Psychische problemen bij dove kinderen en adolescenten

Wetenschappelijk onderzoek heeft vastgesteld dat psychische problemen bij dove en slechthorende (DSH) kinderen en jongeren vaker voorkomen dan bij hun horende leeftijdsgenoten. Ook is gebleken dat deze problemen vaak moeilijker worden herkend, waardoor hulp niet of pas later kan worden geboden. Tijdens dit webinar word je meegenomen in de meest recente onderzoeksresultaten m.b.t. psychische problemen bij DSH kinderen en jongeren, maar zoomen we daarna vooral in op welk programma door Kentalis is ontwikkeld om vroege signalen van psychische problemen te herkennen, onderzoeken en behandelen. 

Dit webinar is dus ook heel praktisch: welke psychische behandelingen worden gegeven bij welke problemen en zijn ze zo nodig aangepast voor DSH kinderen en jongeren? Hoe ziet de ketenzorg voor DSH kinderen en jongeren in Nederland eruit? Verder krijg je uitleg en toegang tot een aantal (door Deelkracht) ontwikkelde programma's die het psychisch welzijn van DSH kinderen en jongeren bevorderen. Het staat je vrij om deze na het webinar te gebruiken tijdens je werk.

Net als horende kinderen en jongeren (en volwassenen) hebben DSH kinderen en jongeren psychische problemen. Deze zijn tevens net zo divers. Zo komt ADHD voor of autisme (of beiden tegelijk), een hechtingsprobleem of somberheid en depressie en nog veel meer. Het is goed om als tolk te weten welke psychische problemen er zijn. Waar mensen die deze problemen ervaren last van hebben en hoe en waar ze het best en snelst behandeld kunnen worden. Als je weet welke problemen voorkomen en je er kennis over hebt, kun je je ook beter voorstellen hoe het is voor iemand met een dergelijk psychisch probleem om (gebaren) taal te volgen. De presentatie wordt gegeven met behulp van een powerpoint presentatie, waarbij afwisselend filmpjes worden getoond van ervaringsdeskundigen. Uiteraard is het mogelijk om tussendoor vragen te stellen.

Lesschema

Tijdens het eerste uur wordt uitleg gegeven over typen problemen en de prevalentie ervan bij DSH kinderen en adolescenten. Ook gaan we in op hoe deze zo snel mogelijk kunnen worden gesignaleerd. Na een korte pauze zullen we in het 2e uur ingaan op behandelingen van psychische problemen en waar die worden gegeven (ketenzorg). Verder krijg je dan een inkijk in verschillende ontwikkelde producten over 'psychische balans bij DSH kinderen en jongeren' waar je na het webinar gebruik van kunt maken.

Leerdoelen

Je vergaat met dit webinar verschillende soorten kennis:

  • Je hebt kennis over verschillende typen psychische problemen.
  • Je weet hoe deze specifiek bij DSH kinderen en jongeren zo vroeg mogelijk worden gevonden.
  • Je weet waar DSH kinderen en jongeren met psychische problemen het best kunnen worden behandeld.
  • Je krijgt informatie over behandelingen voor DSH kinderen en jongeren die hierbij kunnen worden ingezet.
  • Je krijgt informatie over verschillende ontwikkelde producten (voor ouders, professionals, verwijzers en DSH jongeren/jong volwassenen zelf), die inzicht geven in psychische problemen en psychisch welzijn.

Relevantie

Met de kennis die je na dit webinar hebt over psychische problemen van dove en slechthorende kinderen en jongeren, kun je in het vervolg tijdens het tolken rekening houden met wat goed werkt voor je klant. Heel vaak helpt het als de omgeving van een kind/jongere zich aanpast aan hun hulpvraag, als tolk maak je deel uit van deze omgeving. Bovendien mag je de producten waar je uitleg over krijgt gebruiken en/of doorgeven aan klanten.

Voertaal

Nederlands

Nynke Dethmers is één van de oprichters van Psywel (psychisch welbevinden), een programma dat psychisch welzijn en problemen bij dove en slechthorende kinderen en adolescenten monitort door middel van 2-jaarlijkse screening en gespecialiseerde behandeling. Ze is verbonden aan Kentalis, waar ze werkt als promovendus en onderzoek doet naar de huidige stand van zaken van psychische problemen bij DSH kinderen en jongeren. Tevens werkt ze als GZ-psycholoog bij Signis, school voor DSH leerlingen in Amsterdam en is ze staflid van Deelkracht.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude, Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
34405
Categorie
 
Contacturen
2,000
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je dit kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom.

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kun je géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én nascholingspunten van de stichting RTGS is het vereist dat je

1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

'Het webinar was interessant en relevant voor mij. 
het ging over een actueel onderwerp met nieuwe informatie die belangrijk is om te weten als je met dove en slechthorende jongeren werkt. 
Nynke Dethmers heeft duidelijk veel kennis en kunde over dit onderwerp in huis. ze kon er duidelijk en veel over vertellen met goede en duidelijke beantwoording van de vragen.'

'De spreker heeft veel kennis, ze kan goed de vragen beantwoorden die gesteld werden.
Zorgt voor een goede afwisseling door middel van filmpjes en vragen tussendoor.
Laat zien waar alle informatie staat, en geeft daar duidelijk uitleg over.'

'Heel goed. Het was leerzaam en buitengewoon verhelderend. Ik ben blij dat ik deze info kan delen met de ouders van mijn jonge client.'

'Nynke wist ontzettend veel. Ze had veel waardevolle informatie die ik nog niet wist. Goed om hier meer over te weten.'

Datum: 13 nov. 2024
  • PE 2
  • van 10:00 tot 12:00
  • 75,- (excl. BTW)
  • Online