Verborgen vooroordelen in woordenboeken (opname)

Als vertalers maken wij dagelijks gebruik van woordenboeken: het beginpunt van een speurtocht, de bevestiging van een vermoeden of gewoon de uitleg van een onbekend woord. Ons vertrouwen in woordenboeken is gebaseerd op de aanname dat deze objectief en neutraal zijn. Maar woordenboeken zijn ook maar gewoon boeken en we weten dat boeken geschreven zijn door mensen zoals u en ik, ieder met hun eigen vooroordelen en ideeën, zeker als het gaat om sociaal-maatschappelijke normen en waarden. Kunnen we het als vertalers ooit echt eens worden over welke definitie dan ook? Het doel van dit webinar is elkaars interpretaties van definities in woordenboeken en stijlgidsen tegen het licht te houden en te vergelijken.

In dit webinar kijken we naar hoe definities in woordenboeken tot stand komen (wie zitten er in de redacties van woordenboekuitgeverijen?) en gaan we verschillende definities van dezelfde woorden met elkaar vergelijken (wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de definities?). Daarbij gaan we ook kijken naar onze eigen interpretaties van diezelfde definities (in hoeverre komt mijn interpretatie overeen met die van de woordenboeken?).

Leerdoelen

- Kritischer kijken naar naslagwerken in het algemeen en naar woordenboeken in het bijzonder

- Bewuster omgaan met de eigen interpretaties van definities in woordenboeken

- Gestimuleerd worden meerdere bronnen te raadplegen

Relevantie

Vertalers zijn soms net als gewone mensen, namelijk gewoontedieren: vaak pakken we het eerste woordenboek dat op de plank boven of naast onze computer staat. Het webinar laat de valkuilen zien wanneer wij als vertalers leunen op slechts één naslagwerk/bron bij het opzoeken van betekenissen van onbekende/nieuwe woorden. Ook zet het aan tot een kritischere en bewustere omgang met naslagwerken in het algemeen.

Voertaal

Nederlands

Instapniveau

Van startende tot ervaren vertaler

Neil Gouw werkt sinds 2008 als in-house vertaler Engels bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in Den Haag. Neil, van huis uit bedrijfseconoom, begon zijn carrière in het bedrijfsleven, maar na het voltooien van zijn vertalersopleiding aan ITV Hogeschool in 2007 kwam alles ineens samen voor hem toen hij de stap naar ACM maakte (toen nog de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa). Nu vertaalt hij naar hartenlust economische en juridische teksten bij een toezichthouder die maatschappelijk en politiek ertoe doet en waar zijn economische achtergrond enorm van pas komt. Ook geeft hij sinds 2009 verschillende minors aan ITV Hogeschool over onder andere ethiek, politiek en zakelijk Engels.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie
Contacturen
1,00
Voorbereiding
 
Totaal
1,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

 

 

Details van deze opname:

U ontvangt na aankoop van de opname een link waarmee u gedurende 7 dagen de opname kunt openen en afspelen.

Duur: 58:28 minuten
Beschikbaarheid: 7 dagen na aankoop
Documentatie: PowerPoint als hand-out in PDF
Aantal PE: 1
Certificaat van deelname: ja, per e-mail

 

Hoe werkt het?

Om een opname te bekijken, heeft u een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) nodig. 
Bij opnames is het beeld van de spreker niet zichtbaar, alleen de presentatie. U ontvangt deze presentatie ook per e-mail als handout, zodat u desgewenst aantekeningen kunt maken.
 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor opnames en webinars.

'Vanuit sociolinguistiek oogpunt is dit bijzonder interessant. Ik zal wellicht bij keuzes en definities in woordenboeken nu weer op een andere manier naar geboden opties kijken en deze ook op specifieke wijze wel of niet toepassen.'

'De inhoud was interessant (namelijk je leren bewust te zijn van het feit dat ook woordenboeken in een bepaalde mate subjectief zijn) zodat je leert een completer en dus objectiever beeld te krijgen van definities van woordenboeken.'

woordenboek
  • PE 1
  • 35,- (excl. BTW)
  • Online