Verdiepingscursus Frans strafrecht

Deze verdiepingscursus is voortgekomen uit de Tweedaagse cursus Frans strafrecht. Tijdens deze cursusdag wordt nader ingegaan op het strafrechtelijk onderzoek en de bewijsoverwegingen in respectievelijk Nederland en Frankrijk. 

Om je in te schrijven voor deze cursus is het geen vereiste dat je de Tweedaagse cursus Frans strafrecht hebt gedaan, maar enige voorkennis is wel gewenst.

In vervolg op de Tweedaagse cursus Frans strafrecht in 2023 en op 14 maart 2023 zal in deze training dieper worden ingegaan op twee aspecten van het Franse en het Nederlandse strafrecht en strafprocesrecht. Daarbij zal een nadere vergelijking worden gemaakt tussen enerzijds het strafrechtelijk onderzoek zoals dat in Nederland is georganiseerd en de 'enquête' en de 'instruction' in Frankrijk.

In het middagdeel zal dieper worden ingegaan op het strafrechtelijk bewijs zoals dat in Nederland respectievelijk Frankrijk wordt benaderd. Daarbij staan twee op wezenlijke punten verschillende stelsels tegenover elkaar: het negatief wettelijk bewijsstelsel zoals dat in Nederland geldt tegenover de leer van de 'conviction intime' of 'gemoedelijke overtuiging' van de Franse rechter.

Lesschema

Ochtendprogramma:

Vergelijking van de wijze waarop het strafrechtelijk onderzoek is georganiserd in Nederland en Frankrijk.

Middagprogramma:

Vergelijking van het strafrechtelijk bewijs in Nederland en Frankrijk.

Leerdoelen

De deelnemer heeft na afloop van de cursus een diepgaand inzicht in de wijze waarop het strafrechtelijk onderzoek in beide landen is georganiseerd en begrijpt beter hoe de rechters in de verschillende landen met het bewijs omgaan. Daardoor kunnen betere vertaalkeuzes worden gemaakt.

De deelnemer heeft na afloop van de cursus een diepgaand inzicht in de wijze waarop het strafrechtelijk onderzoek in beide landen is georganiseerd en begrijpt beter hoe de rechters in de verschillende landen met het bewijs omgaan. Daardoor kunnen betere vertaalkeuzes worden gemaakt.

Voertaal

Nederlands en Frans

Instapniveau

Intermediair

Deze cursus is voortgevloeid uit de Tweedaagse cursus Frans strafrecht die op 14 maart 2024 start en in 2023 is gegeven. Om je in te schrijven voor deze cursus is het geen vereiste dat je de Tweedaagse cursus Frans strafrecht hebt gedaan, maar enige voorkennis is wel gewenst.

Vertaalopdracht

In jouw KTV-account vind je een opdracht om als voorbereiding op deze trainingsdag te maken. Het is de bedoeling dat je jouw uitwerking van de opdracht uiterlijk een week voor aanvang van de training uploadt in jouw KTV-account.

Joost Jaspers is sinds 2003 advocaat en zelfstandig gevestigd te Breda. In Nederland houdt hij zich bezig met het bestuursrecht en het strafrecht.
Naast de studie rechten heeft Joost ook Bedrijfscommunicatie Frans-Spaans in Nijmegen gestudeerd, aangevuld met de vertaalvariant.

Sinds enkele jaren staat hij Nederlanders bij die in Frankrijk met juridische procedures te maken krijgen en zijn voorkeur gaat uit naar strafrechtelijke procedures. Samen met Franse advocaten pleit hij ook bij Franse gerechtelijke instanties.

In de dagelijkse praktijk krijgt Joost dan ook veelvuldig te maken met Frans-Nederlandse taalkwesties, maar ook met de culturele verschillen in en buiten de rechtspraktijk.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Totaal
6,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

tolk/vertaler in strafzaken
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 
PRAKTISCHE INFORMATIE
  • Maximaal 12 deelnemers.
  • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Het programma start beide dagen om 9:30 uur en eindigt omstreeks 17:00 uur.
  • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht je het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij je deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.
Justitia
Datum: 21 jun. 2024
  • PE 6
  • van 09:30 tot 17:00
  • 245,- (excl. BTW)
  • Nijkerk