Webinarserie 'Tolken in de jeugdzorg'

Het werken in de jeugdzorg stelt specifieke eisen aan de taalvaardigheid en de tolkhouding van de tolk. Om goed te kunnen tolken, is het nodig dat een tolk de achtergrond van de interventies van de jeugdzorg begrijpt en ze in de juiste context kan plaatsen. Deze webinarserie maakt deel uit van de specialisatie ‘Tolken in de jeugdzorg’, maar kan ook als op zichzelf staande webinarserie gevolgd worden. De sprekers halen voorbeelden aan van dove cliënten, maar eveneens voorbeelden van gesproken taaltolken die met anderstalige cliënten werken. Alle tolken zijn dus welkom om deel te nemen, maar je moet zelf de vertaalslag maken naar jouw werktaal.

Als tolk binnen de jeugdzorg kom je voor de meest uiteenlopende en ingewikkelde zaken te staan. Regelgeving, besluitvorming en vaktermen zijn voor jou als tolk niet altijd even inzichtelijk. Deze serie biedt handvatten voor tolken in tolksituaties binnen de jeugdzorg; zo gaan de webinars onder andere in op de wet- en regelgeving binnen de jeugdzorg, opvoedkundige problematiek binnen gezinnen met één of meerdere gezinsleden, (v)echtscheiding en kindermishandeling. 

In de webinars wordt praktische en inhoudelijke informatie gegeven. Bij de specialisatie horen nog twee trainingsdagen waarin veel gewerkt wordt met casuïstiek en tolksituaties. 

De webinarserie heeft de volgende leerdoelen:

  • Het beter kunnen plaatsen welke beslissingen genomen worden, hoe deze beslissingen tot stand gekomen zijn en wat de gevolgen zijn van deze beslissingen
  • In gesprekken met licht verstandelijk beperkte ouders en/of kinderen weten welke kenmerken bij deze doelgroep horen en welke gesprekstechnieken bij deze doelgroep ingezet worden
  • Weten welke problematiek er rond (v)echtscheidingen speelt en wat dit vraagt van de aanpak van professionals
  • Wat verstaan wordt onder kindermishandeling en wat dit vraagt van de aanpak van professionals 
 

Deze webinarserie biedt jou in vier avonden een overzicht van de meest uiteenlopende en ingewikkelde zaken binnen de jeugdzorg. Daarbij komen steeds de specifieke aandachtspunten voor (gesproken taal)tolken aan bod. Elk webinar wordt op een eigen webpagina meer uitgebreid beschreven (deze zijn ook als losse webinars te boeken!). Klik hiervoor op de titel van elk webinar:

Onderdeel Datum Titel
Webinar 1 24 september 2024 Werken met ouders in (v)echtscheiding binnen de jeugdzorg
Webinar 2 1 oktober 2024 Tolken voor ouders en/of kinderen met een licht verstandelijke beperking binnen de jeugdzorg
Webinar 3 8 oktober 2024 Juridische kaders besluitvorming en maatregelen binnen de jeugdzorg
Webinar 4 15 oktober 2024 Veiligheid binnen jeugdzorg                           

 

Meer informatie over de specialisatie 'Tolken in de jeugdzorg' vind je hier.

Webinar 1 Werken met ouders in (v)echtscheiding binnen de jeugdzorg:

Merel Veen:
'Mijn naam is Merel Veen. Sinds 2009 ben ik werkzaam binnen de jeugdbescherming. Bijna 10 jaar heb ik gewerkt als jeugdbeschermer in de regio Noord- en Zuid kennemerland(Haarlem en omgeving). Daarna heb ik gewerkt als gebiedsmanager bij de William Schrikker Jeugbescherming. Sinds april ben ik een van de trainers van het expertisecentrum van Partners voor Jeugd een samenwerking van verschillende partners werkzaam binnen de jeugdbescherming waaronder de Jeugd- en Gezinsbeschermers en de William Schrikker JBJR.

In mijn tijd als jeugdbeschermer was ik daarnaast mentor en ben ik betrokken geweest bij het opzetten van een intensieve samenwerking tussen de verschillende ketenpartners binnen de jeugdhulp in de regio.

Mijn expertise op het gebied van complexe echtscheidingen heb ik opgedaan als jeugdbeschermer omdat ik daar veel gezinnen begeleidde waarbij ouders verwikkeld waren in complexe scheidingen. Het is elke keer een puzzel om te zorgen dat ouders kunnen kijken naar wat hun kinderen nodig hebben en dus door de boosheid en het verdriet rondom de scheiding kunnen heen kijken.'


Webinar 2 Tolken voor ouders en/of kinderen met een licht verstandelijke beperking binnen de jeugdzorg:

Marjoke Haak:
'Werken met mensen in kwetsbare omstandigheden staat centraal in mijn werk als jeugdbeschermer. Dat vraagt om een gerichte aanpak zoveel als mogelijk samen met het eigen netwerk van het kind/de jongere. Samenwerken met de mensen, hun netwerk en de eventueel betrokken instanties is van groot belang. In het delen van informatie, samenwerken, daar waar mogelijk eigen regie en waar nodig ondersteuning zit in mijn visie de basis voor een succesvol traject.

Sinds 2016 werk ik daarnaast als supervisor en trainer. Een rol die bij me past en waar ik veel voldoening uit haal. Het is mijn doel om collega’s te zien groeien in hun rol als professional en zelf te laten ontdekken wat hun helpt om het werk op een manier te doen die bij hen past en zo in hun kracht te komen. Om als professional het werk goed te kunnen doen is het daarnaast voor mij belangrijk om te reflecteren met mijn collega’s en te blijven leren zodat je samen het werk daar waar nodig kan aanpassen aan nieuwe inzichten, afspraken en regelgeving. Met als gouden regel, doe wat werkt.'

Webinar 3 Juridische kaders besluitvorming en maatregelen binnen de jeugdzorg:

Tanja Mekkelholt: 'Sinds 2020 ben ik werkzaam als jurist bij Partners voor Jeugd. Ik adviseer jeugdprofessionals over de juridische kaders van het jeugdrecht en geef trainingen op dit gebied. Vaak is er onduidelijkheid over bijvoorbeeld omgangsregelingen, de machtiging tot uithuisplaatsing en voogdij. Bij de beantwoording van vragen hierover maak ik dankbaar gebruik van mijn jarenlange ervaring bij het Gerechtshof Amsterdam waar ik als griffier heb gewerkt in het familierecht. Mijn ervaring als advocaat op het gebied van civielrecht komt daarbij eveneens goed van pas. Naast jurist ben ik ook drs. Franse taal- en letterkunde en ik beschik dan ook over veel ervaring met het communiceren in een tweede taal.'

Webinar 4 Veiligheid binnen jeugdzorg

Natalie Brandenburg:
'Inmiddels werk ik 19 jaar in de zorg. Ik ben begonnen in de volwassenenpsychiatrie en heb al snel de overstap gemaakt naar de jeugdzorg, waar mijn passie ligt. De eerste paar jaar heb ik dit gedaan binnen de residentiële kinder- en jeugdpsychiatrie en alweer 15 jaar geleden maakte ik de overstap naar het gedwongen kader. Ik ben zowel binnen de jeugdbescherming als de jeugdreclassering actief geweest als werker bij verschillende gecertificeerde instellingen, waarvan 8 jaar voor de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, onderdeel van Partners voor Jeugd.

In 2022 heb ik binnen Partners voor Jeugd de overstap gemaakt naar Expect Jeugd en ben daar als trainer gestart. In eerste instantie deed ik dit naast mijn werk als jeugdbeschermer en sinds oktober 2023 ben ik fulltime werkzaam als trainer. Ik ben trots op het werk en de werkers binnen de jeugdzorg en voel een sterke binding met zowel de doelgroep als met de werkers. Dit maakt dat ik ervan geniet om aan de slag te gaan met onderwerpen die leven in het werkveld en het toerusten van zorgmedewerkers om hun werk met plezier en zelfvertrouwen uit te kunnen voeren.'

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
8,00
Voorbereiding
 
Totaal
8,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
33850, 33851, 33852 en 33853
Categorie
 
Contacturen
8,000
Totaal
8,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Webinar 1: Werken met ouders in (v)echtscheiding binnen de jeugdzorg 24 sep. 2024 20:00u. - 22:00u.
Webinar 2: Tolken voor ouders en/of kinderen met een licht verstandelijke beperking binnen de jeugdzorg 1 okt. 2024 20:00u. - 22:00u.
Webinar 3: Juridische kaders besluitvorming en maatregelen binnen de jeugdzorg 8 okt. 2024 20:00u. - 22:00u.
Webinar 4: Veiligheid binnen jeugdzorg 15 okt. 2024 20:00u. - 22:00u.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het eerste webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor de webinars zodat je deze kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van elk webinar een melding/herinnering vanuit Zoom.

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én puntentoekenning door de Stg. RTGS is het vereist dat je
1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

NB: je kunt het evaluatieformulier na afloop van elk webinar invullen en tussentijds opslaan. Pas na afloop van het laatste webinar stuur je het formulier definitief in.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

'Ik vond het een fijne serie en het heeft me een beter beeld gegeven van het tolken in de Jeugdzorg. Ik had er nog niet zoveel ervaring mee, en kan nu beter inschatten of ik een soortgelijke opdracht wel/niet zou aannemen.'

'De inhoud van de webinars vond ik erg goed, eigenlijk wel wat ik er van verwacht had. Ook het niveau, niet te moeilijk, zeer goed te volgen en te begrijpen.'

'Zeer goed. Heel erg interessant, voor eigen informatie maar ook voor in het werkveld. Nu kan ik de vertaling beter overbrengen nu ik achtergrondinformatie heb gekregen.'

Jeugdzorg
Startdatum: 24 sep. 2024
  • PE 8
  • van 20:00 tot 22:00
  • 295,- (excl. BTW)
  • Online