Werkwijze en terminologie van de reclassering

Veel tolken en vertalers krijgen wel eens te maken met de reclassering: meestal help je cliënten van de reclassering en reclasseringswerkers om elkaar goed te begrijpen tijdens het voeren van gesprekken. Wat wordt er zoal besproken, en wat is eigenlijk de bedoeling ervan? Of meer in het algemeen: welke doelen en taken heeft de reclassering? Welke terminologie wordt daarbij gebruikt En hoe gaat ze te werk? Deze en nog meer vragen komen aan bod in deze tweedelige serie online meetings ‘Werkwijze en terminologie van de reclassering’.

Zoals alle professionals gebruiken ook reclasseringswerkers jargon. Daarnaast is het vaak lastig om het werk van reclasseringswerkers uit te leggen aan mensen uit andere landen en andere culturen. Als je dan gevraagd wordt om te tolken, is het handig om niet alleen te weten wat specifieke termen en afkortingen precies betekenen, maar ook te begrijpen waar het om gaat in een gesprek en waarom een reclasseringswerker op een bepaalde manier te werk gaat.

De twee sessies zijn bedoeld om je basiskennis te verschaffen over het doel en de werkwijze van de reclassering. Iedere sessie bestaat uit een presentatie en er is uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen en te discussiëren. 

Lesschema

De serie online meetings bestaat uit twee sessies:

Sessie 1 - Doel en werkwijze van de reclassering

Deze sessie gaat vooral over het doel en de taken van de reclassering in ons strafstelsel (en daarbuiten). Je krijgt een kort overzicht van de recente geschiedenis (deze eeuw) en een wat uitgebreider verhaal over recente ontwikkelingen. Daardoor kun je een beter beeld vormen van wat (het werk van) de reclassering in de huidige tijd inhoudt.

Sessie 2 - Dagelijkse praktijk van reclasseringswerkers

In deze tweede sessie komt vooral het dagelijkse werk van reclasseringswerkers aan bod. Je krijgt onder andere uitleg van de verschillende specialismen die de reclassering kent in de verschillende fasen van het strafproces. Daardoor zul je ook beter begrijpen in welke context je als tolk of vertaler opereert en wat de cliënt en de reclasseringswerker van je verwachten.

Beide trainers zijn bij beide sessies aanwezig, omdat het een niet los kan worden gezien van het ander.

Leerdoelen

Na het volgen van deze tweedelige online sessies is de deelnemer:

- op de hoogte van de taken van de reclassering, hoe zij die uitvoert en met welk doel;

- op de hoogte hoe de reclassering georganiseerd is;

- op de hoogte van het werkveld en de dagelijkse praktijk  van de reclassering;

- beter in staat om gesprekken tussen cliënten en reclasseringswerkers in een groter verband te plaatsen;

- voorzien van basiskennis over de processen waarbinnen de gesprekken plaatsvinden; en

- op de hoogte van de belangrijkste terminologie binnen de reclassering. 

Relevantie

Het is voor cliënten en reclasseringswerkers cruciaal dat zij elkaar goed begrijpen, want de uitkomsten van een gesprek kunnen een grote impact hebben op het doen en laten van cliënten. Een tolk die begrijpt wat het belang van een gesprek is en waarom bepaalde onderwerpen ter sprake komen, kan een belangrijke bijdrage leveren aan wederzijds begrip. Dat is nuttig en noodzakelijk voor alle partijen.

Voertaal

Nederlands

René Poort studeerde psychologie in Utrecht. Sinds 1999 is hij strategisch adviseur bij Reclassering Nederland. Hij publiceert regelmatig essays en artikelen over de reclassering en daarmee samenhangende thema's, zoals strafrecht en veiligheid. Voordat hij bij de reclassering ging werken, gaf hij als algemeen directeur leiding aan een vrijwilligersorganisatie van en voor ex-gedetineerden. In zijn vrije tijd schrijft hij blogs over van alles en nog wat (soms over zijn werk).

De naam van de tweede docent volgt later.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie
Contacturen
3,00
Voorbereiding
 
Totaal
3,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
34547
Categorie
 
Contacturen
3,000
Totaal
3,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Sessie 1 - Doel en taken van de reclassering in ons strafstelsel 24 jun. 2024 20:00u. - 21:30u.
Sessie 2 - Dagelijkse praktijk van reclasseringswerkers 1 jul. 2024 20:00u. - 21:30u.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van de eerste webmeeting eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen op het platform, zodat je de livewebmeetings kunt bijwonen. Webinarmeetings zijn interactieve presentaties (live), die eventueel ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op je scherm. De docent kan de deelnemers in groepjes indelen en aan het werk zetten. Alle deelnemers zijn in beeld door middel van een webcam en kunnen via hun microfoon reageren. Tijdens de live webmeetings kun je mondeling maar ook schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

NB: registreer tijdig; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van de meeting een melding/herinnering vanuit Zoom.

Er wordt geen opname gemaakt van deze meetings. Live deelname is verplicht.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat/nascholingspunten van de stichting RTGS is het vereist dat je

1) de live webmeetings volledig volgt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen. Je kunt het evaluatieformulier na afloop van elke sessie invullen en tussentijds opslaan. Pas na afloop van de laatste sessie stuur je het formulier in.


Wat heb ik nodig om een webmeeting bij te wonen?
Om deel te nemen aan deze webmeeting heb je een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding, geluid(sboxen) of een headset nodig én een webcam.  

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars en meetings.

Praktische informatie
Maximaal 20 deelnemers.

Startdatum: 24 jun. 2024
  • PE 3
  • van 20:00 tot 21:30
  • 120,- (excl. BTW)
  • Online