Ggz-webinar: inleiding in de ggz & ggz-gesprekstechnieken

In dit webinar krijg je een overzicht van de werkvelden van de ggz, de principes die ten grondslag liggen aan de zorg die door de ggz wordt geboden, het verschil tussen gedwongen en vrijwillige opnames en de rol van de PVP,  de belangrijkste ziektebeelden, en de DSM-5. In het tweede deel van het webinar worden de algemene achtergronden van de gespreksvoering in de ggz behandeld. Hulpverleners voeren hun gesprekken vanuit een bepaald theoretisch raamwerk. Zonder kennis van die achtergrond is het soms moeilijk te begrijpen waarom een hulpverlener zegt wat hij zegt. Om goed te kunnen tolken is kennis van die achtergrond daarom noodzakelijk.  

Dit is het 1e webinar van het totaalpakket: Ggz voor tolken, tolken in de ggz, dat op 23 september start/is gestart.

Het webinar duurt 2 uur met een korte pauze halverwege. Inhoud van het webinar:

 1. Organisatie van de ggz (taken; indeling; beroepen); het BIG-register
 2. Stepped en matched care; ambulantisering; zorgprogrammering/ zorgpaden
 3. Verplichte vs vrijwillige opnamen; de Wet vggz en de Patiënt Vertrouwenspersoon (PVP)
 4. De DSM
 5. Belangrijkste ziektebeelden en mate van voorkomen in de bevolking
 6. Overzicht van de belangrijkste principes en modellen van psychologische gespreksvoering: algemene modellen zoals patiëntgericht communiceren en motiverende gespreksvoering en meer specifieke zoals EMDR, GT en CGT; NET en BEPP.

Telkens wordt de inhoud verbonden met de taak van de tolk en wordt ingegaan op typische houdings- of vertaalproblemen die hiermee samenhangen. Wanneer de tolk begrijpt in welk kader de gesprekken die hij/zij tolkt zich afspelen, zal de tolk beter in staat zijn een equivalente vertolking te maken; specifieke termen worden uitgelegd zodat deelnemende tolken een goede vertaling kunnen maken.

Dit webinar is onderdeel van de ggz-webinarserie (die onderdeel is van het totaalpakket: Ggz voor tolken, tolken in de Ggz).

NB: als je alleen geïnteresseerd bent in de webinars, ben je goedkoper uit als je de hele serie boekt!

Leerdoelen

Aan het eind van het webinar is de deelnemer op de hoogte van:

- de organisatie van de ggz (taken; indeling; beroepen) en wat dit betekent voor hun taak in de verschillende onderdelen van de ggz;
- het BIG-register en wat dit betekent voor de bevoegdheden van hulpverleners;
- het principe van stepped en matched care en wat dit betekent voor de zorg aan patiënten;
- zorgprogrammering en zorgpaden en wat dit betekent voor de indeling van de zorg en voor de directe patiëntenzorg;
- wat ‘ambulantisering’ inhoudt en hoe dit de zorg beïnvloedt;
- de Wet vggz en hoe de houding van de tolk in deze gesprekken afwijkt van die in andere ggz gesprekken;
- de rol en taak van de Patiënt Vertrouwenspersoon (PVP);
- de belangrijkste ziektebeelden en mate van voorkomen in de bevolking;
- het diagnostische classificatiesysteem dat in de ggz wordt gebruikt, de DSM-5.

Daarnaast heeft de deelnemer zicht op de algemene principes van psychologische gespreksvoering en op de opzet van protocollen; de deelnemer heeft een eerste indruk gekregen van de specifieke houdingsaspecten die in de ggz belangrijk zijn.

Leesopdracht

De leesopdracht bevindt zich in Mijn KTV>[Cursusnaam]>Documentatie

 • Hoofdstuk 1: Psychiatrie en maatschappij (uit het boek Psychiatrie; van diagnose tot behandeling; Van Deth)

Voor deze voorbereidingsopdracht kun je pe-punten registreren. Meer hierover lees je onder het tabje ‘Punten’.

Yll Nushi

is werkzaam als verslavingsarts KNMG bij Jellinek (Arkin). Hij is werkzaam bij zowel de High Care Detox (HCD) alsook het Verslavings Intensief Team (VIT). Op deze werkplekken in regio Amsterdam ziet hij patiënten met veel psychiatrische of somatische aandoeningen, naast het ernstige middelenmisbruik. Hij ziet deze populatie in klinische en ambulante setting. Dat betekent dat hij ze op de afdeling ziet maar ook thuis opzoekt. Werken op deze afdelingen betekent vaak flexibel en snel reageren, meedenken over problemen op andere leefgebieden en samenwerken met andere disciplines. Oorspronkelijk komt hij uit Kosovo; hij woont al sinds 1995 in Nederland. Hij woont in Amsterdam en zijn hobby's zijn lekker koken en voetballen.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
0,75
Totaal
2,75

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Let op!

RTGS-accreditatie: alleen als onderdeel van het Ggz-totaalpakket. 

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je dit kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom.

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kun je géén vragen stellen aan de spreker.

Certificaat van deelname
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je:

1) het webinar volledig live bijwoont of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"Inhoudelijk sterk en direct toepasbaar in de praktijk."

"Een goed webinar met bruikbare informatie voor tolken en vertalers."

 

GGZ-webinar: Inleiding in de GGZ
Datum: 23 sep. 2024
 • PE 2.75
 • van 20:00 tot 22:00
 • 75,- (excl. BTW)
 • Online