Geraakt! Eigen waarden en normen in beeld

Hebben we als tolk niet allemaal weleens een moment gehad, dat je naderhand bleef nadenken over wat er gezegd werd of gebeurde. Wat maakte dat dit je raakte? Dit kan een reactie van de dove- of doofblinde tolkgebruiker geweest zijn, maar ook van de horende tolkgebruiker of van een collega. Heb je jezelf weleens de vraag gesteld: “Hoe kan het toch dat mijn collega geen last heeft van dit gedrag van een tolkgebruiker en ik wel?” Of: “Hoe kan het toch dat ik niet uit durf te komen voor wat ik ‘echt’ vind of wil in een (school)groepsapp?”

Lesschema

Al sinds we zijn geboren maken we van alles mee, worden we beïnvloed door anderen en ontwikkelen we onder andere zo waarden, normen en overtuigingen. In je werk als tolk krijg je te maken met je eigen waarden en normen en overtuigingen, maar ook met die van de tolkgebruiker en je collega's. Hoe ga je hiermee om? En hoe kunnen jouw overtuigingen je belemmeren in jouw kijk op de ander en jezelf? We gaan in deze training op zoek naar jouw belangrijkste waarden en bijbehorende normen. We onderzoeken hoe ze je beïnvloeden in je tolkopdracht en bespreken technieken hoe je zonder oordeel over de ander wel je eigen grenzen kan aangeven of hoe je iets zonder te oordelen kan overbrengen. Ook gaan we gedrag en intentie bespreken die hier onlosmakelijk mee samenhangen. De middag zullen we het geleerde oefenen met praktijkoefeningen.


Deze training is belangrijk, want als je jezelf niet goed in beeld hebt, wie neem je dan mee naar je tolkopdracht? Hoe beïnvloed je dan misschien wel onbedoeld een tolkopdracht? En zeker ook niet onbelangrijk, hoe voel je jezelf als tolk na een tolkopdracht of na een gesprek met een collega, vanuit welke waarden, normen en overtuigingen, dacht, voelde of deed je dat zo? Als je dit allemaal goed in beeld hebt, kan je er goed voor je klant/collega zijn, maar ook voor jezelf.

Tijdens deze dag leer je je eigen waarden en normen kennen en wordt elke deelnemer zich bewust van zijn overtuigingen. Ook wordt gedrag en intentie uitgelegd zodat een deelnemer in de toekomst deze kan scheiden en anders naar het gedrag van anderen kan kijken. Ook leer je hoe je jouw grenzen aan kan geven op een geweldloze/oordeelloze manier. Hierdoor is er meer kans dat het contact tussen tolk en anderen goed blijft, ook wanneer er een meningsverschil zou zijn.

Deelnemers leren hoe normen, waarden en overtuigingen zijn/haar denken, voelen en doen beïnvloeden. De deelnemer leert hoe om te gaan met verschillende waarden en hoe hij/zij deze kan bewaken op een geweldloze, oordeelloze manier. De deelnemer leert ook het verschil tussen intentie en gedrag, Uitgaande van dat ieders intentie goed is leert de deelnemer op een andere manier kijken naar iemands gedrag. Iemands gedrag hoeft dan niet goedgekeurd te worden, maar je leert wel anders naar het gedrag te kijken en hier wel of niet op in te spelen.

Soms kan het lastig zijn als tolk in een tolkopdracht, gaat een gesprek bijvoorbeeld in tegen jouw waarden, normen en overtuigingen. Afgelopen jare hoorde ik weleens verhalen van collega’s die zich bepaald gedrag van een collega of tolkgebruiker aantrokken en hierdoor bijvoorbeeld een opdracht niet meer willen aannemen, met tegenzin gaan of het gesprek niet durven aan te gaan. Het doel van deze training is dat je na afloop naar huis gaat met verworven kennis en vaardigheden. Deze kan je in het vervolg gebruiken om bij jezelf te onderzoeken hoe het komt dat je op een bepaalde manier handelt of juist niet. Vanuit welke waarde, norm of overtuiging je gedachten en handelen komen. Hierdoor kunnen eventuele miscommunicaties en conflicten worden voorkomen en een betere samenwerking met tolkgebruikers en collega's tot stand komen.

Opbouw

Lesblok 1 
09:30 uur -  Kennismaking met elkaar en docent. Wat maakt dat je er vandaag bij bent? Wat zou je einde van de dag geleerd willen hebben?
10:00 tot 11:00 uur - Uitleg waarden, normen, overtuigingen. Uitleg Intentie en gedrag
 
Lesblok 2 
11:15 tot 11:30 uur - In tweetallen op zoek naar eigen belangrijkste waarden en normen
11:30 tot 12:00 uur - Bespreken en evalueren eigen waarden, normen en overtuigingen met de meegenomen casus.
12:30 tot 12:45 uur - Casussen klassikaal bespreken
 
Lesblok 3 
13:45 tot 14:30 uur - Hoe geef ik mijn grenzen aan zonder er een oordeel in te leggen.
14:45 tot 15:15 uur - Het geleerde in de praktijk oefenen
 
Lesblok 4
15:30 tot 17:00 uur - Het geleerde in de praktijk oefenen.
Afronding, evaluatie.
 


Werkvormen:

 • Vooraf dragen deelnemers casuïstiek aan.
 • Tijdens de trainingen wordt er veelal in tweetallen gewerkt.
 • Eigen waarden, normen en overtuigingen met meegenomen casuïstiek worden besproken.
 • Er worden casussen klassikaal besproken.
 • Praktijkoefeningen in de middag van het geleerde.

Leerdoelen

 • De eigen waarden, normen en overtuigingen in beeld krijgen.
 • Hoe grenzen aan te geven zonder te oordelen.
 • Kennis van intentie en gedrag.

Relevantie

De inhoud van de training maakt een betere samenwerking mogelijk en een tolk die goed zicht heeft op waar zijn denken, voelen en doen vandaan komt.

Schrijfopdracht

Als voorbereiding vraagt de docent om voor een casusbespreking twee situaties te beschrijven van een tolkopdracht of iets wat te maken had met een tolkopdracht (bijvoorbeeld een situatie met een collega). Eén opdracht/situatie die je als fijn hebt ervaren en één die je niet prettig vond.
Probeer kort te beschrijven wat de situatie was en hierbij de volgende 3 vragen te beantwoorden: 1) Wat deed je, 2) wat dacht je en 3) wat voelde je op dat moment. Denk hierbij aan ongeveer 10 zinnen per situatie, meer mag altijd.
 
Deze opdracht dien je uiterlijk één week voor de training te uploaden via Mijn KTV > Cursussen.
Francis van der Voorden:
"In 2010 ben ik afgestudeerd en sindsdien werkzaam als tolk Nederlandse Gebarentaal en als Doofblindentolk. Ik heb al veel ervaring opgedaan in het werkveld en in verschillende tolksituaties. Ik heb me gespecialiseerd in het tolken in het onderwijs, ben veel werkzaam als doofblindentolk en tolk daaromheen uiteraard ook nog in allerelei andere settings. In 2016 behaalde ik mijn diploma coaching, counseling en conflictbemiddeling bij Psychodidact. Hierna ben ik begonnen met de SNRO HBO opleiding tot psychosociaal therapeut en kindertherapeut bij Psychodidact. Ik heb een jaar stage gelopen bij stichting ES en deze februari 2020 succesvol afgerond. Ik geloof in de kracht dat iedereen het antwoord op zijn eigen problemen in zich heeft, alleen soms wat hulp nodig heeft om dat antwoord te vinden. Ik vind het belangrijk dat een ieder zijn verhaal open moet kunnen delen en daarbij in zijn waarde wordt gelaten."
 

Berdine Segers
“Als dochter van dove ouders groeide ik op met Nederlandse gebarentaal als moedertaal. Ik ben mij van kinds af aan bewust hoe belangrijk communicatie is. Tussen dove mensen en horende mensen maar ook tussen horende en doven mensen onderling. En dat de inhoud niet het belangrijkste is in een gesprek, want non-verbale communicatie kan veel meer overbrengen dan gesproken woorden.

Na een opleiding in welzijnswerk, de toneelschool en meer dan 10 jaar gewerkt te hebben als actrice in oa. het Land van Ooit, theatergroepen voor kinderen en theaterprojecten voor volwassenen, heb ik in 2001 een post hbo-opleiding voor trainingsacteren gevolgd. Het voelde als een verliefdheid. Na afloop ben ik meteen aan de slag gegaan.

Ik ben nu 18,5 jaar aan het werk als actrice in trainingen, assessments en coachingstrajecten en kan met overtuiging zeggen dat ik me geen leuker beroep kan voorstellen.

In mijn werk kan ik mijn kennis over communicatie op een praktische wijze combineren met talent voor natuurlijk acteren. Door mijn plezier om met mensen te werken en de manier waarop ik mensen uitnodig om met mij te oefenen verlaag ik vaak de drempel. Ik ben ook maar een gewoon mens!”

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Totaal
6,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
34155
Categorie
 
Contacturen
6,000
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Maximaal 10 deelnemers
 • Catering bij de prijs inbegrepen
 • Ontvangst en registratie vanaf 9.00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.
 • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht je het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij je deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.

"Goed! Heel waardevol om inzicht te krijgen in eigen woorden en de geweldloze communicatie."

"Het zal helpen in het contact met klanten (horend en doof) wanneer er iets gebeurt dat in conflict is met mijn eigen normen en waarden."

"Grenzen aangeven is altijd van waarde. Dit wat ik geleerd heb, zal ik zeker gaan toepassen. Goed om live te oefenen."

"Leuke training. Fijn om weer even bewust te worden van normen en waarden en belang van geweldloze communicatie."

"Interessant onderwerp en goede blik naar jezelf!"

"In veilige sfeer kunnen oefenen en fijne manier van feedback geven." 

Datum: 8 mei 2024
 • PE 6
 • van 09:30 tot 17:00
 • 245,- (excl. BTW)
 • Nijkerk