Verdiepende meeting over Tolkstrategieën

Heb je de tweedelige online meetings over het hoe, wat, en waarom over tolkstrategieën gevolgd en ben je klaar om dieper in te gaan op je eigen praktijk? Dan is deze verdiepende meeting iets voor jou.
We brengen de theoretische concepten via zelfreflectie en zelfanalyse in relatie tot jouw eigen tolkproces.
Verwacht vragen zoals wat is jouw doel als tolk, hoe strategisch is jouw tolkproces, wat zijn jouw triggers en motivaties? We gaan op zoek naar antwoorden vanuit jouw eigen ervaring, gelinkt aan theorie zodat we onze professionele keuzes kunnen onderbouwen. We proberen niet enkel vast te stellen waar jij nu staat in je strategisch tolkproces, maar ook waar je naartoe wil en hoe je dat doel kunt bereiken. 

NB: De online meetings Tolkstrategieën: wat, hoe, en waarom op 5 en 12 juni 2024 zijn een verplichte voorbereiding op deze verdiepende meeting. Ook als je de online meetings 'Tolkstrategieën: wat, hoe en waarom' in december 2023 hebt gevolgd, kun je je aanmelden voor deze verdiepende meeting.

Tolken is een fundamenteel strategisch proces. Als tolk maak je voortdurend (taalkundige) keuzes. In de tweedelige meetings rond tolkstrategieën hebben we de theorie hierrond verkend. Je hebt ook kunnen vaststellen wat jouw doel(en) zijn als je tolkt en hoe bewust (of net niet) jij het tolkproces benaderd. 
In deze verdiepende meeting koppelen we de theorie aan jouw praktijk. We gaan samen na hoe jouw idee over tolken en jouw doel(en) jouw tolkproces en de keuzes die je maakt beïnvloeden. De eerste stap is bewustzijn creëren over het proces zodat je begrijpt dat (en ook hoe) je controle hebt over dat proces.
Op basis van de opdracht die je uitvoerde voor de tweedelige meeting gaan we na welke strategieën jij al dan niet toepast, of afwijst. We bespreken ook jouw motivatie om voor bepaalde strategieën (niet) te kiezen. 

Verwacht een interactieve meeting in een veilige omgeving waar we samen elkaars werk, elkaars keuzes en motivaties kunnen bespreken zonder te oordelen. In de discussies zullen we proberen om zoveel als mogelijk de terminologie te gebruiken die in de tweedelige meeting over tolkstrategieën werd aangereikt. Op deze manier breiden we ook onze metatalige kennis uit en verfijnen we hoe we over ons werk praten.  

Lesschema

Online meeting van twee uur met een korte pauze tussendoor.

Leerdoelen

Na deelname aan deze verdiepende meeting kan de deelnemer:

 • het eigen tolkproces analyseren;
 • het eigen tolkproces uitleggen aan de hand van correcte terminologie;
 • taalkundige tolkstrategieën in het eigen tolkwerk identificeren;
 • motiveren waarom ze een tolkstrategie toepassen;
 • motiveren waarom ze een tolkstrategie afwijzen;
 • reflecteren over welke alternatieve tolkstrategieën toegepast kunnen worden;
 • uitleggen of een tolkstrategie proces of product georiënteerd is;
 • aangeven hoe tolkstrategieën elkaar beïnvloeden; en
 • wat in de meeting wordt besproken in de toekomst zelfstandig toepassen in hun praktijk. 

Relevantie

De kennis over tolkstrategieën maakt tolken (meer) bewust van de taalkundige keuzes die ze hebben en de beslissingen die ze nemen. Hierdoor wordt het voor de tolk mogelijk om bewust na te denken over het eigen strategische proces tijdens het tolken. Zoals aangetoond in onderzoek is het kunnen reflecteren over het tolkproces een voorwaarde voor tolken om succesvol en kwaliteitsvol werk af te leveren (Gile, 2004; Turner, 2005; Janzen, 2013; Heyerick, 2021).

Door tolken als een strategisch proces te benaderen, begrijpen tolken dat hun werk een doel (of meerdere doelen) heeft. Ze kunnen ook vaststellen dat de taalkundige keuzes die ze maken tijdens het tolkproces hierdoor worden beïnvloedt. Dit bewustzijn en de metatalige kennis die de tolk actief zal toepassen tijdens deze verdiepende meeting laten de tolk toe om (1) meer controle te krijgen over het tolkproces, (2) de kwaliteit van het tolkwerk te verbeteren, en (3) verantwoordelijkheid op te nemen voor de beslissingen.

Voertaal

Nederlands

Instapniveau

De online meetings Tolkstrategieën: wat, hoe, en waarom op 5 en 12 juni 2024 zijn een verplichte voorbereiding op deze verdiepende meeting. Ook als je de online meetings "Tolkstrategieën: wat, hoe en waarom' in december 2023 hebt gevolgd, kun je je aanmelden voor deze verdiepende meeting.

Leesopdracht

Materiaal verstrekt door de docent voor de tweedelige meeting 'Tolkstrategieeën: wat, hoe, waarom?'

Schrijfopdracht

We werken verder met de opdracht die je deed voor de tweedelige meeting 'Tolkstrategieën: wat, hoe, waarom?'

Kies een brontekst van minimum 7 en maximum 12 minuten. Dit kan een gesproken tekst zijn, of een tekst in NGT. Tolk deze tekst naar ofwel NGT, gesproken Nederlands, of een andere gebarentaal (voor dove tolken). Film jezelf terwijl je tolkt en bewaar de opname. 

Onmiddellijk na je vertolking reflecteer je over jouw vertolking: welke strategieën denk je dat je gebruikt hebt? Je kan dit opschrijven, of je kan een video maken van je reflectie. Bewaar je reflectiedocument.

Daarna bekijk je je vertolking en vergelijk je de brontekst met de doeltekst en ga je na of je bepaalde strategieën kan terugvinden in je werk. Noteer waar je een bepaalde strategie hebt gebruikt en probeer uit te leggen waarom je deze gebruikte. 

Overzicht strategieën:  

https://drive.google.com/file/d/1lozHeCrdUprfZEtb_FVqJ0HV0pOISoJY/view

Let op: het is goed mogelijk dat je nog andere strategieën gebruikte dan deze in het overzicht. Die mag je ook in je analyse opnemen.

Isabelle Heyerick is tolk Vlaamse Gebarentaal - Nederlands/ Nederlands - Vlaamse Gebarentaal; tolk Nederlands - Engels; en IS - Engels. Ze is de eerste die een doctoraatsonderzoek deed over tolken Vlaamse Gebarentaal in België (Vlaanderen). Ze is de oprichter en ondervoorzitter van Tenuto vzw, een organisatie die bijscholing organiseert voor tolken gebarentaal in Vlaanderen. Daarnaast was ze 8 jaar de secretaris van WASLI (World Association of Sign Language Interpreters). Momenteel is Isabelle Assistent Professor aan Trinity University of Dublin (Ierland) in gebarentaal taalkunde, tolken, en onderzoekspraktijk. 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT
Nummer activiteit
34509
Categorie
 
Contacturen
2,000
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van de webmeeting een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen op het platform, zodat je de livewebmeeting kunt bijwonen. Webinarmeetings zijn interactieve presentaties (live), die eventueel ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op je scherm. De docent kan de deelnemers in groepjes indelen en aan het werk zetten. Alle deelnemers zijn in beeld door middel van een webcam en kunnen via hun microfoon reageren. Tijdens de live webmeetings kun je mondeling maar ook schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

NB: registreer tijdig; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van de meeting een melding/herinnering vanuit Zoom.

Er wordt geen opname gemaakt van deze meetings. Live deelname is verplicht.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat/nascholingspunten van de stichting RTGS is het vereist dat je

1) de live webmeeting volledig volgt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen. Je kunt het evaluatieformulier na afloop van elke sessie invullen en tussentijds opslaan. Pas na afloop van de laatste sessie stuur je het formulier in.


Wat heb ik nodig om een webmeeting bij te wonen?
Om deel te nemen aan deze webmeeting heb je een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding, geluid(sboxen) of een headset nodig én een webcam.  

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars en meetings.

Praktische informatie
Maximaal 15 deelnemers.

 

"Super, interessant, eyeopener. Duidelijk een spreker die weet waar ze het over heeft."

"De presentator is zeer gemotiveerd en weet de boodschap enthousiast over te brengen. Prettige manier van presenteren die ook blijft hangen."

"Ik vond de spreker duidelijk en zeer kundig."

"Actueel en meteen te gebruiken in de praktijk."

Datum: 26 jun. 2024
 • PE 2
 • van 20:00 tot 22:00
 • 75,- (excl. BTW)
 • Online