Tolken voor ouders en/of kinderen met een licht verstandelijke beperking binnen de jeugdzorg

In dit twee uur durende webinar zal afwisselend casuïstiek verteld of bekeken worden en informatie gegeven worden over kenmerken van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). De informatie zal gericht zijn op specifieke kenmerken en wat dit betekent voor de begeleiding van en het tolken voor deze doelgroep. Dit webinar is het tweede deel van de webinarserie ‘Tolken in de jeugdzorg’ (start/is gestart op 24 september). Alle tolken zijn welkom om deel te nemen, maar je moet zelf de vertaalslag maken naar jouw werktaal.

Leeraspecten:
Voor tolken die tolkdiensten verrichten in gesprekken met licht verstandelijke beperkte ouders en/of kinderen is het goed om te weten welke kenmerken bij deze doelgroep horen en welke gesprekstechnieken bij deze doelgroep ingezet worden. Doel is dat tolken met deze achtergrondinformatie beter kunnen plaatsen waarom jeugdzorg bepaalde woorden en zinnen gebruikt en wat dit betekent voor het tolken.

Inhoud:
Aan de hand van filmpjes en casuïstiek uit de jeugdzorg wordt kennis gedeeld over kenmerken van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Daarbij zal toegelicht worden wat dit betekent voor het werken met deze doelgroep binnen jeugdbescherming en wat dit betekent voor het tolken bij deze doelgroep. Voor ouders of kinderen met een beperking is er een specifieke benadering die aansluit bij hun communicatieniveau. De gesproken taaltolk krijgt handvatten om goed bij de cliënt aan te kunnen sluiten en te weten wat hij kan verwachten bij het tolken voor deze doelgroep. 
Tijdens dit webinar wordt kort stilgestaan bij mogelijke aanvullende psychische problematiek (borderline, autisme etc). 

Leerdoelen:

  • Tolk weet hoe gesprekken met licht verstandelijk beperkte ouders en/of kinderen gevoerd worden.
  • Tolk krijgt basiskennis rond licht verstandelijke beperking.
  • Tolk weet hoe jeugdzorg een inschatting maakt over hoe de licht verstandelijke beperking effect heeft op de kinderen en op de veiligheid en ontwikkeling van de kinderen.
  • Tolk weet welke gesprekstechnieken ingezet worden in gesprekken met licht verstandelijk beperkte ouders en/of kinderen en weet wat dit betekent voor het tolken.

Dit webinar is onderdeel van de webinarserie 'Tolken in de jeugdzorg' (start/is gestart op 24 september).

Marjoke Haak:
'Werken met mensen in kwetsbare omstandigheden staat centraal in mijn werk als jeugdbeschermer. Dat vraagt om een gerichte aanpak zoveel als mogelijk samen met het eigen netwerk van het kind/de jongere. Samenwerken met de mensen, hun netwerk en de eventueel betrokken instanties is van groot belang. In het delen van informatie, samenwerken, daar waar mogelijk eigen regie en waar nodig ondersteuning zit in mijn visie de basis voor een succesvol traject.

Sinds 2016 werk ik daarnaast als supervisor en trainer. Een rol die bij me past en waar ik veel voldoening uit haal. Het is mijn doel om collega’s te zien groeien in hun rol als professional en zelf te laten ontdekken wat hun helpt om het werk op een manier te doen die bij hen past en zo in hun kracht te komen. Om als professional het werk goed te kunnen doen is het daarnaast voor mij belangrijk om te reflecteren met mijn collega’s en te blijven leren zodat je samen het werk daar waar nodig kan aanpassen aan nieuwe inzichten, afspraken en regelgeving. Met als gouden regel, doe wat werkt.'

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
33851
Categorie
 
Contacturen
2,000
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je dit kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom.

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kun je géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én nascholingspunten van de stichting RTGS is het vereist dat je
1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 1 okt. 2024
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 75,- (excl. BTW)
  • Online