Beeldspraak van doven getolkt

Net zoals de Nederlandse taal zijn eigen beeldspraak kent, zo kent ook de Nederlandse gebarentaal zijn eigen beeldspraak. Het is een kunst voor de gebarentolk om deze beeldspraak goed op te vatten en te tolken naar het Nederlands.

Om aan deze training deel te kunnen nemen, dien je eerst 'Spreekwoorden: dé uitdaging voor tolken NGT' te hebben gevolgd, die vindt plaats op 6 november 2024 of je hebt deze training al eerder gevolgd. Beide trainingen zijn ook als pakket te boeken tegen een voordeliger tarief; klik dan hier

 

Voor doven is het begrijpen van Nederlandse figuratieve taal niet vanzelfsprekend. Maar zelf gebruiken zij – bewust of onbewust - ook hun eigen figuratieve taal. Voor tolken ligt hier een grote uitdaging, met name voor wat betreft tolk- en taalvaardigheid. Om als tolk professioneel om te gaan met het beeldspraak dien je een aantal vaardigheden goed onder de knie te hebben.

Daarnaast is voor sommige woorden in het NGT gekozen voor een uitbeelding met een Nederlands spreekwoord. Zo wordt het woord ‘stiekem’ uitgebeeld met ‘achter de ellebogen’. Dit terwijl in het Nederlands ‘achter de ellebogen’ en veel ruimere betekenis heeft dan ‘stiekem’. Tijdens deze training gaan we dit soort asynchrone vertaalslagen onderzoeken.

Welke vaardigheden zijn van belang?

 • Je moet de NGT-beeldspraak kennen en begrijpen;
 • Je moet de vertaling van de beeldspraak genuanceerd in de Nederlandse taal kunnen weergeven; en
 • Je moet de Nederlandse spreekwoorden en gezegdes kennen en begrijpen.

Als een tolk deze vaardigheden beheerst, kan hij dove mensen veel beter aflezen en zijn of haar intenties goed omzetten in de Nederlandse taal. Op deze tolk- en taalvaardigheden richt deze training ‘Beeldspraak van doven getolkt’ zich. 

Leerdoelen

Na het volgen van deze training:

 • herkent de deelnemer beeldspraak of figuratief taalgebruik vanuit de Nederlandse Gebarentaal; 
 • kan de deelnemer deze omzetten op verschillende manieren, waaronder naar Nederlandstalige spreekwoorden of gezegdes
 • heeft de deelnemer geoefend met het vertalen van spreekwoorden en gezegdes van en naar de Nederlandse gebarentaal

Relevantie

In deze training leer je NGT-beeldspraak af te lezen bij één of meerdere native speakers NGT en hoe je spreekwoorden en gezegden goed in het Nederlands tolkt. Een tolk die deze vaardigheden goed traint en onder de knie krijgt, brengt de inhoud van de spreektaal beter over op de Nederlandssprekende cliënt, laat de dove spreker bloemrijk tot zijn recht komen. Bovendien krijgt de tolk meer zelfvertrouwen op de werkvloer. Oefening baart kunst!

Voertaal

NGT

Instapniveau

Om aan deze training deel te kunnen nemen, dien je eerst ‘Spreekwoorden: dé uitdaging voor tolken NGT’. te hebben gevolgd, die vindt plaats op 6 november 2024 of je hebt deze training al eerder gevolgd. Beide trainingen zijn ook als pakket te boeken tegen een voordeliger tarief; klik dan hier.

Bedenk voorbeelden van beeldspraak vanuit de NGT naar het Nederlands, die voor wat betreft beeldspraak ruimte laten voor discussie. 

 

Sebastiaan Boogaard is onder meer tolk Nederlandse gebarentaal, intervisor en vertrouwenspersoon. Sebastiaan is werkzaam en opgeleid als psychosociaal therapeut, specialist familieverhoudingen, docent aan hogere- en academische opleidingen, senior coach en trainer op het gebied van communicatie. Werkervaring deed hij binnen de hulpverlening op bij Buro Slachtofferhulp, De Waag, Jeugdzorg, Jeugdbescherming (Gezinsvoogdij) en een instelling voor psychosociale thuiszorg. Tevens heeft hij een praktijk waarin hij therapie geeft, met name gericht op ouder-kind en gezinsrelaties als gevolg van trauma of andere schokkende gebeurtenissen.
NRC Handelsblad: “Sebastiaan heeft oprechte belangstelling in mensen. Bovenal is hij een inspirerend mens. Dankzij zijn enthousiaste no nonsens aanpak weet Sebastiaan mensen in beweging te krijgen. Hij begeleidt je op een prettige manier bij het ontwikkelen van effectief gedrag, zodat je je optimaal in je omgeving kunt ontplooien".
Sebastiaan: “Ik hou van openheid en interactie, en vind het erg belangrijk dat iedereen in z’n waarde wordt gelaten. Met elkaar creëren we een veilige setting waarin plezier in het werk en leren centraal staat”

Petra Brugmans
Petra is een zeer kundige en ervaren gebarentolk die in vele uiteenlopende settingen haar tolkdiensten verleende en nog steeds verleent. Van kerkdienst tot aan congressen in binnen- en buitenland. GGZ en justitie zijn haar specialisatie gebieden. Verder is zij al jarenlang bekend van o.a. de ochtendjournaals. Een tolk van het eerste uur die een brede én kritische visie heeft op de kwaliteit van communicatie via gebarentaal.

Ilse Jobse

Ilse Jobse is altijd op zoek naar de verbinding, of het nu in haar werk als coach, masseuse of als docent gebarentaal is. In 2004 behaalde ze haar diploma als NGT docent aan de Hogeschool van Utrecht. Vier jaar later rondde ze aan dezelfde instelling TOP PPG (TOP Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding) af. Verder heeft Ilse certificaten voor intuïtieve ontwikkeling, voetreflexologie en kindertekentherapie. 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Tolkcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Totaal
6,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT
Nummer activiteit
34317
Categorie
 
Contacturen
6,000
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Locatie:

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving


Dagplanning:

09:30 - 11:00 Lesblok 1
11:20 - 12:50 Lesblok 2
13:45 - 15:15 Lesblok 3
15:30 - 17:00 Lesblok 3

Praktische informatie

 • Maximaal 10 deelnemers 
 • Ontvangst en registratie vanaf 9.00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.
 • Catering bij de prijs inbegrepen
 • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV

‘De training heeft mij bewuster gemaakt van het gebruik van beeldspraak, Zowel in NGT als in NL.’

‘Leerzaam.’

‘Sommige dingen waren echt nieuw, leuk zeg!’

‘Mijn blik is weer verbreed, besef van spelen met taal.’

‘Veel nieuwe NGT-uitingen geleerd.’

‘Veel geleerd, ga ik zeker meenemen in de praktijk.’

Datum: 4 dec. 2024
 • PE 6
 • van 09:30 tot 17:00
 • 245,- (excl. BTW)
 • Nijkerk