Verlenging - Individueel leertraject Nederlands

Dit betreft een verlenging van het leertraject dat is gericht op het verbeteren van een voortraject Nederlands (grammatica of spreekvaardigheid) voor deelnemers van wie de Nederlandse taal niet de moedertaal is. De verlenging bestaat uit 6 online lessen.

Verbeterpunten kunnen zijn:

 • klemtoon en ritme op zinsniveau
 • luistervaardigheid
 • woordenschat
 • register en non verbale aspecten
 • luisteren naar verschil lange en korte klinkers/ - tweeklanken
 • uitspraak moeilijke combinaties
 • klinkerbotsing
 • intonatie
 • uitspraak
 • articulatie medeklinkercombinaties
 • woordkeuze
 • zinsopbouw (nadruk op verkeerde inversie)
 • herformuleren, samenvatten en navragen

 

In het leertraject zal gebruik gemaakt worden van individuele luister- lees-, schrijf- en spreekoefeningen. Bij de beoordeling van de spraak zal gebruik gemaakt worden van audio-opnames. 

Belang voor de doelgroep
Tijdens deze training verbetert de deelnemer zijn spreekvaardigheid en de manier waarop hij overkomt, maar ook zijn luistervaardigheid. Dit zijn onmisbare elementen in het beroep van tolk.

Leerdoelen

In overleg met student wordt een programma samengesteld.

Voertaal

Nederlands

Huiswerkopdrachten

Per les op aanwijzing van de docent aandachtspunten bestuderen en oefenen.

Afhankelijk van de eerste cursus. KTV zet dezelfde docent in voor de verlenging.

 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Praktische informatie

 • Individuele sessies via Skype / Zoom / Google Meet. 
 • Voor de sessies heb je een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en een microfoon nodig.

 

 • Dit programma is een goede voorbereiding voor het geval je voornemens bent deel te nemen aan een tolktoets.

 

 

Individueel leertraject Nederlands
In overleg
 • PE 6
 • 425,- (excl. BTW)
 • Online