Strafrechtelijke kennis, procedures en jargon

Deze zelfstudiemodule strafrecht is bedoeld voor tolken en vertalers die kennis van het straf(proces)recht willen vergaren of opfrissen. Door middel van deze zelfstudiemodule van 14 opgenomen lezingen krijgt de deelnemer een goed inzicht in alle aspecten van het strafrecht. 

U kunt de module starten op elk gewenst moment. Bij aankoop van deze zelfstudiemodule, worden de opnames en documentatie onmiddellijk aan uw KTV-account toegevoegd. U heeft 12 maanden de tijd om de opnames te bekijken en - indien u dat wilt - de vertaling van de begrippenlijsten in te leveren.

Programma

Deze zelfstudiemodule geeft u een geweldige inkijk in het strafrecht. Zowel de inleidende beginselen als verdiepingen van het strafrecht komen aan bod. Hierbij valt te denken aan de veel voorkomende delicten, zoals vernieling en mishandeling, maar ook het jeugdstrafrecht en adolescentenstrafrecht wordt toegelicht. Hoe zit het precies met DNA in het strafrecht? Ook de strafuitsluitingsgronden, zoals noodweer worden uitgebreid toegelicht. Wanneer heb je voldoende bewijs? Wanneer mogen dwangmiddelen, zoals voorlopige hechtenis worden toegepast? En hoe gaat het nu precies op een strafrechtzitting. Wat zijn de spelregels? Wat zijn de rechten van slachtoffers?

Dat alles en nog veel meer wordt uitgelegd door Erica uit de Bulten en Jeannette de Vries en dat doen zij zo enthousiast, dat het een plezier is om deze module te volgen met als gevolg dat u daarna een ruim inzicht hebt in de wereld van het strafrecht! Bent u al tolk of vertaler in strafzaken? Dan is dit een uitgelezen kans om in één keer 48 specialisatiepunten in het strafrecht te vergaren.

Inhoud

14 online lezingen over strafrecht:

1. Inleiding strafrecht
2. Veel voorkomende delicten
3. Vrijheidsbenemende dwangmiddelen
4. Delict en daderschap
5. Dwangmiddelen voorwerpen, plaatsen, persoonlijke integriteit
6. Bewijsrecht in strafzaken
7. Afdoeningsmodaliteiten
8. Strafuitsluitingsgronden
9. De rol van het slachtoffer in het strafrecht
10. Jeugdstrafrecht
11. Opiumwet en Wet Wapens en Munitie
12. DNA in strafzaken
13. Overtredingen in het strafrecht en overtredingen, misdrijven en gedragingen in de Wegenverkeerswet
14. Procedure tijdens strafrechtzitting

Bij de lezingen hoort een uitgebreide begrippenlijst in de Nederlandse taal. U kunt deze lijsten vertalen naar uw werktaal en bij KTV inleveren (zie voorbereiding). De lijsten bestaan uit begrippen die in de lezingen voorkomen. De lijsten zijn uiteraard niet uitputtend; indien gewenst kunt u zelf termen toevoegen. U kunt voor de zelf toegevoegde en vertaalde termen geen extra pe-punten registreren. 

Leerdoelen

- De tolk/vertaler heeft inzicht gekregen in alle aspecten van het strafrecht, zowel in inleidende beginselen als in verdiepingen van het strafrecht.

- De tolk/vertaler heeft inzicht gekregen in strafrechtelijke procedures en het jargon dat in het strafrecht gangbaar is.

- Door het bestuderen van de begrippenlijsten krijgt de tolk/vertaler inzicht in de begrippen die veelvuldig in het strafrecht gebruikt worden en kan deze ook op een adequate manier toepassen.

- Door het zoeken naar equivalente uitdrukkingen in de doeltaal krijgt de tolk/vertaler inzicht in het jargon dat gangbaar is in het strafrecht zoals gebruikt wordt in de doeltaal. Bovendien krijgt de tolk/vertaler hierdoor meer inzicht in en kennis van de bronnen waar de juiste informatie in de doeltaal te vinden is.

Leesopdracht

Ga naar de map Cursussen in uw KTV-account. Hier ziet u diverse pictogrammen staan: Documentatie, Evaluatie en Cursusinformatie. Hier bevindt zich alle nodige informatie voor uw opdrachten en voorbereiding. In de documentatiemap treft u ook het Instructieblad aan. Leest u dit eerst rustig door.

Leesopdracht:

 • U ontvangt bij de 14 lezingen een digitaal portfolio. Dit is achtergrondinformatie die door de docenten relevant geacht wordt bij elk onderwerp. De aangeleverde literatuur wordt aangemerkt als verplicht (18 pe).

Vertaalopdracht (optioneel)

Bestuderen en vreemdtalige equivalenten zoeken van aangeleverde Nederlandstalige begrippenlijsten. De vertaalopdracht bestaat uit 14 lijsten (8 pe-punten). Graag de 14 vertaalde begrippenlijsten in één keer opsturen naar e-administratie@ktv-kennisnet.nl. Losse vertaallijsten worden niet gearchiveerd ten behoeve van pe-registratie. U heeft 12 maanden de tijd om de vertaalde begrippenlijsten in te sturen. Indien u de vertaalopdracht niet gaat maken, stuurt u dan een bericht naar e-administratie@ktv-kennisnet.nl om dit te melden. De mogelijkheid bestaat om (tegen betaling) revisie en feedback op de door u vertaalde begrippenlijsten te krijgen. Klik hier voor meer informatie.

Evaluatie

Tip! Bekijk vooraf het evaluatieformulier, zodat u weet wat er verwacht wordt.
Tip! Print de hand-out van de presentatie uit voordat u de opname afspeelt. Zo kunt u gemakkelijk aantekeningen maken en heeft u een referentie om uw evaluatieformulier in te vullen.
Uit uw evaluatieformulier moet blijken:

 • Wat u geleerd heeft;
 • Wat u van de spreker vond;
 • Waar het over ging (in uw eigen worden);
 • Hoe de presentatie was opgebouwd;
 • Een aantal voorbeelden die de spreker noemde ter illustratie;
 • In welke mate de inhoud relevant was voor uw tolk- of vertaalpraktijk.

Jeannette de Vries en Erica uit de Bulten zijn beiden 15 jaar werkzaam geweest als parketsecretaris bij het arrondissementsparket Oost-Nederland. In die functie hebben zij strafzaken van verschillende soorten misdrijven behandeld waarin zij zelfstandig afdoeningsbeslissingen namen. Ook hebben zij beiden als kwaliteitsfunctionaris 5 jaar bij de Nationale Politie gewerkt. Erica is nu adviseur Beleid en Strategie bij het Openbaar Ministerie Oost-Nederland en Jeannette werkt als juridisch docent bij de politieacademie Apeldoorn. Door deze werkervaringen kunnen zij veel voorbeelden geven uit de praktijk van zowel Openbaar Ministerie als politie en dat hebben zij ook in de presentaties verwerkt.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie
Contacturen
22,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
18,00
Vertaalopdracht
8,00
Totaal
48,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolk/vertaler in strafzaken
48,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Let op!

 • Er worden geen deelcertificaten verstrekt voor het bekijken van één of meerdere opnames. U dient alle opnames volledig te beluisteren (KTV-ontvangt hier een automatisch logboek van).
 • U kunt aangeven dat u de lijsten niet gaat vertalen. In dat geval ontvangt u een certificaat met 40 pe-punten voor de contacturen en de leesopdrachten.
 • De evaluatie dient dusdanig te geschieden dat uit de inhoud van de evaluatie blijkt dat de deelnemer daadwerkelijk heeft geluisterd, de inhoud heeft begrepen en een mening heeft heeft gevormd.
 • Indien u de begrippenlijsten in twee talen vertaalt, meld dit dan aan e-learning@ktv-kennisnet.nl zodat de punten (8 extra punten) op het certificaat van deelname handmatig aangepast kunnen worden.

Details over de reeks opnames:
Na aankoop van deze module  worden de 14 opnames aan de map 'Opnames' in uw KTV-account toegevoegd. U kunt de opnames gedurende 12 maanden afspelen via een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen). U ziet de spreker en de presentatie in beeld. Deze presentatie bevindt zich in de map 'Cursussen' van uw KTV-account. 
Tip! Print de hand-out van de presentatie uit voordat u de opname afspeelt. Zo kunt u gemakkelijk aantekeningen maken en heeft u een referentie om uw evaluatieformulier in te vullen.

Duur: 22 uur
Beschikbaarheid opnames: 12 maanden na beschikbaarstelling van de opnames


Details
over de documentatie:
Na aankoop van deze module wordt de documentatie van de lesmodule beschikbaar in de map ‘Cursussen > Documentatie’ in uw KTV-account.  De documentatie bestaat uit 14 lespakketten met daarin de hand-out van de lezing en de bijbehorende literatuur, een Excel-begrippenlijst en een instructieblad. Deze documentatie blijft voor altijd gekoppeld aan uw account.

Inleveren vertaalde lijsten: 12 maanden na beschikbaarstelling opnames


Certificaat van deelname:
U ontvangt een certificaat van deelname per e-mail na het bekijken van de laatste opname, het inleveren van de vertaalopdracht (facultatief) en het invullen van het evaluatieformulier. 


Het evaluatieformulier
In de map ‘Cursussen’ van uw KTV-account treft u ook het evaluatieformulier aan. Het is aanbevolen om na ieder webinar een stukje van uw formulier in te vullen. U weet dan nog waar het webinar over ging, wat u ervan vond en wat u is opgevallen. Het is belangrijk dat KTV aan de beschrijvingen en formuleringen op uit uw evaluatieformulier kan zien dat u daadwerkelijk de inhoud van de lezingen heeft beluisterd en begrepen. U kunt het formulier tussentijds opslaan en bij de afronding van de module definitief opsturen.

 

Strafrecht
Direct beschikbaar
 • PE 48
 • 682,50 (excl. BTW)
 • Online

Opties bij deze cursus

 • Ik werk met twee vreemde talen en wil twee keer de terminologielijsten vertalen en inleveren:: + € 100,00

  U levert de begrippenlijsten in twee verschillende talencombinaties in en kunt dan 8 pe extra ontvangen.