Interculturele communicatie als tolk (opname)

Behalve met taalverschillen, krijg je als tolk te maken met culturele verschillen. Culturele verschillen kunnen effectieve communicatie tussen gesprekspartners in de weg staan. Wanneer je als tolk culturele verschillen tijdig signaleert, dan kun je een onmisbare brug slaan tussen de gesprekspartners. Dit webinar gaat in op de vraag welke culturele verschillen er tussen gesprekspartners kunnen spelen, hoe je deze herkent en wat je als tolk/vertaler kunt doen om ervoor te zorgen dat de communicatie effectief blijft verlopen. 

Het webinar ‘Interculturele communicatie als tolk’ is een zeer praktische workshop voor tolken en vertalers. Er wordt ingegaan op de culturele achtergrond van grote culturele groepen in Nederland en op kenmerken van de Nederlandse cultuur.  Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden veelvoorkomende culturele misverstanden tussen gesprekspartners, waarmee je als tolk te maken kunt krijgen, uitdiept en besproken. Ook gaan we in op de vraag wat je als tolk kunt doen om een brug te slaan tussen twee gesprekspartners als er sprake is van miscommunicatie veroorzaakt door culturele verschillen.

De volgende thema’s komen aan de orde:

  • Culturele normen en waarden: de bedoeling van een boodschap
  • Non-verbale signalen, houding en gedrag
  • Culturele betekenis van begrippen


Werkvormen:
Aan de hand van casuïstiek worden gesprekssituatie gesimuleerd. Met korte vragen en oefeningen worden deelnemers aan het denken gezet. Theoretische verdieping vindt plaats aan de hand van een PowerPoint.


Leerdoelen:

Na afloop van het webinar: 

- kunnen deelnemers culturele verschillen tussen gesprekspartners beter herkennen, en
- hebben deelnemers meer inzicht in de vraag wat zij als tolk kunnen en willen doen om deze culturele verschillen te overbruggen.

 

Relevantie van het programma voor de doelgroep:

Met kennis van culturele verschillen die tussen gesprekspartners kunnen spelen, zullen tolken eerder herkennen als een gesprek knelt vanwege culturele verschillen. Tijdens het webinar worden handvatten aangereikt hoe tolken een effectieve brug kunnen slaan tussen culturen. Hierdoor kunnen zij hun belangrijke taak als facilitator van communicatie nog beter vervullen.

Marjolijn Wannet (mr Nederlands Recht, BA Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies) is oprichtster van buro Kleurkracht- expertisebureau op het gebied van interculturele vraagstukken. Zij fungeert met praktijkgericht onderzoek en trainingen als bruggenbouwer tussen mensen met verschillende culturele achtergronden.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Details van deze opname:

Je ontvangt na aankoop van de opname een link waarmee je gedurende 7 dagen de opname kunt openen en afspelen.

Duur: 1 uur en 51 minuten
Beschikbaarheid: 7 dagen na aankoop
Documentatie: PowerPoint/handout in PDF
Aantal PE: 2
Certificaat van deelname: ja, per e-mail

Hoe werkt het?

Om een opname te bekijken, heb je een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) nodig. 
Bij opnames is het beeld van de spreker niet zichtbaar, alleen de presentatie. Je ontvangt deze presentatie ook per e-mail als handout, zodat je desgewenst aantekeningen kunt maken.


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor opnames en webinars.

"Duidelijke uitleg, aangenaam om naar te luisteren."

"Interessant om concepten van winkels en scholen in andere landen te leren kennen en sowieso de theoretische achtergrond van individualistsche en collectivistische samenlevingen.'

"Heel concreet en praktisch, gevarieerde voorbeelden."

Direct beschikbaar
  • PE 2
  • 45,- (excl. BTW)
  • Online