Algemene gesprekstolkenopleiding

Spreekt u vloeiend twee talen? Heeft u passie voor taal, voor vertalen, voor mensen en vervult u graag een dienstbare rol? Dan is de gesprekstolkenopleiding wellicht een mooie uitdaging voor u.

De gesprekstolkenopleiding is een integrale jaaropleiding voor gesprekstolken met veel e-learning, zelfstudie en intensieve praktijkdagen. Iedereen die slaagt voor de entreetoets kan aan de opleiding beginnen, ongeacht wat zijn/haar tweede taal is. 

De opleiding bereidt u voor op de meeste tolkdiensten in het publieke domein. De opleiding richt zich zowel op de inhoud van veelvoorkomende gesprekken als op tolkethiek, - techniek en -houding. 

De algemene gesprekstolkenopleiding bestaat uit drie verschillende lesmodules. Lesmodule 1 volgt u voor 100% online en Lesmodule 2 bestaat uit zelfstudie en een online taalspecifieke feedbacksessie op uw vertalingen. Lesmodule 3 is één en al praktijk: 2 live online hoorcolleges en 9 groepstrainingen. Deze worden allemaal taaloverstijgend gegeven. Echter, indien meerdere deelnemers dezelfde talen spreken, kunnen zij desgewenst ook taalspecifiek oefenen.

U kunt de opleiding afronden met een tolktoets Nederlands < > Nederlands of indien beschikbaar met een integrale tolktoets in een 'schaarse' of 'standaard' taal. Deze toetsen zijn respectievelijk erkend in het kader van art. 3 lid 2 sub c  en art. 3 lid 1 van het Besluit inschrijving Rbtv.

4: Tolktechnieken voor gesprekstolken


Meer informatie: https://www.ktv-toetsing.nl/nl/toetsing/algemene-gesprekstolkenopleiding