Onderzoekstechnieken voor tolken

Als tolk kom je ook vaak in contact met wetenschappelijk onderzoek in de Tolkwetenschap. In deze tweedelige online serie gaan we daarom dieper in op verschillende onderzoeksmethoden binnen dit domein. Welke onderzoeksvragen kan je met welke methoden beantwoorden? En wat zijn de beperkingen van bestaande onderzoeksmethoden? Door in te zoomen op die vragen, leren we hoe je resultaten uit bestaande studies kunt interpreteren en ook kritisch kunt benaderen.

De studies die we tijdens deze sessies bespreken omvatten zowel gesproken, alsook gebarentaaldata. De meetings zijn dus geschikt voor zowel gesproken taaltolken als gebarentaaltolken.

 

Tijdens deze sessies worden verschillende onderzoeksmethoden geïntroduceerd die gebruikt worden binnen de tolkwetenschap. Enerzijds gaan we in op interview- en focusgroepstudies, anderzijds op corpusanalyses van authentieke getolkte interacties. Deelnemers leren daarbij voor welk type onderzoeksvragen de methodes gebruikt kunnen worden en wat belangrijke aandachtspunten zijn bij elke onderzoeksmethodologie. Zo krijgen ze de nodige handvaten aangereikt om resultaten van bestaande studies te interpreteren en ook kritisch te evalueren. Aan de hand van concrete voorbeeldstudies reflecteren we ook over de impact van de studies voor de dagelijkse tolkpraktijk. Zo reflecteren we o.a. over de rol van gesprekstolken en over het belang van visuele informatie in dagelijkse communicatie en dus ook in het tolkproces.  

Lesschema

De serie online meetings bestaat uit twee sessies van elk twee uur. Tijdens de eerste sessie gaan we in op interviews en focusgroepen, tijdens de tweede sessie op corpusanalyses van (authentieke) getolkte interacties.

Sessie 1 - Interviews en focusgroepen

 

- Welke onderzoeksvragen kun je beantwoorden met interviews en focusgroepen? 

- Wat zijn belangrijke methodologische aandachtspunten bij het uitvoeren/interpreteren van dit soort studies? 

- Wat leren recente interviewstudies ons over de tolkpraktijk? 

 Sessie 2 - Corpusanalyses van authentieke getolkte interacties

 

- Welke onderzoeksvragen kun je beantwoorden met corpusanalyses? 

- Hoe worden corpusstudies opgebouwd en uitgevoerd? En wat zijn daarbij de belangrijkste aandachtspunten en beperkingen?

- Wat leren recente corpusanalyses ons over de tolkpraktijk en hoe kunnen ze gebruikt worden om tolkgemedieerde communicatie te begrijpen en/of te verbeteren?

 

Leerdoelen

Na deelname aan deze online meetings heeft de deelnemer:

  • kennis gemaakt met de volgende methodes: interviewtechnieken, focusgroepen en corpusanalyses;
  • begrepen waarvoor deze methodes gebruikt kunnen worden en hoe de resultaten kritisch kunnen worden geïnterpreteerd;
  • inzicht in wat de meerwaarde van dit soort studies kan zijn voor de tolkpraktijk.

Relevantie

Er wordt ingegaan op recente studies die gebruikmaken van interviews, focusgroepen of corpusanalyses. Door in te gaan op de methodologie reiken we je handvaten aan om bestaande studies kritisch te evalueren en te interpreteren. Dit kan helpen om ook tijdens opleidingen en bijscholingen bevindingen kritisch te interpreteren en de impact daarvan op de tolkpraktijk beter in te schatten. 

De studies die we bespreken gaan o.a. in op de rol van tolken in een interactieve setting en op het belang van visuele informatie in dagelijkse communicatie en dus ook in het tolkproces. Door hierover te reflecteren zullen we een beter inzicht krijgen in wie je bent als tolk, hoe je netwerk eruitzien en hoe je visuele informatie in je vertolking kan integreren. 

Voertaal

Nederlands

Instapniveau

Geen voorkennis vereist 

Inez Beukeleers is docente en post-doctoraal onderzoeker aan de Faculteit Letteren van KU Leuven. Ze doceert onder meer vakken als Onderzoeksmethodologie in de Tolkwetenschap en Nederlandse Taalbeheersing. Momenteel doet ze ook onderzoek naar tolkstrategieën in tolkgemedieerde medische consultaties. Ze analyseert daarbij authentieke consultaties met artsen en anderstalige patiënten en focust voornamelijk op het belang van multimodaliteit in dat type interacties. Ze vergelijkt daarbij ook informele en professionele tolken. 

Inez is ook lid van de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal en is secretaris bij het Vlaams GebarentaalCentrum vzw. 

In 2016 behaalde Inez een Master in het Tolken met Nederlands, Duits en Vlaamse Gebarentaal als talencombinatie. Nadien behaalde ze ook een doctoraat in de Taalkunde. Haar proefschrift behandelt de rol van blikrichting in gebarentaaldiscours. 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie
Contacturen
4,00
Voorbereiding
 
Totaal
4,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT
Nummer activiteit
in aanvraag
Categorie
 
Contacturen
4,000
Totaal
4,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Sessie 1 7 nov. 2024 20:00u. - 22:00u.
Sessie 2 14 nov. 2024 20:00u. - 22:00u.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van de eerste webmeeting een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen op het platform, zodat je de livewebmeetings kunt bijwonen. Webinarmeetings zijn interactieve presentaties (live), die eventueel ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op je scherm. De docent kan de deelnemers in groepjes indelen en aan het werk zetten. Alle deelnemers zijn in beeld door middel van een webcam en kunnen via hun microfoon reageren. 
Tijdens de live webmeetings kun je mondeling maar ook schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

NB: registreer tijdig; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van de meeting een melding/herinnering vanuit Zoom.

Er wordt geen opname gemaakt van deze meetings. Live deelname is verplicht.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat/nascholingspunten van de stichting RTGS is het vereist dat je

1) de live webmeetings volledig volgt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen. Je kunt het evaluatieformulier na afloop van elke sessie invullen en tussentijds opslaan. Pas na afloop van de laatste sessie stuur je het formulier in.


Wat heb ik nodig om een webmeeting bij te wonen?
Om deel te nemen aan deze webmeeting heb je een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding, geluid(sboxen) of een headset nodig én een webcam.  

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars en meetings.

Praktische informatie
Maximaal 20 deelnemers.

Dames aan bureau
Startdatum: 7 nov. 2024
  • PE 4
  • van 20:00 tot 22:00
  • 150,- (excl. BTW)
  • Online