Terminologie in de vertaalpraktijk (opname)

Terminologie vormt een essentiële parameter in de kwaliteitsbepaling van vertalingen over gespecialiseerde onderwerpen. Tegelijk is terminologie een belangrijke sleutel tot het verwerven van domeinkennis, wat als noodzakelijke voorwaarde geldt voor het leveren van kwaliteitsvol vertaalwerk. Het opzoeken, beschrijven en beheren van terminologie is een arbeidsintensieve activiteit die sterk verweven is met de vertaalpraktijk. Hoe kan technologie ondersteuning bieden bij het creëren van eigen vertaalgerichte terminologische producten? En hoe zorg je er als vertaler voor dat die producten ook maximaal renderen? Tijdens dit praktisch gericht webinar staan deze vragen centraal en maakt u kennis met een online tool die vertalers kan helpen bij terminologisch studiewerk.

Als vertaler besteed je heel wat tijd aan het opzoeken, controleren en valideren van terminologie omtrent de onderwerpen waarover je vertaalt in diverse (domeinspecifieke) vertaalprojecten. In sommige projecten kan je misschien gebruikmaken van kant-en-klare (betrouwbare en geverifieerde) terminologische producten (bv. eenvoudige bilinguale termenlijsten of meer geavanceerde terminologische databanken) – al dan niet aangeleverd door je klanten – die je als het ware meteen kan integreren binnen je vertaalproject. Helaas heb je niet voor elke vertaalopdracht diezelfde ‘luxe’. Soms ben je aangewezen op het zelf creëren van terminologische producten door het raadplegen van allerhande tekstuele bronnen in de talen van het vertaalproject.

Dat deze noodzakelijk stap binnen een vertaalworkflow behoorlijk arbeidsintensief en tijdsrovend kan zijn, hoeft geen uitvoerig betoog. Als vertaler heb je er dan ook alle baat bij om producten te creëren die maximaal renderen, m.a.w. waarin je de nodige terminologische informatie kan vinden die mogelijks herbruikbaar is voor toekomstige vertaalopdrachten rond hetzelfde onderwerp. Daarnaast heb je er ook alle baat bij om gebruik te maken van technologieën die het creëren van dergelijke producten kunnen ondersteunen door bijvoorbeeld bepaalde taken te automatiseren.

In dit webinar gaan we eerst in op de vraag hoe dergelijke terminologische producten kunnen opgebouwd worden en aan welke vormelijke criteria ze moeten voldoen (en waarom). Vervolgens wordt een demonstratie gegeven van een online technologische tool die je als vertaler kan inzetten om bepaalde informatie in dergelijke producten op semi-automatische wijze te identificeren in domeinspecifieke teksten. Via gerichte oefeningen verken je ook zelf de mogelijkheden van deze online tool.

Leesopdracht

Het werkmateriaal voor dit webinar bestaat uit slides/hand-outs en oefenmateriaal dat gebruikt wordt tijdens de demo van een online tool die ondersteuning biedt bij het terminologisch studiewerk. Het gebruik van deze tool vereist geen software-installatie. De instructies over hoe u zich kunt aanmelden bij deze online tool vindt u in uw KTV-account.

Prof. dr. Koen Kerremans is als docent terminologie en vertaaltechnologie verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij ook coördinator is van de masteropleiding Vertalen. Zijn onderzoeksinteresses situeren zich op het snijvlak van vertalen, tolken, terminologie en technologie. Zo bestudeert hij o.a. de inzetbaarheid van technologie in de vertaal-, tolk- en terminologiepraktijk. Als stagecoördinator binnen de masteropleiding Vertalen staat hij ook in nauw contact met organisaties in de taalindustrie en volgt hij op die manier van zeer nabij de impact van digitalisering en technologische ontwikkelingen op het vertaal- en tolkberoep.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Zoekstrategieën en onderzoekscompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Details van deze opname:

U ontvangt na aankoop van de opname een link waarmee u gedurende 7 dagen de opname kunt openen en afspelen.

Duur: 1:55:04 minuten
Beschikbaarheid: 7 dagen na aankoop
Documentatie: PowerPoint als hand-out in PDF en instructie- en voorbeeldmateriaal
Aantal PE: 2
Certificaat van deelname: ja, per e-mail

 

Hoe werkt het?

Om een opname te bekijken, heeft u een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) nodig. 
Bij opnames is het beeld van de spreker niet zichtbaar, alleen de presentatie. U ontvangt deze presentatie ook als handout in uw KTV-account, zodat u desgewenst aantekeningen kunt maken.
 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor opnames en webinars.

'een enthousiaste spreker met boeiende verhalen voorbeelden uit zijn praktijk; via de chat was er toch enigszins een dialoog, wat toch leuk was, van de andere deelnemers kon je zo ook lezen hoe zij met terminologie omgaan. De opbouw van het webinar was prettig, goed te volgen.'

'Inhoud en niveau zijn prima in orde. Deze sluit nauw aan bij de beroepspraktijk en kende een meer theoretisch en een meer praktisch gedeelte. Dat laatste vond ik het meest interessant. De spreker was duidelijk deskundig en enthousiast.'

'Inhoud en niveau waren beide goed. De docent staat boven de stof en kon die goed uitleggen. Daarnaast is het fijn om aan de hand van de presentatie het geheel nog een keer na te kunnen lopen.'

  • PE 2
  • 45,- (excl. BTW)
  • Online