Familieculturen versus gezinsculturen

Is de wereldbevolking onderverdeeld in collectivistische en individualistische culturen? En wat betekent dat precies? En wat heeft dat voor invloed op je tolk- of vertaalwerkzaamheden?

Na het volgen van deze serie ben je als tolk en vertaler goed op de hoogte wat deze materie betreft. Hierdoor ben je beter voorbereid op gesprekken en vertaalopdrachten, en kun je als tolk bijdragen aan een soepeler en efficiënter verloop van gesprekken. 

Tijdens dit webinar wordt ingegaan op het feit dat de wereldbevolking vaak wordt onderverdeeld in ‘collectivistische culturen’ en ‘individualistische culturen’. Deze onderverdeling wordt ook in de Nederlandse praktijk gebruikt. En daar worden vérgaande conclusies aan verbonden.

Hoe stellen we vast wat een 'collectivistische' cultuur is? En welke gevolgen zijn er voor het gedrag van het individu? Wellicht is het beter om een ander onderscheid te maken, namelijk om in plaats daarvan (met J. Henrich, 2020) te spreken van 'familieculturen' en 'gezinsculturen'.

In familieculturen, ongeveer 80% van de wereldbevolking, is men loyaal aan zijn of haar gezin, maar direct daarna ook aan leden van de grootfamilie (ouders, ooms, tantes, neven en nichten, opa’s en oma’s, en soms ook clan- en stamgenoten). Wederzijdse interesse, bemoeienis en loyaliteit is in het algemeen de regel.

In gezinsculturen, ongeveer 20% van de wereldbevolking, met name in West-Europa, zijn mensen meestal loyaal aan en opofferingsgezind voor hun gezinsleden (echtgenoot, kinderen), meteen daarna volgen de ouders, vaak broers en zussen. Waar die loyaliteit en opofferingsgezindheid ontbreken, bijv. wanneer kinderen worden verwaarloosd, kan door instanties worden ingegrepen.

Lesschema

Het webinar 'Verlovings- en huwelijksprocessen in het Midden-Oosten, Afrika en Azië' is complementair aan dit webinar en vindt plaats op 2 juli 2024.

Je kunt beide webinars ook als pakket boeken en dan ben je iets voordeliger uit, klik dan hier.

Leerdoelen

Na het volgen van dit webinar, weet de deelnemer

  • het verschil tussen familiecultuur en gezinscultuur;
  • de ideaalbeelden rond gezinsvorming, losweking en loyaliteit;
  • zich beter voor te bereiden op gesprekken en vertaalopdrachten; en
  • beter bij te dragen aan een soepeler en efficiënter verloop van gesprek (als tolk).

Relevantie

Veel Nederlandse hulpverleners gaan van uit van de indeling in collectivisme versus individualisme. Ze hebben echter geen criteria om dit via vragen aan de cliënt vast te stellen. Tegelijkertijd wordt bemoeienis van ‘derden', zoals familieleden, ooms, tantes, neven en nichten vaak als negatief gezien, als inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van het individu.

De vragen die ze daarover stellen zijn daardoor vaak gekleurd. Hierdoor kunnen communicatieproblemen of zelfs conflicten ontstaan:

  • de hulpverlener die denkt vanuit de theorie van individualisme, maar handelt vanuit de praktijk van gezinscultuur zit tegenover
  • de allochtone cliënt die (geen theoretisch model heeft geleerd) maar die de familiebemoeienis (niet altijd leuk) maar wel logisch vindt.

Na het volgen van deze serie ben je als tolk en vertaler goed op de hoogte wat deze materie betreft. Hierdoor ben je beter voorbereid op gesprekken en vertaalopdrachten, en kun je als tolk bijdragen aan een soepeler en efficiënter verloop van het gesprek.

Voertaal

Nederlands

Dr. Rob Ermers is arabist en turkoloog en houdt zich sinds 2001 bezig met aan eer gerelateerd geweld. Hij geeft veelvuldig trainingen, consultaties over casuïstiek, schrijft rapporten en risico-inschattingen, en draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp. Sinds 2007 heeft hij drie boeken over het onderwerp geschreven. Het meest recente is Honor Related Violence. A New Social-Psychological Perspective. Routledge, 2018.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je deze kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom.

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je
1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 25 jun. 2024
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 75,- (excl. BTW)
  • Online