Ggz-specialisatie voor tolken

In de ggz is taal buitengewoon belangrijk en voor tolken is het een groot werkveld. De gesprekken zijn vaak lastig en zwaar. Er wordt over moeilijke en schaamtevolle gebeurtenissen gesproken, patiënten zijn soms in de war en slecht te begrijpen. Ook zeggen hulpverleners soms ‘vreemde’ dingen. Deze cursus geeft een antwoord op vragen als  ‘waarom doen hulpverleners wat ze doen? Hoe moet mijn houding zijn als de patiënt vreselijk verdrietig is? Hoe tolk of beschrijf ik het taalgebruik van een ernstig verwarde patiënt?’

Deze zeer complete specialisatie bereidt u voor op alle tolkgesprekken binnen de ggz. 

De zes webinars reiken de theorie aan over psychiatrische ziektebeelden en het gedrag dat u van patiënten mogelijk kunt verwachten tijdens een tolkgesprek.

Tijdens de vier trainingen wordt dieper ingegaan op uw rol als tolk binnen de therapeutische en diagnostische gespreksvoering.

De cursus kan in alleen in zijn geheel geboekt worden óf indien u in het bijzonder geïnteresseerd bent in de theoretische kaders, dan kunt u er voor kiezen om de webinarserie te volgen en niet aan de cursusdagen deel te nemen. 

Meer informatie leest u op deze webpagina.