Tactiele gebarentaal: een inleiding in de theorie

In dit webinar wordt de theorie van tatiele communicatie behandeld: een communicatiemiddel dat door doofblinden wordt gebruikt en waarbij de gebaren worden gevoeld met de handen.
Tolken voor doofblinde mensen vergt een andere manier van aanpak voor de gebarentolk; Lisa van der Mark neemt je tijdens dit webinar mee in de theoretische wereld van tactiele gebarentaal.

Door het bijwonen van dit webinar krijgen deelnemers nieuwe inzichten, en worden kennis en vaardigheden uitgebreid. De deelnemers leren de doofblinde populatie kennen, maken kennis met de verschillende communicatievormen, en de factoren die daarbij spelen.

We verdiepen ons in één van de stromingen binnen de tactiele communicatie: protactile. De docent legt uit hoe protactile is ontstaan en wat de filosofie achter de protactile-beweging is. Hierna kan er kritisch worden gekeken naar de overeenkomsten en verschillen tussen Social Haptics Communication en protactile.
Daarnaast gaan we ook dieper in op de kenmerken van protactile, zoals de grammatica en de principes die ervoor ontwikkeld zijn. Ook gaan we proberen te ervaren welke aanrakingen goed voelbaar zijn en begrijpelijk overkomen, en welke minder goed zullen werken. De docent geeft ook nog andere praktische tips om je vaardigheden uit te breiden.

Er is niet veel aanbod voor (NGT) tolken om hun kennis en vaardigheden over tolken voor doofblinde mensen op peil te houden of bij te spijkeren. Door middel van dit webinar hoopt de docent hierin een waardevolle en nuttige bijdrage te leveren.
Zij wil echter wel benadrukken dat een online lezing over een tactiele modaliteit enigszins tegenstrijdig is: de methode van instructie kan hiermee niet bijdragen aan/is geen reflectie van de inhoud.

Lesschema

Webinar van twee uur met een korte pauze halverwege.

Leerdoelen

- De deelnemer heeft kennis over de populatie van doofblinde mensen, en hun communicatiemethoden.

- De deelnemer kan uitleggen wat de factoren kunnen zijn bij communicatievoorkeur van een doofblind persoon.

- De deelnemer kan ten minste drie kenmerken van protactiel uitleggen.

- De deelnemer kan de oveeenkomsten en verschillen benoemen tussen protactile en social haptics communication.

- De deelnemer kan praktische voorbeelden geven van wat wel en niet werkt in de tactiele communicatie (voor de ontvanger).

Relevantie

Dit webinar is relevant voor tolken die met doofblinde mensen (willen) werken. Er wordt achtergrondkennis en praktische tips over tactiel communiceren geboden die kunnen worden ingezet bij de communicatie.

Voertaal

NGT

Leesopdracht

Als je nog niet weet wat social haptic communication is, verzoekt de docent je hierover vooraf enigszins in in te lezen.
Tijdens het webinar is geen tijd om hier heel diep op in te gaan. Je kunt bijvoorbeeld via de volgende link informatie erover lezen: https://www.russpalmer.com/social-haptic-communication

Lisa van der Mark is een promovenda aan Universiteit Leiden, haar onderzoek gaat over de dynamiek van communicatie en 'spaces' onder doofblinden in internationale settings. In 2023 is haar eerste artikel gepubliceerd bij Sign Language Studies (SLS): "Deafblind tactile signers: the dynamics of communication and space".

Daarnaast geeft ze samen met haar collega's protactile trainingen en workshops in Nederland en Europa. Ook zet ze zich in voor de werkgroep tolkvoorziening van Dovenschap, en is ze mede-organisator van het Europese kamp voor doofblinde jonge mensen. 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT
Nummer activiteit
34634
Categorie
 
Contacturen
2,000
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je dit kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom. 

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. 

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én puntentoekenning door de Stichting RTGS is het vereist dat je
1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 9 okt. 2024
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 75,- (excl. BTW)
  • Online