Pakket van 2: Spreekwoorden en Beeldspraak voor tolken NGT

Spreekwoorden en beeldspraak goed leren vertolken in NGT? Via deze pagina kun je twee trainingen aanschaffen tegen een voordeliger tarief.

Het betreft een combinatie van 'Spreekwoorden: dé uitdaging voor tolken NGT' die plaatsvindt op 6 november 2024 en 'Beeldspraak van doven getolkt' die plaatsvindt op 4 december 2024. 

 

Dit pakket bestaat uit de twee onderstaande trainingen:

Spreekwoorden: dé uitdaging voor tolken NGT - 6 november 2024

Letterlijk vertalen van spreekwoorden en gezegdes is dé ad hoc uitdaging voor de gebarentolk. Hoe je spreekwoorden correct vertaalt, is regelmatig een punt van discussie. Wanneer is een vertaling het treffendst? 

Voor doven is het begrijpen van figuratieve taal niet vanzelfsprekend. Als een tolk gebaart dat hij ‘vanavond de hond in de pot zal vinden’, is het goed mogelijk dat hij daadwerkelijk een hond in een pot voor zich ziet en niet doorheeft dat hij op tijd thuis moet zijn, wil hij nog mee kunnen eten.

Voor tolken ligt hier een grote uitdaging, met name voor wat betreft tolk- en taalvaardigheid. Om als tolk professioneel om te gaan met het fenomeen spreekwoorden dien je een aantal vaardigheden goed onder de knie te hebben.

Als een tolk deze vaardigheden beheerst, kan hij ad hoc vloeiend een spreekwoord of gezegde vertolken naar een begrijpelijke letterlijke zin, die goed te begrijpen is voor een dove persoon. Op deze tolk- en taalvaardigheden richt deze training ‘Spreekwoorden in gebarentaal’ zich. 

Meer informatie vind je hier.

Beeldspraak van doven getolkt - 4 december 2024

Voor doven is het begrijpen van Nederlandse figuratieve taal niet vanzelfsprekend. Maar zelf gebruiken zij – bewust of onbewust - ook hun eigen figuratieve taal. Voor tolken ligt hier een grote uitdaging, met name voor wat betreft tolk- en taalvaardigheid. Om als tolk professioneel om te gaan met het beeldspraak dien je een aantal vaardigheden goed onder de knie te hebben.

Daarnaast is voor sommige woorden in het NGT gekozen voor een uitbeelding met een Nederlands spreekwoord. Zo wordt het woord ‘stiekem’ uitgebeeld met ‘achter de ellebogen’. Dit terwijl in het Nederlands ‘achter de ellebogen’ en veel ruimere betekenis heeft dan ‘stiekem’. Tijdens deze training gaan we dit soort asynchrone vertaalslagen onderzoeken.

Welke vaardigheden zijn van belang?

 • Je moet de NGT-beeldspraak kennen en begrijpen;
 • Je moet de vertaling van de beeldspraak genuanceerd in de Nederlandse taal kunnen weergeven; en
 • Je moet de Nederlandse spreekwoorden en gezegdes kennen en begrijpen.

Als een tolk deze vaardigheden beheerst, kan hij dove mensen veel beter aflezen en zijn of haar intenties goed omzetten in de Nederlandse taal. Op deze tolk- en taalvaardigheden richt deze training ‘Beeldspraak van doven getolkt’ zich. 

Meer informatie over deze training vind je hier.

Voertaal

NGT

Instapniveau

Je bent tolk Nederlandse Gebarentaal en vindt het leuk om ervaringen te delen en te vernemen van collega's. Deze training is bedoeld voor diegenen die niet schromen zelf een scala aan spreekwoorden in te brengen, en bereid zijn na te denken over een passende vertaling. Immers, je moet huilen met de wolven in het bos en zodoende je eigen kennis en vaardigheden oppoetsen.

Dag 1

Je dient vooraf na te denken over welk spreekwoord bij je past en of je spreekwoordelijke uitdrukkingen (beeldspraak) of iets in die trant kent vanuit de gebarentaal.

Je dient ook een spreekwoordenboek mee te nemen.

Dag 2

Bedenk voorbeelden van beeldspraak vanuit de NGT naar het Nederlands, die voor wat betreft beeldspraak ruimte laten voor discussie. 

Sebastiaan Boogaard is onder meer tolk Nederlandse gebarentaal, intervisor en vertrouwenspersoon. Sebastiaan is werkzaam en opgeleid als psychosociaal therapeut, specialist familieverhoudingen, docent aan hogere- en academische opleidingen, senior coach en trainer op het gebied van communicatie. Werkervaring deed hij binnen de hulpverlening op bij Buro Slachtofferhulp, De Waag, Jeugdzorg, Jeugdbescherming (Gezinsvoogdij) en een instelling voor psychosociale thuiszorg. Tevens heeft hij een praktijk waarin hij therapie geeft, met name gericht op ouder-kind en gezinsrelaties als gevolg van trauma of andere schokkende gebeurtenissen.
NRC Handelsblad: “Sebastiaan heeft oprechte belangstelling in mensen. Bovenal is hij een inspirerend mens. Dankzij zijn enthousiaste no nonsens aanpak weet Sebastiaan mensen in beweging te krijgen. Hij begeleidt je op een prettige manier bij het ontwikkelen van effectief gedrag, zodat je je optimaal in je omgeving kunt ontplooien".
Sebastiaan: “Ik hou van openheid en interactie, en vind het erg belangrijk dat iedereen in z’n waarde wordt gelaten. Met elkaar creëren we een veilige setting waarin plezier in het werk en leren centraal staat”

Petra Brugmans
Petra is een zeer kundige en ervaren gebarentolk die in vele uiteenlopende settingen haar tolkdiensten verleende en nog steeds verleent. Van kerkdienst tot aan congressen in binnen- en buitenland. GGZ en justitie zijn haar specialisatie gebieden. Verder is zij al jarenlang bekend van o.a. de ochtendjournaals. Een tolk van het eerste uur die een brede én kritische visie heeft op de kwaliteit van communicatie via gebarentaal.

Ilse Jobse

Ilse Jobse is altijd op zoek naar de verbinding, of het nu in haar werk als coach, masseuse of als docent gebarentaal is. In 2004 behaalde ze haar diploma als NGT docent aan de Hogeschool van Utrecht. Vier jaar later rondde ze aan dezelfde instelling TOP PPG (TOP Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding) af. Verder heeft Ilse certificaten voor intuïtieve ontwikkeling, voetreflexologie en kindertekentherapie. 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Tolkcompetentie
Contacturen
12,00
Voorbereiding
 
Totaal
12,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT
Nummer activiteit
34315 en 34317
Categorie
 
Contacturen
12,000
Totaal
12,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Spreekwoorden: dé uitdaging voor tolken NGT 6 nov. 2024 09:30u. - 17:00u.
Beeldspraak van doven getolkt 4 dec. 2024 09:30u. - 17:00u.

Locatie:

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving


Dagplanning:

09:30 - 11:00 Lesblok 1
11:20 - 12:50 Lesblok 2
13:45 - 15:15 Lesblok 3
15:30 - 17:00 Lesblok 3

Praktische informatie

 • Maximaal 10 deelnemers 
 • Ontvangst en registratie vanaf 9.00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.
 • Catering bij de prijs inbegrepen
 • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV

'Het heeft me echt handvatten gegeven! :-)'

'Nuttig. Maakt je bewust van hoeveel spreekwoorden en gezegden de Nederlandse taal heeft en de obstakels die je kan tegenkomen bij het tolken ervan.'

‘De training heeft mij bewuster gemaakt van het gebruik van beeldspraak, Zowel in NGT als in NL.’

‘Mijn blik is weer verbreed, besef van spelen met taal.’

‘Veel nieuwe NGT-uitingen geleerd.’

‘Veel geleerd, ga ik zeker meenemen in de praktijk.’

Startdatum: 6 nov. 2024
 • PE 12
 • van 09:30 tot 17:00
 • 470,- (excl. BTW)
 • Nijkerk