Tweedelige webinarserie 'Familie- versus gezinsculturen en huwelijksprocessen'

Is de wereldbevolking onderverdeeld in collectivistische en individualistische culturen? En wat betekent dat precies? En wat heeft dat voor invloed op je tolk- of vertaalwerkzaamheden?

Tolk of vertaal je wel eens in huwelijks- en echtscheidingsconflicten met een link naar het Midden-Oosten, Afrika en Azië? Dan is het belangrijk en nuttig om te weten hoe huwelijken daar tot stand komen. 

Webinar 1 - Familie- versus gezinsculturen

Tijdens het eerste webinar wordt ingegaan op het feit dat de wereldbevolking vaak wordt onderverdeeld in ‘collectivistische culturen’ en ‘individualistische culturen’. Deze onderverdeling wordt ook in de Nederlandse praktijk gebruikt. En daar worden vérgaande conclusies aan verbonden.

Hoe stellen we vast wat een 'collectivistische' cultuur is? En welke gevolgen zijn er voor het gedrag van het individu? Wellicht is het beter om een ander onderscheid te maken, namelijk om in plaats daarvan (met J. Henrich, 2020) te spreken van 'familieculturen' en 'gezinsculturen'.

In familieculturen, ongeveer 80% van de wereldbevolking, is men loyaal aan zijn of haar gezin, maar direct daarna ook aan leden van de grootfamilie (ouders, ooms, tantes, neven en nichten, opa’s en oma’s, en soms ook clan- en stamgenoten). Wederzijdse interesse, bemoeienis en loyaliteit is in het algemeen de regel.

In gezinsculturen, ongeveer 20% van de wereldbevolking, met name in West-Europa, zijn mensen meestal loyaal aan en opofferingsgezind voor hun gezinsleden (echtgenoot, kinderen), meteen daarna volgen de ouders, vaak broers en zussen. Waar die loyaliteit en opofferingsgezindheid ontbreken, bijv. wanneer kinderen worden verwaarloosd, kan door instanties worden ingegrepen.

Dit webinar is ook los te boeken, klik dan hier

Webinar 2 - Verlovings- en huwelijksprocessen in het Midden-Oosten, Afrika en Azië

Het tweede webinar zoomt in op verlovings- en huwelijksprocessen in het Midden-Oosten, Afrika en Azië. Een tolk of vertaler kan te maken krijgen met huwelijks- en echtscheidingsconflicten. In dat geval is het prettig om iets te weten over hoe huwelijken daar tot stand komen. Vooral de bemoeienis van familieleden roept soms vragen op: in het Midden Oosten en ver daar buiten zijn de families vaak betrokken bij het sluiten van huwelijken. Hoe gaat die bemoeienis in haar werk? En waaróm bemoeien families zich er vaak mee? En hoe verhoudt die bemoeienis zich tot de vrije partnerkeuze? Zijn deze gearrangeerde huwelijken ook allemaal gedwongen huwelijken? En wat is een gedwongen huwelijk en wat niet? Allemaal vragen die aan de orde komen.

Dit webinar is ook los te boeken, klik dan hier

Lesschema

Het programma bestaat uit twee webinars van ieder twee uur waardoor er ook voldoende tijd is om deze complexe materie goed te behandelen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze webinarserie, is de deelnemer op de hoogte van

 • het verschil tussen familiecultuur en gezinscultuur;
 • de ideaalbeelden rond gezinsvorming, losweking en loyaliteit;
 • verlovings- en huwelijksprocessen in het Midden-Oosten, Afrika en Azië;
 • wat uitsluiting uit de familie inhoudt;
 • de begrippen verwantschapshuwelijk en extern huwelijk; en
 • wat in deze cultuur echtscheiding betekent en wat dat betekent voor de positie van de kinderen

Relevantie

Veel Nederlandse hulpverleners gaan van uit van de indeling in collectivisme versus individualisme. Ze hebben echter geen criteria om dit via vragen aan de cliënt vast te stellen. Tegelijkertijd wordt bemoeienis van ‘derden', zoals familieleden, ooms, tantes, neven en nichten vaak als negatief gezien, als inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van het individu.

De vragen die ze daarover stellen zijn daardoor vaak gekleurd. Hierdoor kunnen communicatieproblemen of zelfs conflicten ontstaan:

 • de hulpverlener die denkt vanuit de theorie van individualisme, maar handelt vanuit de praktijk van gezinscultuur zit tegenover
 • de allochtone cliënt die (geen theoretisch model heeft geleerd) maar die de familiebemoeienis (niet altijd leuk) maar wel logisch vindt.

Na het volgen van deze serie ben je als tolk en vertaler goed op de hoogte wat deze materie betreft. Hierdoor ben je beter voorbereid op gesprekken en vertaalopdrachten, en kun je als tolk bijdragen aan een soepeler en efficiënter verloop van het gesprek.

Voertaal

Nederlands

Dr. Rob Ermers is arabist en turkoloog en houdt zich sinds 2001 bezig met aan eer gerelateerd geweld. Hij geeft veelvuldig trainingen, consultaties over casuïstiek, schrijft rapporten en risico-inschattingen, en draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp. Sinds 2007 heeft hij drie boeken over het onderwerp geschreven. Het meest recente is Honor Related Violence. A New Social-Psychological Perspective. Routledge, 2018.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Culturele competentie
Contacturen
4,00
Voorbereiding
 
Totaal
4,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Familie- versus gezinsculturen 25 jun. 2024 20:00u. - 22:00u.
Verlovings- en huwelijksprocessen 2 jul. 2024 20:00u. - 22:00u.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het eerste webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor de webinars zodat je deze kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom.

Opname
Je ontvangt de opnames van de webinars uiterlijk 24 uur nadat de livewebinars hebben plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je
1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Startdatum: 25 jun. 2024
 • PE 4
 • van 20:00 tot 22:00
 • 145,- (excl. BTW)
 • Online