Tolk- en vertaaltoetsen

KTV organiseert verschillende soorten toetsen: integrale tolktoetsen en vertaaltoetsen die leiden tot inschrijving in het Rbtv en CNaVT-examens op C1-niveau.

Integrale tolktoets - schaarse talen en standaardtalen

Tolken die slagen voor deze integrale tolktoets voldoen in één keer aan alle voorwaarden en kunnen direct ingeschreven worden in het Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers. 

Meer informatie, schaarse talen 

Meer informatie, standaardtalen

 

Vertaaltoetsen

Vertalers die slagen voor deze vertaaltoets voldoen in één keer aan alle voorwaarden en kunnen direct ingeschreven worden in het Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers. 

Meer informatie

 

CNaVT-examen C1

Het CNaVT ontwikkelt jaarlijks examens voor mensen die hun taalbeheersingsniveau van het Nederlands willen aantonen. De CNaVT-examens kennen verschillende niveaus, domeinen (maatschappelijk, educatief of professioneel) en doelstellingen. KTV neemt enkel het examen Educatief Professioneel (EDUP) - C1 af.

Meer informatie