Dove jongeren met autisme

Wat is autisme en waarin verschillen dove jongeren met autisme van horende jongeren met autisme? Komt autisme bij dove mensen vaker voor dan bij horende mensen? Allemaal vragen waar we in ons werk met dove jongeren wel eens bij stil hebben gestaan. Tolken voor iemand met autisme is een vak op zich. Vaak weet je als tolk misschien niet dat je cliënt autisme heeft, maar als dat wel zo is, hoe kun je dan binnen de kaders van je beroepsregels je vak zo goed mogelijk uitoefenen? Welke aanpassingen kun je doen zodat je je vak optimaal beoefent?
TIP! Als je je uitgebreider wil verdiepen in dit onderwerp, kun je ook de combinatietraining 'Omgaan met autisme in tolksituaties' volgen. Hier is dit webinar bij inbegrepen.

Iedereen weet wel iets van autisme. In de media wordt er regelmatig over gesproken. Op tv zien we programma’s die over autisme gaan. Zo ging Filemon Wesselink (BNN) een paar jaar geleden nog op zoek naar de vraag of hij zelf autisme heeft. En wie kent niet de indrukwekkende film ‘Rainman’ (1988).

Maar wat weten we over de auditieve en visuele verwerking van auditief beperkte mensen met autisme? Daarover gaat dit webinar van 2 uur.

1ste uur:
Na een introductie over de algemene aspecten van autisme zoomen we in op de kenmerken van dove jongeren met autisme. Je krijgt inzicht in de prikkelverwerking van jongeren met autisme en leert nadenken over wat dit betekent voor jouw werk.

2de uur:
Naast dit deel theorie is er ruimte om te bedenken of je wel eens te maken hebt gehad met iemand met autisme in je werk. Hoe was deze ervaring? Wat zou je na dit webinar anders doen?


Ook als je nog niet zoveel ervaring hebt met tolken kun je dit webinar volgen, want met een bevolking waarbij 1% van de mensen autisme heeft, zal iedereen in zijn werk- of leefsituatie wel eens iemand met autisme ontmoeten. Na dit webinar heb je meer bagage en inzicht om te tolken voor iemand met autisme.

Interactie:

  • Door middel van polls wordt tijdens de webinar getoetst of je inzicht hebt gekregen in de theorie.
  • Door middel van vragenrondes zullen we hierover informatie uitwisselen en kan ingegaan worden op casuïstiek.

 

TIP! Als je je uitgebreider wil verdiepen in dit onderwerp, kan je ook de combinatietraining 'Omgaan met autisme in tolksituaties' volgen. Hier is dit webinar bij inbegrepen.

Leerdoelen

Na het volgen van dit webinar:

  • heb je inzicht in de prikkelverwerking van jongeren met autisme en weet je beter wat dit betekent voor het werk als tolk;
  • kun je het gedrag van tolkgebruikers met een autistisch spectrum beter herkennen; en
  • kun je beter reageren op het gedrag van tolkgebruikers met een autistisch spectrum en er respectvol mee omgaan.

Relevantie

Wat zijn de effecten van autisme op de communicatie met anderen, en wat betekent dit voor jou als tolk? Schrijf- en gebarentolken die tolken voor tolkgebruikers met een autistisch spectrum zijn beter in staat om signalen op te vangen die duiden op miscommunicatie, specifiek autistisch gedrag beter te herkennen, te duiden en gepast te reageren en respectvol om te gaan met deze doelgroep.

Nynke Dethmers is GZ-psycholoog (gezondheidszorgpsycholoog) bij Koninklijke Kentalis. Ze startte haar carrière (1994-1999) als logopedist en communicatiedeskundige bij Weerklank, een instelling voor auditief, communicatief en verstandelijk beperkte jongeren in Amsterdam. Sinds 1999 werkt ze als orthopedagoog/GZ-psycholoog op Signis (voorheen de J.C. Ammanschool) een school voor dove en slechthorende leerlingen in Amsterdam.

Op Signis werkt ze met auditief beperkte leerlingen van 2 tot 20 jaar. In de 18 jaar dat ze werkt met deze leerlingen heeft ze veel leerlingen met autisme gezien. Ze sprak met veel van hun ouders en zag welke manier van werken het best aansluit bij het communiceren met deze leerlingen.

Bij Koninklijke Kentalis is zij intensief betrokken bij het project Psywel (psychisch welzijn). Een project om psychische problemen bij dove en slechthorende leerlingen eerder op te sporen en de behandelingsmogelijkheden uit te breiden: door middel van vroege signalering, onderzoek en het bieden van zorg. Belangrijk, want bijna een op de twee dove en slechthorende kinderen en jongeren lijdt onder een psychisch probleem (psychische nood) dat nadere professionele aandacht verdient.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
Heraccreditatie in aanvraag
Categorie
 
Contacturen
2,000
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je dit kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom. 

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én puntentoekenning door de Stg. RTGS is het vereist dat je
1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

'Duidelijk aanwezige expertise. Goede toepasbaarheid op werkveld van tolk. Levendige toegankelijke presentatie'

'Nynke presenteert met rustige duidelijke stem en gebruikt ter ondersteuning een duidelijke powerpoint. Goed beeldmateriaal wordt getoond. En ze presenteert nog diverse links om nog meer informatie vandaan te halen.'

'De inhoud van deze webinar sluit super goed aan bij mijn werkveld. Het gedeelte over de algemene aspecten vind ik handige kennis om te weten.'

'De uitleg was helder en interessant, de spreker had duidelijk heel veel kennis en praktijkervaring en dat maakte het webinar levendig en relevant.'

Datum: 16 jan. 2025
  • PE 2
  • van 15:00 tot 17:00
  • 75,- (excl. BTW)
  • Online