Uur- en woordtarieven berekenen (opname 2021)

Tarieven van tolken en vertalers zijn niet algemeen vast te stellen. Iedereen heeft zijn eigen ervaring, opleidingsniveau, expertise, kosten, risico's, etc. Deze factoren en nog vele andere hebben invloed op hoe je moet nadenken over jouw tariefberekening. Toch is het goed ergens een uitgangspunt te nemen: in de berekening die aangereikt wordt in dit webinar gaan we uit van de functiewaarde van ons beroep en het bruto-inkomen dat je daarbij mag verwachten.

Advocaten met een tarief lager dan 150 euro per uur zijn moeilijk te vinden. Dit is een soort ongeschreven regel onder sociaal advocaten die hun de mogelijkheid biedt om een inkomen te genereren ergens rond de 85.000 euro per jaar. Minder dan dat is hun eer te na, gezien het opleidingsniveau dat ze bereikt hebben, de belangen die zij behartigen en de bevoegdheden die zij hebben.

Hoe zit het dan nu met tolken en vertalers? Het rapport functiewaardering uit 2014 maakte duidelijk dat tolken en vertalers geen 85.000 euro per jaar moeten willen nastreven. Dat past qua opleiding, bevoegdheden en verantwoordelijkheden niet bij het werk dat zij doen. Het rapport schaalde specialistische tolkdiensten in op schaal 10 van Fuwasys en functiegroep 55 van FWG. Anno 2021 betekent dit een brutojaarinkomen van rond de 60.000 euro voor gespecialiseerde tolken. Voor niet specialistische tolkdiensten ga je richting de 50.000 euro. Dit zijn bedragen exclusief 20% werkgeverslasten die je als zzp'er allemaal zelf moet betalen. Waar je binnen deze bandbreedte wil uitkomen en welke kosten je wil maken is een persoonlijke keuze. 

Om een tarief te kunnen bepalen dat binnen de grenzen van de bandbreedte past, moet je weten:
a) Hoeveel tijd je beschikbaar hebt om te werken per jaar;
b) Hoeveel van die tijd factureerbaar is;
c) Wat jouw kosten (zouden moeten) zijn;
d) Hoeveel je opzij moet zetten voor arbeidsongeschiktheid, verzekeringen en pensioen.

Wanneer je deze factoren inzichtelijk hebt gemaakt, kun je vaststellen wat jouw kostprijs is voor de diensten die je levert. Pas wanneer je jouw kostprijs kent, kun je jouw tarief bepalen en vaststellen waar je in de bandbreedte uitkomt.

Tijdens dit webinar krijg je concrete voorbeelden en uitleg om te werken met een Excel-rekenbestand waarmee je jouw kostprijs (dit is niet jouw tarief!) berekent en in beeld krijgt hoeveel euro je moet factureren om jouw doel en ambitie te verwezenlijken. Deelnemers worden uitgedaagd na te denken over hun waarde, hun tijd en hun kosten.

Doel: een bij uw expertise en ervaring passend tolk- en/of vertaaltarief kunnen berekenen en onderbouwen!

Lesschema

 • Inleiding​
 • Uw verhaal bepalen​
 • Update functiewaardering AWVN​
 • Vergelijk met werknemerssituatie​
 • Rekenmodel (uitleg en demo)​
 • Van bruto naar netto

Leerdoelen

De deelnemer heeft inzicht in:

 • de kostprijs van zijn/haar dienstverlening;
 • de functiewaardering van de functie tolk en vertaler;
 • de bandbreedtes van de functieclassificaties;
 • de berekening van een bruto inkomen per jaar naar een uur- of woordtarief;
 • de factoren die bepalend zijn voor de realisatie van een gewenst bruto jaarinkomen.

Relevantie

Sinds 1 januari 2021 bepaalt het Besluit tarieven in strafzaken dat er geen vaste tarieven voor tolk- en vertaaldiensten van toepassing zijn. Het besluit spreekt enkel nog van minimumtarieven. De toelichting van het besluit zegt "Het is wenselijk dat toekomstige aanbestedingen een breed spectrum aan inschrijvers aantrekken. Hierdoor kunnen tolken scherpere keuzes maken ten aanzien van de voorwaarden waarvoor zij bereid zijn voor een bepaalde intermediair te werken. Het hanteren van een minimumtarief in aanbestedingen, in plaats van een vast tarief, draagt bij aan de ontwikkeling van de markt voor tolk- en vertaaldiensten. Het minimumtarief komt rechtstreeks ten goede aan de individuele tolk/vertaler en biedt daardoor zekerheid op een redelijke beloning. Tegelijkertijd maakt een minimumtarief het voor de markt mogelijk om enerzijds in te spelen op vraag en aanbod naar taal en anderzijds om tolken en vertalers te belonen naar kwaliteit en specialisaties." en "Het instellen van minimumtarieven is onderdeel van een solide borging van de positie van de tolk/vertaler in het licht van aanbestedingen. Door een minimumtarief als ondergrens voor te schrijven wordt gegarandeerd dat er geen daling van de tolkvergoedingen plaatsvindt ten opzichte van de huidige vaste tarieven. De intermediaire contractpartijen zullen Staatsblad 2020 220 9 contractueel gehouden zijn aan het hanteren van tenminste dit minimumtarief. Hogere prijzen kunnen individuele tolken/vertalers bedingen in hun interactie met de verschillende intermediairs. De uitkomst hiervan zal van meerdere aspecten afhangen, zoals van vraag en aanbod in een bepaalde taal en de kwalificaties van de desbetreffende tolk of vertaler, naast ook bijvoorbeeld beschikbaarheid, aard en lengte van de opdracht." en ander biedt tolken en vertalers de mogelijkheid betere tarieven te onderhandelen. 

Lees hier de toelichting op de wijziging van het Btis.

Leesopdracht

 • U leest vooraf het rapport 'Functiewaardering van de tolk en vertaler in perspectief'
 • U maakt een overzicht (evt. i.s.m. uw boekhouder) van de kosten die u heeft gemaakt (en/of graag had willen maken) voor uw bedrijfsvoering in 2019 en 2020

mw. mr. M. I. Roelofsen

Marijke Roelofsen (1975) groeide op in Portugal en studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit Groningen. Na de SIGV-tolkopleiding startte zij in 2002 haar werkzaamheden als zelfstandig beëdigd tolk Portugees. In de uitvoering van haar beroep zoekt zij haar klanten niet alleen in de publieke sector, maar juist ook in de private markt. Acquisitie, representatie en het maken van aantrekkelijke offertes hebben daarbij een prominente rol.

Eind 2009 richtte zij samen met een aantal collega’s de Taalkring Portugees op met als doel collega’s met elkaar te verbinden en handvatten te bieden om de druk die vanuit de vrije marktwerking op de tarieven ontstaat te weerstaan. Dit leidde in 2014 tot het project functiewaardering, voorlichtingsbijeenkomsten over tariefberekening en grote mate van openheid over gehanteerde tarieven binnen de taalkring Portugees.

Sinds eind 2010 is Marijke haar tijd gaan investeren in de oprichting van KTV en het ontwikkelen van trainingen. Dit doet zij in maatschap met Sandra Florindo. Met KTV hoopt zij tolken en vertalers kansen te bieden zich verder te professionaliseren. Het uiteindelijke streven is dat tolken en vertalers een sterke branche krijgen, zoals ook andere respectabele beroepsuitoefenaars dat hebben.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Zakelijke competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Details van deze opname:

U ontvangt na aankoop van de opname een link waarmee u gedurende 7 dagen de opname kunt openen en afspelen.

Duur: 2 uur en 03 minuten
Beschikbaarheid: 7 dagen na aankoop
Documentatie: PowerPoint als hand-out in PDF
Aantal PE: 2
Certificaat van deelname: ja, per e-mail

Hoe werkt het?

Om een opname te bekijken, heeft u een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) nodig. 
Bij opnames is het beeld van de spreker niet zichtbaar, alleen de presentatie. U ontvangt deze presentatie ook in uw KTV-account, zodat u desgewenst aantekeningen kunt maken.
 
LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor opnames en webinars.

"Behalve de inhoud wil ik allereerst zeggen dat Marijke Roelofsen een zeer prettige spreker was, met een prettige en duidelijke stem, rustige maar niet saaie non-verbale communicatie, en een duidelijk verhaal. Ze had continu mijn aandacht, de tijd is gevlogen. Als zij het over een oninteressant onderwerp had gehad, dan had ik waarschijnlijk nog steeds met plezier naar haar geluisterd. 
De vragen die af en toe werden gesteld waren bovendien een welkome afwisseling. 
Ik vond het vooral goed dat er zo uitgebreid werd stilgestaan bij de waardering van het werk als tolk/vertaler (vanwege o.a. de risico's die je loopt), en dat er een vergelijking werd gemaakt met werknemers (ivm werkgeverslasten die je zelf moet dragen) om met dat in gedachten je tarief te bepalen."

"Op het eerste zicht, lijkt het op een zeer eenvoudige presentatie. Maar de massa voorafgaande werk maakt de presentatie 'simpel' transparant en doeltreffend. Proficiat!"

"Heel goed, niveau hoog. Het was goed opgezet, overtuigend, duidelijk, alles was goed uitgelegd: de uitgangspunten, functiewaarderingen en rekenmodel. Fijn dat veel aandacht ging op het eind naar het invullen van het model. Ik vond alles helder, goede samenhang, een duidelijk samenhangend verhaal."

"Het was een zeer alomvattende en goed opgebouwde webinar. Marijke is een heldere spreekster die dingen goed uit kan leggen.
Dit soort bedrijfsvaardigheden zijn zo belangrijk, en worden bij de opleidingen niet aangeleerd, terwijl het wel in je bagage moet zitten is die je nodig hebt om als ondernemer een goede boterham te verdienen. Het ging echt diep in op de materie; ik wist helemaal niets over die functiewaarderingen - dus veel nieuws voor mij."

"Inhoudelijk competent. Informatieoverdracht vanuit het perspectief van een ervaren beroepsbeoefenaar. Rustige presentatie maar wel duidelijk met hart en bezieling voor het vak van zelfstandige tolk. Dit webinar behoort tot de beste presentaties die ik tot nu toe bijgewoond heb. Ik heb in mijn leven wel aan tientallen webinars deelgenomen en honderden presentaties als conferentietolk gehoord."

"De inhoud was uitgebreid, informatief en duidelijk en op een goed niveau gepresenteerd en samengevat"

Uur- en woordtarieven berekenen
Direct beschikbaar
 • PE 2
 • 35,- (excl. BTW)
 • Online