Agenda

Zoeken
Doelgroep
Lestype
Competenties
Onderwerpen
Lesduur
Sorteren op:

Workshop doelstellend tariefberekenen

Je kunt een advocaat inhuren voor 150 of voor 300 euro per uur. Op basis van welke criteria bepaalt een advocaat zijn tarief? Veel facetten spelen een rol: bedrijfsvoeringskosten, investering in opleiding, goede naam, geleverde kwaliteit, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid, sociale of commerciële instelling, etc. Tolken en vertalers vinden het vaak lastig om de waarde van hun dienst in te schatten of te berekenen. Wat is uw verhaal?

vr
06
sep
2019

Geheugentraining

Als tolk heb je je geheugen iedere dag nodig. In deze training leer je meer over de werking van je brein, over hoe je effectiever leert en beter onthoudt. Zo kun jij je werk makkelijker en beter uitvoeren.  Hiervoor krijg je tijdens de training technieken aangereikt die verder gaan dan de ‘plaats in de ruimte’-techniek die je tijdens je opleiding hebt gehad.

 • PE 7.75
 • 09:30
 • 230,- (excl. BTW)
 • Nijkerk
VOL

Komt een gebarentolk bij de dokter: buikklachten, suikerziekte en levensstijl

Tolken voor huisartsen vergt verschillende vaardigheden en kennis van de gebarentolk. Een huisarts vraagt niet voor niets of een pijn drukkend, brandend, zeurderig of snijdend is. Of dat de ontlasting slijmerig, bloederig, gelig of groenig is. Het antwoord is bepalend voor de volgende vraag en uiteindelijk ook voor de diagnose of beslissing om al dan niet door te verwijzen naar bijvoorbeeld een maag-darmarts, endocrinoloog of diëtist. Een goede vertolking is daarom van cruciaal en soms zelfs van fataal belang. In het webinar en trainingsdag wordt ingegaan op de veelvoorkomende pathologische aandoeningen waarover de tolk behoort te weten.

Volgeboekt
 • PE 10.5
 • 20:00
 • 280,- (excl. BTW)
 • Online & Nijkerk
do
12
sep
2019

Driedaagse tolkvaardighedentraining

De tolkvaardighedentraining is een cursus voor tolken en tolktoetskandidaten die hun tolkvaardigheden willen ontwikkelen of verbeteren. De cursus omvat een introductie van tolktechnieken en vaardigheden die relevant zijn voor gesprekstolken en (lang) consecutief tolken, en begeleidt u bij het trainen en ontwikkelen van met name notatietechnieken. Een andere vaardigheid die aan bod komt, is 'vertalen van het blad' (ook wel à vue tolken genoemd). Naast algemene vaardigheden en specifieke technieken, is er ook aandacht voor algemene tolkstrategieën. Deze driedaagse training is extra ingepland teneinde toetskandidaten voor te bereiden op het consecutief tolken en van het blad tolken tijdens de integrale tolktoetsen.

 • PE 22
 • 09:30
 • 625,- (excl. BTW)
 • Nijkerk
di
17
sep
2019

Gehoorverlies en dan..?

Je gehoor valt weg. Je zit als het ware onder een glazen stolp. Een barrière tussen jou en de rest van de wereld. Hoe voelt dat? Waar loop je tegenaan? Wat kun je doen? Wie kan je helpen? Hoe hou je contact? Hoe kun je hiermee verder leven?

Tegen deze vragen loop je aan als je gehoor verliest; plotseling, gaandeweg of grotendeels. Deze training biedt gelegenheid om je hierin te verdiepen en in contact te treden met ervaringsdeskundigen.

 • PE 6
 • 09:30
 • 240,- (excl. BTW)
 • Nijkerk
vr
20
sep
2019

Tolken in het vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht is een complex rechtsgebied. Op het eerste gezicht lijkt het makkelijk en overzichtelijk en kan iedereen wel meepraten maar er ligt vaak ingewikkelde juridische regelgeving aan ten grondslag. Een verkeerde interpretatie van wat iemand zegt kan verstrekkende gevolgen hebben voor de vreemdeling. Zijn asielrelaas kan er zomaar ongeloofwaardig door lijken.

 • PE 8
 • 09:30
 • 195,- (excl. BTW)
 • Nijkerk
VOL

Opmaak van beëdigde vertalingen

De richtlijnen voor beëdigde vertalingen streven naar unificatie, evenals het bieden van aanwijzingen ten behoeve van de bescherming tegen fraude. Aan de hand van de richtlijnen is deze training samengesteld: u krijgt alle mogelijke opmaakvaardigheden aangereikt en leert hoe u een beëdigde vertaling aflevert die uw titel 'beëdigd vertaler' waardig is.

Volgeboekt
 • PE 6
 • 09:30
 • 185,- (excl. BTW)
 • Nijkerk
wo
25
sep
2019

Telefonisch tolken: wat maakt het lastig?

Telefonisch tolken is een zware functie waarin taal, assertiviteit, integriteit en concentratie een belangrijke rol spelen. Tijdens deze training worden de lastige aspecten van deze tolktechniek besproken en vooral heel veel geoefend. Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw telefonische tolkdiensten voor u en uw klant zo prettig mogelijk verlopen?

 • PE 6.5
 • 09:30
 • 195,- (excl. BTW)
 • Nijkerk
VOL

Spreekwoorden: dé uitdaging voor gebarentolken

Een spreekwoord kennen, wil niet zeggen dat u dit altijd juist interpreteert, dat u de oorsprong van de betekenis kan doorgronden en de essentie in een fractie van een seconde in uw hoofd kan verwoorden in gewone taal en vervolgens kan tolken in gebaren. In deze training leert u hoe u spreekwoorden en gezegden goed in gebaren tolkt.

Volgeboekt
 • PE 6
 • 09:30
 • 225,- (excl. BTW)
 • Nijkerk
za
28
sep
2019

Professionele opmaak in Word

Tijdens deze studiedag gaat u aan de slag met de meest praktische en essentieel programma-onderdeel binnen Office: Word. Leer in één dag werken met uitlijning, kolommen en tabellen, alinea's opmaken, efficiënt lay-outen in Word en nog veel meer. Versies v.a. Office 2013.

 • PE 6
 • 09:30
 • 175,- (excl. BTW)
 • Nijkerk
za
28
sep
2019

Centrale en decentrale overheden | Rechtspraak: terminologieworkshop Tigrinya

Tolken Tigrinya worden bij heel veel verschillende publieke instellingen en organisaties ingezet. Dit vergt enerzijds brede kennis op het gebied van institutionele kennis, procedures en jargon, en anderzijds een grote woordenschat in het Nederlands én het Tigrinya. Ter voorbereiding op deze workshop luisteren de deelnemers naar twee online lezingen en vertalen zij - voor zover als mogelijk - twee woordenlijsten. Tijdens de workshop worden de moeilijkste begrippen onder van begeleiding van Habtom Yohannes besproken. Samen onderzoeken de deelnemers wat passende vertalingen zijn. Deze workshop focust op het jargon dat gebruikt wordt bij centrale en decentrale overheden en binnen de rechtspraak.

 • PE 14
 • 09:30
 • 240,- (excl. BTW)
 • Online en in Nijkerk