Reduplicatie in Nederlandse Gebarentaal

De afgelopen vier jaar heeft Cindy van Boven promotieonderzoek gedaan naar reduplicatie in Nederlandse Gebarentaal (NGT). Reduplicatie houdt in dat een gebaar herhaald wordt, om zo systematisch de betekenis te veranderen, bijvoorbeeld het gebaar 'BOEK' herhalen om het meervoud 'BOEKEN' te vormen of het gebaar 'ZWEMMEN' herhalen om aan te geven dat iemand héél lang gezwommen heeft. In haar onderzoek beschrijft Cindy zowel patronen als variatie in reduplicatie in NGT, en vergelijkt ze NGT met andere (gebaren)talen. In dit webinar gaat ze in op de patronen en variatie die ze gevonden heeft binnen NGT, en komt ook het vergelijkende perspectief aan bod.

Het webinar bestaat uit vier onderdelen.

1. Introductie en achtergrond
We beginnen met informatie over het onderzoeksproject, de onderzoeksdoelen en er wordt uitleg gegeven over wat reduplicatie precies is, en waarom het relevant is om dit te onderzoeken.
Ook wordt duidelijk welke functies reduplicatie allemaal kan hebben, en op welke functies dit onderzoek gefocust heeft (het vormen van meervoud, aangeven dat een actie lang duurt, en het vormen van wederkerige werkwoorden zoals 'elkaar geven' of 'elkaar helpen'). Deelnemers verwerven meer algemene kennis over dit woordvormingsproces.

2. Gebruikte onderzoeksmethode
In dit onderdeel gaan we in op hoe het onderzoek precies aangepakt is. Er zijn twee methodes gecombineerd. Bij de ene methode is meer natuurlijk taalgebruik onderzocht, terwijl de andere methode enigszins meer gecontroleerd taalgebruik uitgelokt heeft. Alle onderzochte data komen van dove NGT-gebruikers. We gaan in op de voor- en nadelen van de twee methoden. Deelnemers verwerven inzicht in hoe taalwetenschappelijk onderzoek uitgevoerd kan worden, en welke gevolgen verschillende methoden hebben voor de resultaten (en voor de toepassing van die resultaten in de praktijk).

3. Resultaten: Patronen en variatie in reduplicatie in NGT
De resultaten laten duidelijk zien dat er patronen zijn in welke NGT-gebaren geredupliceerd worden, en welke gebaren niet. Tegelijkertijd is er ook veel variatie tussen gebaarders. We bespreken deze patronen en variatie. Deelnemers worden zich bewust van hoe reduplicatie in NGT eruit kan zien en in hoeverre er duidelijk omlijnde patronen zijn.

4. En hoe zit het in andere gebarentalen?
Interessant genoeg blijkt uit eerder onderzoek dat reduplicatie een veelvoorkomend proces is in veel onderzochte gebarentalen. Toch ziet het er net even anders uit in elke taal. Deelnemers verwerven kennis over hoe NGT verschilt van andere gebarentalen, en waar we overeenkomsten kunnen vinden.

Leerdoelen

Na het volgen van dit webinar heeft de deelnemer:

  • Kennis over drie functies van reduplicatie in NGT;
  • Kennis over de patronen en variatie in reduplicatie in NGT;
  • Inzicht in welke gevolgen verschillende onderzoeksmethoden hebben voor de resultaten van het onderzoek; en
  • Inzicht in overeenkomsten en verschillen tussen reduplicatie in NGT en andere gebarentalen. 

Relevantie

In de tolkpraktijk komen tolken met verschillende klanten in aanraking die allemaal net wat anders gebaren. Door het volgen van dit webinar vergroten tolken NGT hun bewustzijn over deze variatie in het gebruik van reduplicatie. Tegelijkertijd worden ze op de hoogte gesteld van welke patronen er in recent onderzoek ontdekt zijn, en welke gebaren dus meestal wel of niet geredupliceerd worden. Zo wordt een beter begrip van dit veelvoorkomende proces gecreëerd. Het opdoen van kennis over verschillende methoden helpt om de gevolgen van wetenschappelijk onderzoek voor de praktijk te begrijpen. Tot slot kijken we ook naar reduplicatie in andere gebarentalen om een beter beeld te krijgen van de verschillen tussen talen. Deze kennis stelt de tolk in staat de bijzonderheden van reduplicatie in NGT te waarderen.

Voertaal

Nederlands

Cindy van Boven deed promotieonderzoek naar reduplicatie in NGT. Haar promotietraject loopt in 2024 af. Ook werkt ze momenteel als onderzoeker voor het SignLab van de Universiteit van Amsterdam, waar haar onderzoek zich opnieuw richt op grammaticale aspecten van NGT.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT
Nummer activiteit
34503
Categorie
 
Contacturen
2,000
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Inloggen 
Je ontvangt ruim voor de start van het webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je dit kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom. 
 
Opname 
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden. 
 
Verplichte evaluatie 
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én puntentoekenning door de Stg. RTGS is het vereist dat je 
 
1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én 
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen. 
 
Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken? 
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.   
 
 
LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars. 

 

Datum: 27 jun. 2024
  • van 20:00 tot 22:00
  • 75,- (excl. BTW)
  • Online