55 pe: 'Institutionele kennis, procedures en jargon'

Het werken voor de verplichte afnemers van Rbtv-tolken stelt specifieke eisen aan de taalvaardigheid van de tolk. Om goed te kunnen tolken, is het nodig dat een tolk de achtergrond en kaders de gespreksvoerders begrijpt en ze in de juiste context kan plaatsen. Dit is een webinarserie van 16 lezingen (opnames). De serie maakt deel uit van de Algemene gesprekstolkenopleiding.

U kunt de module starten op elk gewenst moment. Bij aankoop van deze zelfstudiemodule, worden de opnames en documentatie binnen 24 uur aan uw account (Mijn KTV) toegevoegd.

 

Inhoud

16 online lezingen over procedures, protocollen en jargon van instellingen die op regelmatige basis tolken inzetten binnen diverse sectoren:

 1. Politie & Justitie 
 2. Bijzondere opsporingsdiensten
 3. Centrale en decentrale overheden
 4. Rechtspraak
 5. Gezondheidszorg
 6. GGZ & maatschappelijk werk
 7. Jeugdzorg
 8. Onderwijs
 9. Volksverzekeringen
 10. Werknemersverzekeringen
 11. Arbeid
 12. Verbintenissen
 13. Vreemdelingenketen
 14. Mensenhandel en mensensmokkel
 15. Wraking van de tolk*
 16. Tolken in een penitentiaire inrichting*

Bij de eerste 14 lezingen hoort een uitgebreide woordenlijst in de Nederlandse taal.

Totaal te registreren pe-punten

55 (incl. 11,75 pe voor de specialisatie voor tolken/vertalers in strafzaken)