Juridisch Spaans | Masterclass voor tolken en vertalers

Tijdens deze tweedaagse gaan vertalers aan de slag met een aantal thema's binnen het familierecht en notarieel recht.

Samen met docent mr. María de Belén Hernández Martín gaan collega’s ingewikkelde juridische begrippen en zinsconstructies onder de loep nemen en op passende wijze vertalen. Er wordt aandacht besteed aan rechtsvergelijking, het raadplegen van externe bronnen (vakliteratuur, zoeken op internet en andere bronnen), meest voorkomende vertaalfouten en valse vrienden en specifieke vaktaal die in juridische context wordt gebezigd.

Een notaris of advocaat wil elke mogelijke vrije interpretatie van zijn tekst uitsluiten. Van veel juridische begrippen is de interpretatie door de wetgever of rechter vastgesteld. Wanneer een notaris een bepaald juridisch begrip gebruikt, verwijst hij daarmee naar een juridisch kader (wettekst & jurisprudentie). Omdat rechtssystemen tussen landen verschillen en gelijk lijkende begrippen binnen verschillende rechtssystemen een andere betekenis kunnen hebben, moeten vertalers en tolken zeer goed op de hoogte zijn van de juridische kaders van de bron- en doeltaal.

Dit is een training voor tolken en vertalers Spaans die stevig(er) in hun schoenen willen staan bij juridische tolk- of vertaaldiensten.

Trainingsdag 1 - Familierecht:

 • Echtscheidingen: Verzoekschrift, beschikking, convenant
 • (Ouderlijk) gezag, zorg en omgang
 • Ondercuratelestelling, bewindvoering en mentorschap

Bij deze eerste trainingsdag ontvang je vier opnames in Mijn KTV, die je vooraf dient te beluisteren (6 pe):

 • Scheiding en boedelverdeling (1u27m)
 • Internationaal scheiden (1u51m)
 • Gezag (1u27m)
 • Bewindvoering (1u11m)

Trainingsdag 2 - Notarieel/handelsrecht:

 • Dagvaardingen: binnen en buiten de EU (internationale verdragen)
 • Faillissement en surseance van betaling
 • Machtigingen en volmachten (boedelvolmachten en andere soorten)


Gedurende de twee dagen worden vertaalopdrachten (met aandacht voor de verschillen tussen bepaalde Spaanstalige landen) uitvoerig besproken. De deelnemers gaan naar huis met waardevolle kennis en duidelijke inzichten over hoe ze bepaalde begrippen het beste kunnen vertalen en tolken.

Leerdoelen

De deelnemer heeft na deze tweedaagse de volgende vaardigheden geleerd:

 • rechtsvergelijking toepassen;
 • het raadplegen van externe bronnen (vakliteratuur, gericht zoeken op internet, Spaanse en Latijns-Amerikaanse websites);
 • meest voorkomende vertaalfouten en valse vrienden; en
 • specifieke vaktaal die in het juridisch domein wordt gebezigd.

Relevantie

Omdat rechtssystemen tussen landen verschillen en gelijk lijkende begrippen binnen verschillende rechtssystemen een andere betekenis kunnen hebben, moeten vertalers en tolken zeer goed op de hoogte zijn van de juridische kaders van bron- en doeltaal.

Voertaal

Spaans & Nederlands

Vertaalopdracht

Je maakt verschillende korte vertalingen Nederlands > Spaans; de bronteksten zijn uiterlijk 6 weken voor de training beschikbaar via Mijn KTV.

De vertalingen dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 8 werkdagen van tevoren opgestuurd te worden naar training@ktv-kennisnet.nl 

mr. María de Belén Hernández Martín
Sinds 2000 werk ik fulltime als beëdigd vertaalster Nederlands-Spaans, waarbij ik, als jurist, mijn kennis van het Spaanse en het Nederlandse Recht dagelijks toepas. Tijdens mijn vijfjarige universitaire opleiding Rechten en mijn masteropleiding in Europees Recht in Spanje heb ik, naast de materiële kennis, geleerd om rekening te houden met verschillende standpunten en dat er meerdere wegen en oplossingen zijn. Naast mijn vertaalwerkzaamheden geef ik, met enige regelmaat, cursussen en workshops aan collega’s (beëdigde vertalers en tolken) om samen tot betere oplossingen te komen voor onze dagelijkse praktijk. Mijn doel met deze cursussen is zoveel mogelijk collega’s te bereiken om een zekere constante kwaliteit te kunnen bieden aan onze klanten.  

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
18,00
Voorbereiding
 
Vertaalopdracht
4,00
Totaal
22,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Trainingsdag 1 17 jun. 2024 09:30u. - 17:00u.
Trainingsdag 2 18 jun. 2024 09:30u. - 17:00u.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk
Routebeschrijving


PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Maximaal 12 deelnemers.
 • Catering is bij de prijs inbegrepen.
 • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV
 • De deelnemers wordt geadviseerd laptops met een wifi-aansluiting mee te nemen en (online) juridische woordenboeken. In de zalen van KTV Kennisnet is draadloos internet beschikbaar voor iedereen.
 • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Lesprogramma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.

DE OPNAMES

Je ontvangt bij deze training een aantal opnames, die je vóór de eerste trainingsdag dient te beluisteren. Dit kun je onbeperkt doen tot aan de 1ste trainingsdag, en wanneer het jou uitkomt. Om de opname te bekijken, ga je naar Mijn KTV > Opnames.

Wat heb je nodig?
Je heeft een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) nodig om de opname te bekijken.
Tijdens de lezingen zie je de spreker in beeld en de presentatie. 


OVERNACHTEN IN NIJKERK?

Klik hier voor accommodaties in de buurt.

Notarieel
Startdatum: 17 jun. 2024
 • PE 22
 • van 09:30 tot 17:00
 • 549,- (excl. BTW)
 • Nijkerk