Notariële kennis, aktes en jargon

Het werken voor de notarissen stelt specifieke eisen aan de taalvaardigheid van de tolk en vertaler. Om de boodschap goed te kunnen overbrengen, is het nodig dat een tolk/vertaler de inhoud en strekking van de aktes die verleden worden begrijpt en deze in de juiste context kan plaatsen. 

U kunt de module starten op elk gewenst moment. Bij aankoop van deze zelfstudiemodule, worden de opnames en documentatie binnen 24 uur aan uw KTV-account toegevoegd. U heeft 12 maanden de tijd om de module af te ronden.

Programma

Deze zelfstudiemodule bevat 11 online lezingen over procedures en jargon die notarissen gebruiken bij het passeren van verschillende aktes, uitgebreide begrippenlijsten in de Nederlandse taal en achtergrondinformatie. De module is uitermate geschikt voor wie reeds voor het notariaat werkt of wie zich in deze interessante materie wil verdiepen.

Lezingen:

 • Aandelenoverdracht
 • Akte van oprichting en statuten
 • Huwelijkse voorwaarden & partnerschapsvoorwaarden
 • Hypotheek & levering
 • Levenstestament & wilsbekwaamheid
 • Samenlevingscontracten
 • Schenking
 • Stichtingen en verenigingen
 • Testament
 • Verklaring van erfrecht
 • Volmachten

Bij alle lezingen hoort een uitgebreide begrippenlijst in de Nederlandse taal (2535 begrippen).

In de begrippenlijsten komen termen voor die gedurende de lezing voorkomen en die in het leesmateriaal te vinden zijn. De lijsten zijn niet uitputtend; u kunt zelf termen toevoegen indien gewenst. U kunt voor de zelf toegevoegde termen geen extra pe-punten registreren.

Leerdoelen

- De tolk/vertaler begrijpt de inhoud en strekking van de verschillende soorten notariële aktes en kan deze in de juiste context plaatsen.

- De tolk/vertaler heeft zich zo veel mogelijk het jargon en de nuances ervan die notarissen gebruiken, eigen gemaakt.

- De tolk/vertaler heeft inzicht gekregen in de procedures die notarissen gebruiken bij het opmaken en passeren van verschillende aktes.

- Door het bestuderen van de begrippenlijsten heeft de tolk/vertaler inzicht gekregen in de begrippen die veelvuldig in het notariaat gebruikt worden en kan deze ook op een adequate manier toepassen.

- Door het zoeken naar equivalente uitdrukkingen in de doeltaal heeft de tolk/vertaler inzicht gekregen in het jargon in het notariaat zoals gebruikt wordt in de doeltaal. Bovendien heeft de tolk/vertaler hierdoor meer inzicht gekregen in waar de juiste informatie in de doeltaal te vinden is.

Leesopdracht

Ga naar de map Cursussen in uw KTV-account. Hier ziet u diverse pictogrammen staan: Documentatie, Evaluatie en Cursusinformatie. Hier bevindt zich alle nodige informatie voor uw opdrachten en voorbereiding. In de documentatiemap treft u ook het Instructieblad aan. Leest u dit eerst rustig door.

Leesopdracht:

 • U ontvangt bij de 11 lezingen een digitaal portfolio. Dit is achtergrondinformatie die door de docenten relevant geacht wordt bij elk onderwerp. De aangeleverde literatuur wordt aangemerkt als verplicht en bedraagt 435 pagina's (19 pe).

Vertaalopdracht (optioneel)

Bestuderen en vreemdtalige equivalenten zoeken van aangeleverde Nederlandstalige begrippenlijsten. De vertaalopdracht bestaat uit 11 lijsten, in totaal 2535 begrippen. Graag de 11 vertaalde begrippenlijsten in één keer uploaden in uw KTV-account. Losse vertaallijsten worden niet gearchiveerd ten behoeve van pe-registratie. U heeft 12 maanden de tijd om de vertaalde begrippenlijsten in te sturen.

Werkt u met twee vreemde talen en wilt u in beide talen de begrippenlijsten vertalen en inleveren, dan boekt u deze uitbreiding van de module via deze pagina. U ontvangt dan een extra certificaat met 10 pe-punten.

Indien u de vertaalopdracht niet gaat maken, stuurt u dan een bericht naar e-administratie@ktv-kennisnet.nl om dit te melden.

De mogelijkheid bestaat om (tegen betaling) revisie en feedback op de door u vertaalde begrippenlijsten te krijgen. Klik hier voor meer informatie.

Evaluatie

Tip! Bekijk vooraf het evaluatieformulier, zodat u weet wat er verwacht wordt.
Tip! Print de hand-out van de presentatie uit voordat u de opname afspeelt. Zo kunt u gemakkelijk aantekeningen maken en heeft u een referentie om uw evaluatieformulier in te vullen.
Uit uw evaluatieformulier moet blijken:

 • Wat u geleerd heeft;
 • Wat u van de spreker vond;
 • Waar het over ging (in uw eigen worden);
 • Hoe de presentatie was opgebouwd;
 • Een aantal voorbeelden die de spreker noemde ter illustratie;
 • In welke mate de inhoud relevant was voor uw tolk- of vertaalpraktijk.

Aandelenoverdracht

Cok Zijerveld

Akte van oprichting & statuten

Cok Zijerveld

Huwelijkse voorwaarden & partnerschapsvoorwaarden

Marcel Kremer

Hypotheek & levering

Nicolle Sommers

Levenstestament & wilsbekwaamheid

Mariëlle Bende

Samenlevingscontracten

Marcel Kremer

Schenking

Marcel Kremer

Stichtingen en verenigingen

Cok Zijerveld

Testament

Marcel Kremer

Verklaring van erfrecht

Marcel Kremer

Volmachten

Remco van der Kuijp

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
16,50
Voorbereiding
 
Leesopdracht
21,75
Vertaalopdracht
10,00
Totaal
48,25

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

 Let op!

 • Er worden geen deelcertificaten verstrekt voor het bekijken van één of meerdere opnames. U dient alle opnames volledig te beluisteren (KTV-ontvangt hier een automatisch logboek van).
 • U kunt aangeven dat u de lijsten niet gaat vertalen. In dat geval ontvangt u een certificaat met 38,25 pe-punten voor de contacturen en de leesopdrachten.
 • De evaluatie dient dusdanig te geschieden dat uit de inhoud van de evaluatie blijkt dat de deelnemer daadwerkelijk heeft geluisterd, de inhoud heeft begrepen en een mening heeft gevormd.
 • Indien u de begrippenlijsten in twee vreemde talen wilt vertalen, boekt u dit via deze pagina. U ontvangt dan een apart certificaat met 10 extra pe-punten.

Details over de reeks opnames:
Na aankoop van deze module  worden de 14 opnames aan de map 'Opnames' in uw KTV-account toegevoegd. U kunt de opnames gedurende 12 maanden afspelen via een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen). U ziet de spreker en de presentatie in beeld. Deze presentatie bevindt zich in de map 'Cursussen' van uw KTV-account. 
Tip! Print de hand-out van de presentatie uit voordat u de opname afspeelt. Zo kunt u gemakkelijk aantekeningen maken en heeft u een referentie om uw evaluatieformulier in te vullen.

Duur: 16u30m
Beschikbaarheid opnames: 12 maanden na beschikbaarstelling van de opnames


Details 
over de documentatie:
Na aankoop van deze module wordt de documentatie van de lesmodule beschikbaar in de map ‘Cursussen > Documentatie’ in uw KTV-account.  De documentatie bestaat uit 11 lespakketten met daarin de hand-out van de lezing en de bijbehorende literatuur, een Excel-begrippenlijst en een instructieblad. Deze documentatie blijft voor altijd gekoppeld aan uw account.

Inleveren vertaalde lijsten: 12 maanden na beschikbaarstelling opnames


Certificaat van deelname:
U ontvangt een certificaat van deelname per e-mail na het bekijken van de laatste opname, het inleveren van de vertaalopdracht (facultatief) en het invullen van het evaluatieformulier. 

Let op! Er worden geen deelcertificaten verstrekt voor het bekijken van één of meerdere opnames. U dient alle opnames volledig te beluisteren (KTV-ontvangt hier een automatisch logboek van). U kunt wel aangeven dat u de lijsten niet gaat vertalen. In dat geval ontvangt u een certificaat met 38,25 pe-punten voor de contacturen en de leesopdrachten.


Het evaluatieformulier
In de map ‘Cursussen’ van uw KTV-account treft u ook het evaluatieformulier aan. Het is aanbevolen om na ieder webinar een stukje van uw formulier in te vullen. U weet dan nog waar het webinar over ging, wat u ervan vond en wat u is opgevallen. Het is belangrijk dat KTV aan de beschrijvingen en formuleringen op uit uw evaluatieformulier kan zien dat u daadwerkelijk de inhoud van de lezingen heeft beluisterd en begrepen. U kunt het formulier tussentijds opslaan en bij de afronding van de module definitief opsturen.

 

 

Wat heeft u van het webinar meegekregen dat u in uw beroepsbeoefening kunt gebruiken en waarom?

"Betekenis van vakjargon en de nuances ervan: het komt vaak voor dat men ongeveer weet wat bepaalde termen inhouden; tijdens het webinar worden deze vaktermen en het gebruik ervan gedetailleerd uitgelegd en middels concrete voorbeelden ter verduidelijking geïllustreerd. Na het volgen van deze cursus hoef ik de notaris niet meer te vragen om bepaalde termen eerst uit te leggen alvorens te kunnen vertalen. Ik weet nu bijvoorbeeld wat het verschil is tussen erfenis en levenstestament, tussen onder bewind stellen en onder curatele stellen, tussen legataris en erfgenaam.

Notariële akten zijn voor mij nu veel toegankelijker geworden dan voorheen. Termen kunnen niet sec worden vertaald, heel vaak is een korte omschrijving nodig. Ik moet goed opletten dat sommige termen anders kunnen betekenen dan dat ze op het eerste gezicht lijken. Voorbeeld 1: Bij tweetrapsschenking komt eerst de ene persoon aan bod en na diens overlijden krijgt de volgende door de schenker aangewezen persoon wat er nog over is van de schenking. De term “tweetrap” heeft dus niks te maken met “door twee fasen heen”. Voorbeeld 2:”de bezwaarde” lijkt de betekenis te hebben van iemand op wie de lasten komen, terwijl bezwaarde het tegenovergestelde betekent, namelijk de persoon die als eerste aan bod komt bij een schenking. Voorbeeld 3: Hypotheekgever lijkt de betekenis te hebben van geldgever, maar het is het tegenovergestelde, namelijk geldnemer (schuldenaar, eigenaar van de woning).

De sprekers van deze cursus zijn zeer ervaren professionals die de materie goed kennen en hun uitleg met levende voorbeelden uit de praktijk illustreren, waardoor de stof gemakkelijker kan worden opgenomen."

--

"De sprekers hebben de module met aandacht opgebouwd, rekening houdend met met het niveau van een tolk/vertaler, hebben alles heel duidelijk uitgelegd, goed gedoseerd dus niet teveel informatie zodat de luisteraar niet geblokkeerd raakt. Integendeel, de luisteraar blijft aandachtig luisteren, kortom het is te behappen. Het is duidelijk dat de sprekers een diepgaande kennis hebben van de materie, maar toch niet in de bekende valkuil vallen om onnodig verzwarende en verwarrende informatie te willen overbrengen."

--

"Ik heb de hele cursus heel aandachtig bestudeerd. Ik vond de webinars zeer goed. Elke spreker had een andere benadering, maar ieder had aandacht voor de werksituatie van de vertaler. De verschillen in stijl en aanpak gaven een eigen karakter aan elke presentatie. Het leesmateriaal was goed en relevant voor de vertaalpraktijk. De lijsten waren zeer tijdrovend - met name voor de onderwerpen die nog niet of anders geregeld zijn in - in mijn geval - Franssprekende landen; maar heel fijn om te vertalen. Qua niveau vond ik het geheel uitdagend en zeer verrijkend. Kortom: Ik ben zeer dankbaar en enthousiast."

 

"Inhoudelijk vind ik deze module zeer verrijkend voor mijn werk als vertaalster. Zeker omdat de meeste opdrachten die ik aanneem, juridische documenten betreft. Wel had ik bij verschillende cursussen over 'civiel recht' al meer kennis van en inzicht in deze materie gekregen over verschillende onderwerpen van dit webinar. Maar nu is, dankzij de lezingen van deze deskundige juristen, mijn kennis stelselmatig vergroot en ook mijn inzicht is beslist verdiept. Tijdens het bestuderen van dit hele webinar heb ik een aantal van de door mij vertaalde documenten nagelezen. Eigenlijk toen pas heb ik begrepen waarom er een zinswending vermeld dient te staan als: ‘’dat ik mij zoveel mogelijk heb overtuigd van het volgende’’. Het was ook aangenaam te mogen luisteren naar verschillende sprekers, die ieder hun eigen stijl hadden. Met name de voordracht van de heer Mr. dr. M.R. Kremer was erg onderhoudend en informatief tegelijk. En ook de presentaties van de andere sprekers waren stuk voor stuk boeiend en uitstekend opgebouwd. Al met al heb ik ruim een half jaar de hele serie met aandacht beluisterd en bestudeerd. Het enige jammere is dat ik dit webinar niet tien jaar geleden, bij mijn start als beëdigd vertaalster, heb kunnen volgen. Het is een echte aanrader."

Direct beschikbaar
 • PE 48.25
 • 625,- (excl. BTW)
 • Online