Workshop doelstellend tariefberekenen

Je kunt een advocaat inhuren voor 150 of voor 300 euro per uur. Op basis van welke criteria bepaalt een advocaat zijn tarief? Veel facetten spelen een rol: bedrijfsvoeringskosten, investering in opleiding, goede naam, geleverde kwaliteit, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid, sociale of commerciële instelling, etc. Tolken en vertalers vinden het vaak lastig om de waarde van hun dienst in te schatten of te berekenen. Wat is uw verhaal?

Advocaten met een tarief lager dan 150 euro per uur zijn moeilijk te vinden. Dit is een soort ongeschreven regel onder sociaal ingestelde advocaten die hun de mogelijkheid biedt om een inkomen te genereren ergens rond de 80.000 euro per jaar. Minder dan dat is hun eer te na, gezien het opleidingsniveau dat ze bereikt hebben, de belangen die zij behartigen en de bevoegdheden die zij hebben.

Hoe zit dan nou met tolken en vertalers? Het rapport functiewaardering maakt duidelijk dat een tolk/vertaler geen 80 000 euro per jaar moet willen nastreven. Dat past qua opleiding, bevoegdheden en verantwoordelijkheden niet bij het werk dat hij/zij doet. Het rapport geeft aan dat het redelijk is om een inkomen tussen de 35.000 en 54.000 euro na te streven. Deze bandbreedte is vrij ruim. Of een tolk/vertaler onder of boven in de bandbreedte wil uitkomen is een persoonlijke keuze en is gerelateerd aan de zwaarte van de diensten die iemand uitvoert. En hangt, net zoals bij een advocaat, af van de kwaliteit, exclusiviteit, bedrijfsvoeringskosten en sociale of commerciële instelling.

Om een tarief te kunnen bepalen dat binnen de grenzen van de bandbreedte past, moet u weten:
a) Hoeveel tijd u beschikbaar heeft om te werken per jaar;
b) Hoeveel van die tijd factureerbaar is;
c) Wat uw kosten zijn;
d) Hoeveel u opzij moet zetten voor arbeidsongeschiktheid, verzekeringen en pensioen.

Wanneer u deze factoren inzichtelijk heeft gemaakt, kunt u vaststellen wat uw kostprijs is voor de diensten die u levert. Pas wanneer u uw kostprijs kent, kunt u uw tarief bepalen en vaststellen waar u in de bandbreedte uitkomt op basis van fulltimewerk.

Tijdens de workshop 'Doelstellend tariefberekenen' gaat u heel concreet aan de slag met een Excel-rekenbestand waarmee u uw kostprijs (dit is niet uw tarief!) berekent en in beeld krijgt hoeveel euro u moet factureren om uw doel en ambitie te verwezenlijken. Deelnemers worden uitgedaagd na te denken over hun waarde, hun tijd en hun kosten.

Doel: voor iedere opdracht een tarief berekenen dat passend is voor de taak die u uitvoert!

 

Kopiëren en opslaan van rekenmodellen:

In uw KTV-account ontvangt u twee Excell-rekenmodellen. Deze twee bestanden dient u op uw laptop op te slaan en eenmaal te kopiëren zodat u altijd een leeg reservebestand behoudt.

Voorbereidingsopdracht:

Neem de volgende informatie mee naar de workshop:

 1. Uw jaarcijfers van de afgelopen 2 jaar;
 2. De kosten van bepaalde investeringen die u eigenlijk zou willen doen;
 3. Uw ondernemingsplan, indien u dit ooit heeft gemaakt;
 4. Een rekenmachine;
 5. Een laptop met Excell-software

En bedenk ook eens na over de vraag: Bepaalt u welk soort werk u doet, of voelt u zich afhankelijk van wat er aan komt waaien?

 


Leesopdrachten:

Vanuit uw KTV-account kunt u downloaden:

 1. De rapportage die AWVN heeft gemaakt over de functiewaardering en beloning van tolken en vertalers. Deze dient u voor de training gelezen te hebben.
  (Het lezen van dit document levert 0,5 pe-punt op.)
 2. Verzamelbladen sleutelfunctieomschrijvingen tolken en vertalers. Lees de omschrijving die u het meeste aanspreekt (tolken of vertalers)
  (Het lezen van dit document levert 1 pe-punt op.)
 3. Voorbeeld van ondernemingsplan ZZP’er
  (Informatief, geen pe-punten.)

 

mw. mr. M. I. Roelofsen, eigenaar KTV-Kennisnet voor Taal en Vakopleidingen

Marijke Roelofsen (1975) groeide op in Portugal en studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit Groningen. Na de SIGV-tolkopleiding startte zij in 2002 haar werkzaamheden als zelfstandig beëdigd tolk Portugees. In de uitvoering van haar beroep zoekt zij haar klanten niet alleen in de publieke sector, maar juist ook in de private markt. Acquisitie, representatie en het maken van aantrekkelijke offertes hebben daarbij een prominente rol.

Eind 2009 richtte zij samen met een aantal collega’s de Taalkring Portugees op met als doel collega’s met elkaar te verbinden en handvatten te bieden om de druk die vanuit de vrije marktwerking op de tarieven ontstaat te weerstaan. Het gevolg is het project functiewaardering, voorlichtingsbijeenkomsten over tariefberekening en grote mate van openheid over gehanteerde tarieven binnen de kring Portugees.

Sinds eind 2010 is Marijke haar tijd gaan investeren in de oprichting van KTV en het ontwikkelen van trainingen. Dit doet zij in maatschap met Sandra Florindo. Met KTV hoopt zij tolken en vertalers kansen te bieden zich verder te professionaliseren. Het uiteindelijke streven is dat tolken en vertalers een sterke branche krijgen, zoals ook andere respectabele beroepsuitoefenaars dat hebben.

 
 
 

Contacturen:

3

Competentie:

Zakelijk en ondenemerschap

Voorbereiding:

-

Totaal

3

Specialisatiepunten
voor tolken en vertalers
in strafzaken

Nee

 
 
Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.
 

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

of op een nader te bepalen locatie.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Maximaal 10 deelnemers
 • U ontvangt een uitgebreide syllabus en Excell-rekenmodellen
 • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht u het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij u deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.

Afspraken over aanvangstijd en catering worden onderling afgestemd. 

Workshop tariefberekenen
In overleg