Omgaan met autisme in tolksituaties

In deze training behandelen we alle facetten rondom autisme. We analyseren de verschillen in ontwikkeling bij personen met en zonder autisme. Het samengaan van autisme en een auditieve beperking maakt communicatie nóg minder vanzelfsprekend. Wat betekent dit voor hen, hun omgeving, maar in deze training vooral: wat is de invloed daarvan op jou als tolk?

Autisme is een ontwikkelingsstoornis. Mensen met autisme hebben problemen met sociale interacties en hun verbale en non-verbale communicatie is anders. Zij kunnen moeite hebben zich te verplaatsen in de belevingswereld van anderen. Circa 1 op de 150 mensen heeft autisme en het komt vier keer meer voor bij mannen dan bij vrouwen.

Webinar

Op 16 januari 2025 (15:00 tot 17:00 uur) volgen de deelnemers het live webinar 'Dove jongeren met autisme' (het webinar is bij de prijs van de cursus inbegrepen). Tijdens deze online bijeenkomst van twee uur wordt de focus gelegd op auditieve en visuele verwerking van auditief beperkte mensen met autisme. Wat zijn de verschillen in ontwikkeling bij personen met en zonder autisme? Wat betekent autisme voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van iemand? Wat zijn de effecten van autisme op de communicatie met anderen, en wat betekent dit voor jou als tolk?

Training

De training vindt plaats op 23 januari 2025. Tijdens het ochtendprogramma wordt specifiek vanuit het perspectief van de tolk NGT / schrijftolk verder ingegaan op de communicatie met dove mensen met autisme. 

Je leert welke kwalitatieve verschillen er zijn in de waarneming en betekenisverlening bij autisme. We leren dat bij het samengaan van autisme met doofheid of slechthorendheid de communicatieproblemen beslist niet een eenvoudige optelsom van beide beperkingen zijn. Het geheel is méér dan de som der delen. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de waarde van gebarentaal, welke toegankelijker lijkt dan gesproken taal. Ook wordt er een link gelegd tussen de (cognitieve) mogelijkheden in de communicatie met personen met autisme.

Welke fysieke kenmerken en waarneembaar gedrag zie je veelal bij een persoon met autisme? We besteden aandacht aan comorbiditeit. Autisme gaat bijvoorbeeld vaak gepaard met ADHD, ADD, depressie of angststoornissen. Je leert meer over de executieve functies bij mensen met autisme (uitvoerende regelfuncties in de hersenen). Hoe kan men deze stimuleren en beïnvloeden? Het doel hiervan is om bij personen met autisme de regie over het eigen leven te laten behouden of bevorderen.

Je leert welke rol hierbij voor de directe omgeving is weggelegd. Van daaruit komen we toe aan de vraag: Welke expliciete verantwoorde rol is er voor je weggelegd in het tolken voor personen met autisme en hun omgeving?


Tijdens de middag is een ervaringsdeskundige aanwezig.

Samen met de ervaringsdeskundige onderzoeken hoe we de opgedane kennis in het tolkwerk kunnen verankeren en integreren.

We oefenen tolksituaties en beschouwen wat dit voor ons werk kan betekenen.

Ook stellen we ons voor hoe miscommunicatie (onbegrip) en interculturele conflicten op de werkvloer ontstaan. Wat betekent dit voor de klant, en wat betekent dit voor de tolk?

 

Werkvormen:
Deze training is gevuld met diverse werkvormen. In een veilige setting kan worden getraind met realistische rollenspelen. Er is ruimte voor discussie en aandacht voor reflectie. De training is zeer interactief qua karakter. Naast videofragmenten zullen we ook zelf middels opdrachten ervaringsgestuurd leren.

Leerdoelen

Na het volgen van deze training:

 • kent de deelnemer welke kwalitatieve verschillen er zijn in de waarneming en betekenisverlening bij autisme;
 • leert de deelnemer dat bij het samengaan van autisme met doofheid of slechthorendheid de communicatieproblemen beslist niet een eenvoudige optelsom van beide beperkingen zijn; en
 • leert de deelnemer welke expliciete verantwoorde rol er is weggelegd bij het tolken voor personen met autisme en hun omgeving.

Relevantie

Het samengaan van autisme en een auditieve beperking maakt communicatie nóg minder vanzelfsprekend. Tijdens deze training leert de deelnemer wat autisme betekent voor de tolkgebruiker en voor de tolk, voor de interactie tussen beide, maar vooral: wat is de invloed daarvan op jou als tolk en hoe ga je hiermee om.

Op 16 januari van 15:00 tot 17:00 uur volgen de deelnemers het live webinar 'Dove jongeren met autisme' (het webinar is bij de prijs inbegrepen). 

Voor de trainingsdag (23 januari):

Neem een casusbeschrijving mee naar de training die te maken heeft met autisme. 
Het is fijn als dit vanuit de tolksituatie is, maar het mag ook een casus uit de privésituatie zijn.

In jouw KTV-account tref je een aantal artikelen aan; je wordt verzocht deze voor de training door te nemen.

Docent webinar 'Dove jongeren met autisme'
Nynke Dethmers is GZ-psycholoog (gezondheidszorgpsycholoog) bij Koninklijke Kentalis. Ze startte haar carrière (1994-1999) als logopedist en communicatiedeskundige bij Weerklank, een instelling voor auditief, communicatief en verstandelijk beperkte jongeren in Amsterdam. Sinds 1999 werkt ze als orthopedagoog/GZ-psycholoog op Signis (voorheen de J.C. Ammanschool) een school voor dove en slechthorende leerlingen in Amsterdam.

Op Signis werkt ze met auditief beperkte leerlingen van 2 tot 20 jaar. In de 18 jaar dat ze werkt met deze leerlingen heeft ze veel leerlingen met autisme gezien. Ze sprak met veel van hun ouders en zag welke manier van werken het best aansluit bij het communiceren met deze leerlingen.

Bij Koninklijke Kentalis is zij intensief betrokken bij het project Psywel (psychisch welzijn). Een project om psychische problemen bij dove en slechthorende leerlingen eerder op te sporen en de behandelingsmogelijkheden uit te breiden: door middel van vroege signalering, onderzoek en het bieden van zorg. Belangrijk, want bijna een op de twee dove en slechthorende kinderen en jongeren lijdt onder een psychisch probleem (psychische nood) dat nadere professionele aandacht verdient.

Docent Trainingsdag 'Omgaan met autisme in tolksituaties':
Sebastiaan Boogaard is tolk Nederlandse gebarentaal, intervisor en vertrouwenspersoon. Sebastiaan is werkzaam en opgeleid als psychosociaal therapeut, specialist familieverhoudingen, docent aan hogere- en academische opleidingen, senior coach en trainer op het gebied van communicatie. Sebastiaan: “Ik hou van openheid en interactie, en vind het erg belangrijk dat iedereen in z’n waarde wordt gelaten. Met elkaar creëren we een veilige setting waarin plezier in het werk en leren centraal staat”

Ervaringsdeskundige wordt nog bekend gemaakt.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Culturele competentie
Contacturen
8,00
Voorbereiding
 
Totaal
8,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
33331 + 33332
Categorie
 
Contacturen
8,000
Totaal
8,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Let op:

De RTGS-nascholingspunten zijn inclusief het webinar (+2,00 npt).

WEBINAR
Deelname aan het webinar 'Dove jongeren met autisme' is verplicht en het webinar is bij de prijs van de cursus inbegrepen. Je evalueert het webinar aan de hand van het evaluatieformulier dat je in jouw KTV-account vindt.

Je ontvangt ruim voor de start van het webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je dit kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom.

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kun je géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten/nascholingspunten van de stichting RTGS is het vereist dat je
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt (in ieder geval vóór aanvang van de trainingsdag); én
2) het evaluatieformulier invult; je vindt dit formulier in jouw KTV-account > Cursussen.

NB: Je vult het online evaluatieformulier in voor het webinar; voor de trainingsdag vul je na afloop van de training een (papieren) evaluatieformulier in.


LOCATIE TRAININGSDAG

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 
PRAKTISCHE INFORMATIE
 • Maximaal 12 deelnemers
 • Catering bij de prijs inbegrepen
 • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur
 
PRIJSVOORDEEL
 • Vanaf jouw derde aanmelding voor een trainingsdag binnen één kalenderjaar, krijg je automatisch 30 euro korting bij elke nieuwe aanmelding. Dit kortingssysteem geldt alleen voor trainingen op locatie, niet online.

'De presentatie en kennisoverdracht van Sebastiaan is altijd gezellig, open en veilig.'

'Veel relevante informatie.'

'Heel leerzaam om echte ervaringen te horen.'

'Super belangrijk om meer weten over autisme. Om zo ook zoveel mogelijk miscommunicatie te voorkomen.'

'Duidelijk, met humor en professioneel.'

Datum: 23 jan. 2025
 • PE 8
 • van 09:30 tot 17:00
 • 325,- (excl. BTW)
 • Online + Nijkerk