Strafrecht

Deze zelfstudiemodule strafrecht is bedoeld voor tolken en vertalers die kennis van het straf(proces)recht willen vergaren of opfrissen. Door middel van deze zelfstudiemodule van 14 opgenomen lezingen krijgt de deelnemer een goed inzicht in alle aspecten van het strafrecht. 

U kunt de module starten op elk gewenst moment. Bij aankoop van deze zelfstudiemodule, worden de opnames en documentatie onmiddellijk aan uw KTV-account toegevoegd. U heeft 6 maanden de tijd om de opnames te bekijken en 8 maanden om - indien u dat wilt - de vertaling van de begrippenlijsten in te leveren.

 

Contacturen

22

Competentie

- linguïstische en tekstuele competentie 
- tolk- en vertaalvaardigheid

Voorbereiding

- 18 (verplichte leesopdrachten)
- 8 (volledig ingeleverde vertaalopdracht)

Totaal te registreren pe-punten*

- 40 (zonder vertaalopdracht
- 48 (met vertaalopdracht)

 Specialisatiepunten

Ja, voor tolken en vertalers in strafzaken