene druk). Sdu Uitgevers.

Schrijfopdracht

Als je een certificaat van deelname wilt ontvangen, moet je alle lezingen evalueren. Dit doe je door middel van het evaluatieformulier in de map Cursussen in jouw KTV-account.

Tips!

 • Bekijk vooraf het evaluatieformulier, zodat je weet wat er verwacht wordt.
 • Print de hand-out van de presentatie uit voordat je de opname afspeelt. Zo kun je gemakkelijk aantekeningen maken en heb je een referentie om jouw evaluatieformulier in te vullen.
 • Evalueer iedere lezing direct nadat je deze hebt beluisterd. Je hebt jouw indruk en de informatie dan nog fris in je geheugen en dan is het zo gebeurd. Je kunt het formulier tussentijds bijwerken en opslaan.


Uit jouw evaluatieformulier moet blijken:

 • Wat je geleerd hebt.
 • Wat je van de spreker vond.
 • Waar het over ging (in jouw eigen woorden).
 • Hoe de presentatie was opgebouwd.
 • Een aantal voorbeelden die de spreker noemde ter illustratie.
 • In welke mate de inhoud relevant was voor jouw tolk- of vertaalpraktijk.

Het gaat erom dat uit jouw evaluatie duidelijk blijkt dat je de lezingen zelf hebt beluisterd. Schrijf dus geen algemeen verhaaltje op en herhaal jezelf niet teveel. 

Vertaalopdracht

 • Bestuderen en vreemdtalige equivalenten zoeken van aangeleverde Nederlandstalige begrippenlijsten. De vertaalopdracht bestaat uit 14 lijsten, in totaal 1400 begrippen. Graag de 14 vertaalde begrippenlijsten in één keer uploaden in jouw KTV-account. Losse vertaallijsten worden niet gearchiveerd ten behoeve van pe-registratie. Je hebt 12 maanden de tijd om de vertaalde begrippenlijsten in te sturen.
 • Werk je met twee vreemde talen en wil je in beide talen de begrippenlijsten vertalen en inleveren, dan boek je deze uitbreiding van de module via deze pagina. Je ontvangt dan een extra certificaat met 5,5 pe-punten.
 • Indien je de vertaalopdracht niet gaat maken, stuur dan een bericht naar e-administratie@ktv-kennisnet.nl om dit te melden.

Let op: 

Als je kiest voor Variant B, dien je dit als optie aan te vinken in de winkelmand. 

De veertien lezingen zijn opgenomen door Meike de Boer.

Meike de Boer heeft een achtergrond in de criminologie, rechtspsychologie en forensische linguïstiek. Ze houdt zich bezig met een diversiteit aan onderwerpen op het gebied van taal en recht, maar is vooral geïnteresseerd in onderwerpen die de rechtsgang eerlijker maken. Zo onderzocht ze meerdere strafdossiers van mogelijk onterecht veroordeelden en deed ze onderzoek naar onder meer (on)eerlijke verhoortechnieken, de accuratesse van processen-verbaal, en bias in forensische transcripties. Momenteel werkt ze binnen het veld forensische fonetiek aan kennisvergroting over de taalkundige elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij (eerlijke) forensische sprekervergelijkingen. Meike ziet het als haar persoonlijke missie om haar wetenschappelijke kennis te verspreiden onder het algemene publiek. Ze is dan ook regelmatig te vinden op wetenschapsbeurzen voor kinderen of volwassenen. Meer informatie over haar projecten is te vinden op https://linguaforensica.com 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Tolkcompetentie, Culturele competentie, Zoekstrategieën en onderzoekscompetentie
Contacturen
23,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
7,50
Vertaalopdracht
5,50
Totaal
36,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Specialisatie verhoortolken
36,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
categorie 2, zie opmerking
Categorie
 
Contacturen
23,000
Totaal
23,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

 Let op!

 • Als je variant B boekt (optie in de winkelmand), lees je ook de Handleiding Verhoor volgens opgave van de docent en maakt aan het einde een leestoets. Je kunt dan 14,5 pe-punten extra behalen.
 • Er worden geen deelcertificaten verstrekt voor het bekijken van één of meerdere opnames. Je dient alle opnames volledig te beluisteren (KTV-ontvangt hier een automatisch logboek van).
 • Je kunt aangeven dat je de lijsten niet gaat vertalen. In dat geval ontvang je een certificaat met 30,5 pe-punten voor de contacturen en leesopgaven.
 • De evaluatie dient dusdanig te geschieden dat uit de inhoud van de evaluatie blijkt dat de deelnemer daadwerkelijk heeft geluisterd, de inhoud heeft begrepen en een mening heeft gevormd.
 • Indien je de begrippenlijsten in twee vreemde talen wilt vertalen, boek je dit via deze pagina. Je ontvangt dan een apart certificaat met 5,5 extra pe-punten.

Voor RTGS:

Deze online lesmodule is door Stichting RTGS goedgekeurd in categorie 2. 

Tolken NGT en schrijftolken kunnen deze nascholing indienen bij RTGS door een overige activiteit aan te maken en daarbij ‘individuele aanvraag’ te kiezen. Vervolgens vul je daar de benodigde informatie in én upload je het certificaat dat je vindt in je KTV-account bij ‘bewijs’. 

NB: Er worden alleen nascholingspunten verstrekt voor de uren van de module, niet voor eventuele lees- of vertaalopdrachten.

Na aankoop van deze module worden de 15 opnames aan de map 'Opnames' in jouw KTV-account toegevoegd: een korte introductie door de docent en 14 inhoudelijke lezingen.

Je kunt de opnames gedurende 12 maanden afspelen via een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen). Je ziet de spreker en de presentatie in beeld. Deze presentatie bevindt zich in de map 'Cursussen' van jouw KTV-account. 

Tip!
Print de hand-out van de presentatie uit voordat je de opname afspeelt. Zo kun je gemakkelijk aantekeningen maken en heb je een referentie om jouw evaluatieformulier in te vullen.

Duur: 23 uur

Beschikbaarheid opnames: 12 maanden na beschikbaarstelling van de opnames

NB: Je mag maximaal drie maanden verlengen. Je kunt dit in één keer boeken, maar je kunt ook drie keer één maand verlengen. Klik hier voor meer informatie over deze mogelijkheid. Bij het boeken van meerdere verlengingen geldt dat deze aaneengesloten moeten plaatsvinden, en iedere verlenging moet aangevraagd worden binnen de koppelingstermijn van de opnames.


Documentatie:
Na aankoop van deze module worden de hand-outs van de lesmodule beschikbaar in de map ‘Cursussen > Documentatie’ in jouw KTV-account. De documentatie bestaat uit 14 hand-outs en bijbehorende literatuur, een Excel-begrippenlijst en een instructieblad. Deze documentatie blijft voor altijd gekoppeld aan jouw account.

Inleveren vertaalde lijsten: 12 maanden na beschikbaarstelling opnames


Certificaat van deelname:
Je ontvangt een certificaat van deelname per e-mail na het bekijken van de laatste opname, het inleveren van de vertaalopdracht (facultatief) en het invullen van het evaluatieformulier. 

Let op! Er worden geen deelcertificaten verstrekt voor het bekijken van één of meerdere opnames. Je dient alle opnames volledig te beluisteren (KTV-ontvangt hier een automatisch logboek van). Je kunt wel aangeven dat je de lijsten niet gaat vertalen. In dat geval ontvang je een certificaat met 30,5 pe-punten voor de contacturen en leesopgaven.


Het evaluatieformulier
In de map ‘Cursussen’ van jouw KTV-account tref je ook het evaluatieformulier aan. Het is aanbevolen om na ieder webinar een stukje van jouw formulier in te vullen. Je weet dan nog waar het webinar over ging, wat je ervan vond en wat je is opgevallen. Het is belangrijk dat KTV aan de beschrijvingen en formuleringen op jouw evaluatieformulier kan zien dat je daadwerkelijk de inhoud van de lezingen hebt beluisterd en begrepen. Je kunt het formulier tussentijds opslaan en bij de afronding van de module definitief opsturen.

Direct beschikbaar
 • PE 36
 • 675,- (excl. BTW)
 • Online

Opties bij deze cursus

 • Ik wil graag variant B doen: + € 319,00

  Ik bestel zelf de Handleiding Verhoor en maak een extra leestoets voor extra pe-punten.