AI in twee delen: een kennismaking en het gebruik in de vertaalpraktijk

Voor taalprofessionals en vertalers is AI-geletterdheid onmisbaar geworden.
Deze tweedelige webinarserie is bedoeld om deze groep professionals in staat te stellen op een kritische en geïnformeerde manier gebruik te maken van generatieve AI bij het lezen, creëren en aanpassen van informatie voor professionele doeleinden. Daarnaast is het bedoeld voor de vertaler in de praktijk: wat betekent AI voor jou als vertaler in de praktijk?

Webinar 1: Generatieve AI: een kennismaking

Dit webinar rust deelnemers uit met diepgaande kennis over generatieve AI, inclusief de technologische achtergrond, toepassingen en best practices. Dit gaat hand in hand met het ontwikkelen van praktische vaardigheden om generatieve AI op een strategische en doordachte manier te integreren in dagelijkse professionele activiteiten. Vooral van belang is de ontwikkeling van een kritische mindset.

Tijdens dit webinar wordt gebruikgemaakt van diverse werkvormen om een effectieve leerervaring te bieden. Een lezing wordt afgewisseld met praktische oefeningen die voor verdieping zorgen. Daarnaast worden er een paar cases besproken om de onderlinge discussie op gang te brengen.

Al met al wordt met dit webinar niet alleen een verbreding van kennis, maar ook een diepgaande ontwikkeling van vaardigheden en een kritische benadering beoogd. Klik op deze link voor meer informatie over dit webinar.

Webinar 2: AI en de vertaalpraktijk

Technologie en vertalen gaan al decennia samen. Sinds we van de typemachine zijn overgestapt op de computer met een geheugen maken we gebruik van slimme technieken om sneller, efficiënter en consistenter te vertalen. We bekijken een aantal voorbeelden door de jaren heen (variërend van macro's en autotekst in Word tot rule-based, statistical en neural machine translation in diverse vertaalprogramma's), om uiteindelijk aan te komen in het nu, met generative AI en de large language models.

We gaan kort in op wat een LLM is en hoe zo’n model wordt getraind en output wordt gegenereerd. Daarna kijken we naar voorbeelden uit de praktijk: welke tools zijn er momenteel beschikbaar waar vertalers iets aan hebben en hoe passen die in onze workflow? We kijken naar de toepassing van AI in verschillende stadia van het vertaalproces.

Uiteindelijk proberen we ook nog antwoord te geven op dé vraag van dit moment: gaat AI de vertaler vervangen? Klik op deze link voor meer informatie over dit webinar.

Leerdoelen

De vertaler kan na afloop van deze webinarserie:

 • Verklaren hoe Generatieve AI is kunnen ontstaan.
 • Verklaren hoe Generatieve AI werkt.
 • Kritisch en verantwoord omgaan met Generatieve AI en met synthetische output.
 • Synthetische output herkennen.
 • Met Generatieve AI doelgericht output genereren.
 • Met Generatieve AI doelgericht output aanpassen.
 • De ontwikkeling van AI als tool voor vertalers beschrijven, voorbeelden van toepassingen geven, en voor zichzelf de afweging maken om wel of niet gebruik te maken van AI en onder welke voorwaarden.

Relevantie

Met een gepaste dosis AI-geletterdheid wordt een vertaler weerbaarder op de vertaalmarkt. Vertalers kunnen Generatieve AI op verantwoorde wijze integreren in hun professionele leven, maar ze kunnen zich ook leren onderscheiden van Generatieve AI.

AI is een feit en als tolk/vertaler moeten we hier een antwoord op zien te vinden. In hoeverre kunnen en willen we meegaan in de ontwikkeling? En hoe passen we deze technologie op een slimme en ethische manier toe?

Voertaal

Nederlands

Instapniveau

Beginners. Voor het tweede webinar is enige kennis van vertaalprogramma's gewenst, maar niet vereist.

Webinar 1: Gys-Walt van Egdom is doctor in de Taal- en Letterkunde en is MA Vertalen. Hij is als docent-onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij verricht onderzoek naar vertaalkwaliteit, vertaalethiek, vertaalprocessen, mens-computerinteractie, creativiteit en professionaliteit in vertaling.

Webinar 2: Ammerins Moss-de Boer (1974) is tolk/vertaler Engels en Frysk. Ze studeerde Engelse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarbij ze het derde jaar als Harting Scholar in Dublin zat, waar ze aan Trinity College Dublin studeerde en Nederlande les gaf. Na haar afstuderen deed ze nog een Master Ierse literatuuur aan Queen's University Belfast. 

Na een paar jaar in de uitgeverij te hebben gewerkt als bureauredacteur, besloot ze in 2000 voor zichzelf te beginnen als vertaler. Ze kwam erachter dat haar hart ligt bij lekker ingewikkelde teksten, dus bijt ze zich graag vast in juridische en medische stukken. De afgelopen jaren is ook de liefde voor het Frysk weer hevig opgelaaid. Zo heeft ze het afgelopen jaar 'Animal Farm' en '1984' vanuit het Engels naar het Frysk vertaald. Ook theater is een grote passie, en ze is druk bezig met het zelf schrijven van een toneelstuk. In het Frysk natuurlijk!

Technologie heeft voor haar ook altijd al een rol gespeeld bij het vertalen. Net als veel vertalers begon ze met het zelf schrijven van macro's in Word, zette al vroeg de eerste stapjes met CAT-tools als Déjà Vu, WordFast en MemoQ, om uiteindelijik vaste gebruiker te worden van Trados. Vanwege de gevoelige aard van de teksten waar ze mee werkt, heeft ze zich de afgelopen tijd verdiept in AI en de mogelijkheden en onmogelijkheden ervan.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Zoekstrategieën en onderzoekscompetentie
Contacturen
4,00
Voorbereiding
 
Totaal
4,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Webinar 1: Generatieve AI: een kennismaking 13 nov. 2024 20:00u. - 22:00u.
Webinar 2: AI en de vertaalpraktijk 11 dec. 2024 20:00u. - 22:00u.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het eerste webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor de webinars zodat je deze kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom. 

Opname
Je ontvangt de opname van de webinars uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je
1) beide livewebinars volledig volgt of binnen 7 dagen de opname ervan volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

NB: Je vult het evaluatieformulier na afloop van het eerste webinar is en slaat het tussentijds op. Pas na afloop van het tweede webinar stuur je het formulier definitief in.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  

NB: Tijdens dit webinar wordt met geluidsbestanden gewerkt. Dat werkt het best wanneer je een (goede) koptelefoon draagt. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Over het webinar over Generatieve AI zeiden deelnemers het volgende:

'Gys-Walt is een ervaren en enthousiaste spreker die zijn kennis goed weet over te brengen. Gys-Walt heeft veel kennis over het onderwerp. De webinar biedt een goede basis over het onderwerp.'

'Gys-Walt heeft veel kennis van de materie. Onderhoudend en informatief. Er zit zo veel informatie in de presentatie dat ik niet allemaal kan bijhouden. Maar dat was ook niet mijn doel - ik wilde vooral weten of we MT en Generatieve AI op een goed manier inzetten op dit moment.'

'Voor mij was dit onderwerp nieuw, maar de leraar was een professioneel, hij legt uit heel heel rustig en goed, de inhoud en het niveau is hoog.'

Over het webinar over AI en de vertaalpraktijk zeiden deelnemers het volgende:

'De inhoud vind ik gestructureerd, mooie opbouw en goed te volgen ondanks het feit dat er technische termen en processen/ontwikkelingen toe worden gelicht.'

'het niveau was goed
de inhoud sloot goed aan op de vertaalpraktijk, niet alleen het vertalen zelf, maar ook randzaken
het was gelukkig geen hosanna-verhaal, maar een mooie mix van leuke praktijkvoorbeelden en minpunten/aandachtspunten'

'Inhoud op maat van de vertaler en dus bijzonder relevant
Het niveau stemt overeen met wat ik ervan verwacht had: praktisch en concreet
Duidelijke uiteenzetting'

'Relevant: de actualiteit van het onderwerp is buiten kijf en de toepassing in vertaling valt niet te betwisten.
Informatief: bijvoorbeeld in de zin van welke toepassingen er zijn, hoe ze gebruikt kunnen worden.  
Interessant: in deze zin de morele evaluatie van de introductie van deze applicaties, hun voor- en nadelen. Een goede reflectie is noodzakelijk.'

Startdatum: 13 nov. 2024
 • PE 4
 • van 20:00 tot 22:00
 • 145,- (excl. BTW)
 • online