Generatieve AI: een kennismaking

Voor taalprofessionals en vertalers is AI-geletterdheid onmisbaar geworden. Dit webinar is ontworpen met als doel deze groep professionals in staat te stellen op een kritische en geïnformeerde manier gebruik te maken van generatieve AI bij het lezen, creëren en aanpassen van informatie voor professionele doeleinden.

Het webinar vangt aan met een verkenning van de ontstaansgeschiedenis van generatieve AI. Deelnemers leren over het lange traject dat deze taaltechnologie heeft afgelegd. Vervolgens wordt er ingegaan op de vormgeving van de jongste generatie AI-tools en de wijze waarop deze tools onze kennis over taal tart.

Na deze inleiding worden deelnemers voorzichtig bekend gemaakt met enkele praktische aspecten van generatieve AI. Ze leren hoe deze modellen functioneren en hoe ze ze kunnen inzetten om vertaalrelevante taken ten uitvoer te brengen. Een cruciaal onderdeel van de training is het ontwikkelen van een kritische benadering bij het interpreteren en beoordelen van de output van generatieve AI. Het doel is niet alleen om te begrijpen hoe deze technologie op verantwoorde wijze kan worden gebruikt, maar ook hoe de tools zo effectief mogelijk worden gebruikt.

Dit webinar rust deelnemers uit met diepgaande kennis over generatieve AI, inclusief de technologische achtergrond, toepassingen en best practices. Dit gaat hand in hand met het ontwikkelen van praktische vaardigheden om generatieve AI op een strategische en doordachte manier te integreren in dagelijkse professionele activiteiten. Vooral van belang is de ontwikkeling van een kritische mindset.

Tijdens dit webinar wordt gebruikgemaakt van diverse werkvormen om een effectieve leerervaring te bieden. Een lezing wordt afgewisseld met praktische oefeningen die voor verdieping zorgen. Daarnaast worden er een paar cases besproken om de onderlinge discussie op gang te brengen.

Al met al wordt met dit webinar niet alleen een verbreding van kennis, maar ook een diepgaande ontwikkeling van vaardigheden en een kritische benadering beoogd.

NB: Dit webinar is onderdeel van een tweedelige serie over AI, via deze link vind je de informatie over deze serie. Je bent goedkoper uit als je deze twee webinars als serie boekt.

Liever een dagtraining volgen? Volg dan AI en vertalen: een praktische benadering

Leerdoelen

De vertaler kan na afloop van dit webinar:

  • Verklaren hoe Generatieve AI is kunnen ontstaan.
  • Verklaren hoe Generatieve AI werkt.
  • Kritisch en verantwoord omgaan met Generatieve AI en met synthetische output.
  • Synthetische output herkennen.
  • Met Generatieve AI doelgericht output genereren.
  • Met Generatieve AI doelgericht output aanpassen.

Relevantie

Met een gepaste dosis AI-geletterdheid wordt een vertaler weerbaarder op de vertaalmarkt. Vertalers kunnen Generatieve AI op verantwoorde wijze integreren in hun professionele leven, maar ze kunnen zich ook leren onderscheiden van Generatieve AI.

Voertaal

Nederlands

Instapniveau

Beginners

Gys-Walt van Egdom is doctor in de Taal- en Letterkunde en is MA Vertalen. Hij is als docent-onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij verricht onderzoek naar vertaalkwaliteit, vertaalethiek, vertaalprocessen, mens-computerinteractie, creativiteit en professionaliteit in vertaling.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Zoekstrategieën en onderzoekscompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je dit kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom. 

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je
1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  

NB: Tijdens dit webinar wordt met geluidsbestanden gewerkt. Dat werkt het best wanneer je een (goede) koptelefoon draagt. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

'Gys-Walt is een ervaren en enthousiaste spreker die zijn kennis goed weet over te brengen. Gys-Walt heeft veel kennis over het onderwerp. De webinar biedt een goede basis over het onderwerp.'

'Gys-Walt heeft veel kennis van de materie. Onderhoudend en informatief. Er zit zo veel informatie in de presentatie dat ik niet allemaal kan bijhouden. Maar dat was ook niet mijn doel - ik wilde vooral weten of we MT en Generatieve AI op een goed manier inzetten op dit moment.'

'Voor mij was dit onderwerp nieuw, maar de leraar was een professioneel, hij legt uit heel heel rustig en goed, de inhoud en het niveau is hoog.'

Datum: 13 nov. 2024
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 75,- (excl. BTW)
  • online